• Domů > Daně a účetnictví

Daně a účetnictví

Tápete v českém daňovém systému? Poznejte svá práva a povinnosti. Snadno zjistěte, jakou platit daň z příjmu, kolik odvádět na sociálním a zdravotním pojištění nebo jak vyplnit daňové přiznání.

Infoservis: Informace GFŘ k zatřídění stavebních prací do oddílů 41 až 43 klasifikace CZ-CPA

24. 09. 2012

Generální finanční ředitelství vydalo ve spolupráci s Českým statistickým úřadem informaci, ve které jsou řešeny některé otázky týkající se zatřídění stavebních prací ve vztahu k režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví v oblasti DPH.

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH)

21

Infoservis: OSVČ a jejich povinnost platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění

23. 08. 2012

Někdy není osobám vykonávajícím samostatnou výdělečnou činnost úplně zřejmé, jak je to s jejich povinností hradit zálohy na zdravotní a sociální pojištění. 

Štítky: Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), Sociální a zdravotní pojištění

1

Infoservis: Daňové dopady dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli

21. 08. 2012

Daňovými dopady nového ustanovení zákoníku práce umožňujícího přidělit svého zaměstnance jinému zaměstnavateli se zabýval Koordinační výbor Komory daňových poradců a Generálního finančního ředitelství (dále jen „KOOV“). 

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Daň z příjmu, Daň z příjmů fyzických osob, Zákon o dani z přidané hodnoty, Zákon o daních z příjmů, Zákoník práce

5

Infoservis: Povinnosti plátce při zrušení registrace k DPH

16. 07. 2012

V praxi se většinou setkáváme se situací, kdy se podnikatel registruje jako plátce DPH a to buď dobrovolně či povinně. V tomto článku se zaměříme na situaci opačnou – zrušení registrace k DPH. Má plátce při zrušení registrace nějaké povinnosti?

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Zákon o dani z přidané hodnoty

11

Infoservis: Počítání obratu pro účely DPH.

28. 06. 2012

V odborné ekonomické literatuře či v právních předpisech se můžeme na mnoha místech setkat s pojmem obrat. Pro správnou aplikaci právních předpisů je naprosto zásadní správně tomuto pojmu porozumět.

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Zákon o dani z přidané hodnoty

5

Infoservis: Omezení plateb v hotovosti

26. 06. 2012

Od příštího roku je ministerstvem financí navrhována změna zákona o omezení plateb v hotovosti.

0

Infoservis: Daňové posouzení přeshraničního nájmu

01. 06. 2012

Nájem movitých věcí v situaci, kdy pronajímatelem je subjekt jednoho státu a nájemce je poplatníkem druhého státu, se vyznačuje určitými zvláštnostmi oproti standardnímu stavu, kdy pronajímatel i nájemce jsou ze stejného státu.

Štítky: Daň z přidané hodnoty (DPH), Daň z příjmu, Zákon o dani z přidané hodnoty, Zákon o daních z příjmů

5

Infoservis: Daňové změny schválené vládou od roku 2013

28. 05. 2012

Na jednání vlády České republiky konaném 23. května došlo ke schválení balíčku úsporných opatření, které si kladou za cíl snížení deficitu veřejných rozpočtů. Článek vychází z webových stránek vlády ČR.

0

Pravidla při rozdělování zisku u s.r.o.

30. 04. 2012

Společník má kromě povinností spojených s jeho účastí na společnosti s ručením omezeným také svá práva. Jedním nepochybně příjemným právem je právo na podíl na zisku.

14

Termíny pro podání daňového přiznání a přehledů

26. 03. 2012

S blížícím se koncem března nebude na škodu připomenout si jednotlivé termíny pro podání daňového přiznání a přehledů pro zdravotní pojišťovny a okresní (městské) správy sociálního zabezpečení. Kromě termínů pro podání budou zmíněny taktéž termíny pro úhradu případných nedoplatků.

Štítky: Daň z příjmu, Sociální a zdravotní pojištění

0

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

16. 12. 2019
Záloha na daň za říjen a listopad 2019, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční
16. 12. 2019
Čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
20. 12. 2019
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img