Daňový kalendář

Nenechte se už zaskočit termíny daňového přiznání nebo třeba vyúčtování pojistného. Díky našemu daňovému kalendáři máte vždy přehled o tom, co vás zrovna čeká. Včas tak připravíte potřebné podklady a nemusíte nic řešit na poslední chvíli.

Leden
2018

09. Leden

splatnost daně za listopad 2016 (mimo spotřební dan z lihu)

spotřební daň

20. Leden

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z přidané hodnoty

20. Leden

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

24. Leden

splatnost daně za listopad 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

25. Leden

daňové přiznání za prosinec 2016

spotřební daň

25. Leden

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí a za prosinec 2016

daň z přidané hodnoty

25. Leden

souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016

daň z přidané hodnoty

25. Leden

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2016

energetické daně

25. Leden

kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec 2016

daň z přidané hodnoty

25. Leden

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2016 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

31. Leden

hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

biopaliva

31. Leden

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2017

daň z nemovitých věcí

31. Leden

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2016

daň z příjmů

31. Leden

daňové přiznání a daň za rok 2016

daň silniční

Únor
2018

15. Únor

podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2017 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2016

daň z příjmů

15. Únor

podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně

daň z příjmů

20. Únor

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

24. Únor

splatnost daně za prosinec 2016 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

27. Únor

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2017

energetické daně

27. Únor

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzinů za leden 2017 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

27. Únor

souhrnné hlášení za leden 2017

daň z přidané hodnoty

27. Únor

daňové přiznání za leden 2017

spotřební daň

27. Únor

daňové přiznání a splatnost daně za leden 2017

daň z přidané hodnoty

27. Únor

kontrolní hlášení za leden 2017

daň z přidané hodnoty

28. Únor

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2017

daň z příjmů

Březen
2018

01. Březen

podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016

daň z příjmů

13. Březen

splatnost daně za leden 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

spotřební daň

15. Březen

čtvrtletní záloha na daň

daň z příjmů

20. Březen

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

20. Březen

elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2016

daň z příjmů

27. Březen

kontrolní hlášení za únor 2017

daň z přidané hodnoty

27. Březen

souhrnné hlášení za únor 2017

daň z přidané hodnoty

27. Březen

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2017 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

27. Březen

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2017

energetické daně

27. Březen

daňové přiznání a splatnost daně za únor 2017

daň z přidané hodnoty

27. Březen

splatnost daně za leden 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

27. Březen

daňové přiznání za únor 2017

spotřební daň

31. Březen

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2017

daň z příjmů

Duben
2018

03. Duben

podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2016

daň z příjmů

10. Duben

splatnost daně za únor 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

spotřební daň

18. Duben

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2017

daň silniční

20. Duben

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

20. Duben

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z přidané hodnoty

24. Duben

splatnost daně za únor 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

25. Duben

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí a za březen 2017

daň z přidané hodnoty

25. Duben

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2017 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

25. Duben

kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017

daň z přidané hodnoty

25. Duben

daňové přiznání za březen 2017

spotřební daň

25. Duben

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2017

daň z hazardních her

25. Duben

souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen 2017

daň z přidané hodnoty

25. Duben

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2017

energetické daně

Květen
2018

10. Květen

splatnost daně za březen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

spotřební daň

22. Květen

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

25. Květen

splatnost daně za březen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

25. Květen

kontrolní hlášení za duben 2017

daň z přidané hodnoty

25. Květen

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2017 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

25. Květen

daňové přiznání a splatnost daně za duben 2017

daň z přidané hodnoty

25. Květen

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2017

energetické daně

25. Květen

daňové přiznání za duben 2017

spotřební daň

25. Květen

souhrnné hlášení za duben 2017

daň z přidané hodnoty

31. Květen

splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

daň z nemovitých věcí

31. Květen

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2017

daň z příjmů

31. Květen

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

daň z nemovitých věcí

Červen
2018

15. Červen

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

daň z příjmů

20. Červen

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

26. Červen

daňové přiznání za květen 2017

spotřební daň

26. Červen

kontrolní hlášení za květen 2017

daň z přidané hodnoty

26. Červen

daňové přiznání a splatnost daně za květen 2017

daň z přidané hodnoty

26. Červen

splatnost daně za duben 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

26. Červen

souhrnné hlášení za květen 2017

daň z přidané hodnoty

26. Červen

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2017

energetické daně

26. Červen

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2017 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

30. Červen

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2017

daň z příjmů

30. Červen

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Oznámení FATCA

30. Červen

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Oznámení CRS (GATCA)

Červenec
2018

10. Červenec

splatnost daně za květen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

spotřební daň

17. Červenec

záloha na daň za 2. čtvrtletí 2017

daň silniční

20. Červenec

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z přidané hodnoty

20. Červenec

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

25. Červenec

daňové přiznání za červen 2017

spotřební daň

25. Červenec

kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017

daň z přidané hodnoty

25. Červenec

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2017

energetické daně

25. Červenec

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2017 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

25. Červenec

splatnost daně za květen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

25. Červenec

souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen 2017

daň z přidané hodnoty

25. Červenec

daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí a za červen 2017

daň z přidané hodnoty

25. Červenec

daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2017

daň z hazardních her

31. Červenec

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2017

daň z příjmů

Srpen
2018

21. Srpen

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

24. Srpen

splatnost daně za červen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

25. Srpen

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2017 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

25. Srpen

daňové přiznání a splatnost daně za červenec 2017

daň z přidané hodnoty

25. Srpen

daňové přiznání za červenec 2017

spotřební daň

25. Srpen

souhrnné hlášení za červenec 2017

daň z přidané hodnoty

25. Srpen

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2017

energetické daně

25. Srpen

kontrolní hlášení za červenec 2017

daň z přidané hodnoty

31. Srpen

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2017

daň z příjmů

31. Srpen

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z nemovitých věcí

Září
2018

15. Září

čtvrtletní záloha na daň

daň z příjmů

20. Září

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

25. Září

kontrolní hlášení za srpen 2017

daň z přidané hodnoty

25. Září

souhrnné hlášení za srpen 2017

daň z přidané hodnoty

25. Září

splatnost daně za červenec 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

25. Září

daňové přiznání za srpen 2017

spotřební daň

25. Září

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2017 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

25. Září

daňové přiznání a splatnost daně za srpen 2017

daň z přidané hodnoty

25. Září

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2017

energetické daně

Říjen
2018

02. Říjen

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2017

daň z příjmů

10. Říjen

splatnost daně za srpen 2017 (mimo spotřební daň z lihu)

spotřební daň

16. Říjen

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2017

daň silniční

20. Říjen

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

20. Říjen

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

daň z přidané hodnoty

25. Říjen

daňové přiznání za září 2017

spotřební daň

25. Říjen

kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017

daň z přidané hodnoty

25. Říjen

splatnost daně za srpen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

25. Říjen

souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2017

daň z přidané hodnoty

25. Říjen

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a za září 2017

daň z přidané hodnoty

25. Říjen

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2017

energetické daně

25. Říjen

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2017 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

25. Říjen

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2017

daň z hazardních her

31. Říjen

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace

daň z přidané hodnoty

31. Říjen

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2017

daň z příjmů

Listopad
2018

20. Listopad

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

24. Listopad

splatnost daně za září 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

27. Listopad

daňové přiznání za říjen 2017

spotřební daň

27. Listopad

daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2017

daň z přidané hodnoty

27. Listopad

souhrnné hlášení za říjen 2017

daň z přidané hodnoty

27. Listopad

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2017 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň

27. Listopad

kontrolní hlášení za říjen 2017

daň z přidané hodnoty

27. Listopad

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2017

energetické daně

30. Listopad

splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

daň z nemovitých věcí

30. Listopad

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2017

daň z příjmů

Prosinec
2018

15. Prosinec

záloha na daň za říjen a listopad 2017, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

daň silniční

15. Prosinec

čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

daň z příjmů

20. Prosinec

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

daň z příjmů

27. Prosinec

splatnost daně za říjen 2017 (pouze spotřební daň z lihu)

spotřební daň

27. Prosinec

daňové přiznání a splatnost daně za listopad 2017

daň z přidané hodnoty

27. Prosinec

souhrnné hlášení za listopad 2017

daň z přidané hodnoty

27. Prosinec

daňové přiznání za listopad 2017

spotřební daň

27. Prosinec

kontrolní hlášení za listopad 2017

daň z přidané hodnoty

27. Prosinec

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad

energetické daně

27. Prosinec

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2017 (pokud vznikl nárok)

spotřební daň