Změny a novinky ERP Money verze 1.3.6.2683

Solitea, a.s. | 13. 06. 2012

Tento dokument popisuje všechny změny v ERP informačních systémech Money verze 1.3.6.2683, která je v distribuci od 13. 6. 2012.

Modul Účetnictví

Tiskové sestavy pro DPH

  • Kontrola DPH – sestava byla rozšířena o režim přenesení daňové povinnosti.
  • Přiznání a závěrky DPH / Seznam dokladů v režimu přenesení daňové povinnosti – rozšířeno o kontrolu DIČ na délku CZ+10 znaků. Je-li DIČ je delší, tisková sestava doklad zařadí mezi chybné vstupy.
  • Souhrnné hlášení elektronicky / Seznam dokladů pro souhrnné hlášení – přibyly součty za jednotlivé strany sestavy. Jestliže souhrnné hlášení obsahuje více stran, tiskne se i součet za celé souhrnné hlášení (jsou sečteny všechny strany) a rekapitulace za jednotlivé řádky v přiznání k DPH.

Modul Fakturace

Reverse charge:

  • Nově lze vytvořit i pro faktury přijaté, které obsahují více položek a ne všechny splňují podmínky pro reverse charge. V takovém případě se reverse charge vytvoří pouze pro validní položky.

Modul Sklady

Ceníkové ceny

  • Na kartu Ceny přibylo tlačítko Navrhnout cenu kompletu. Tlačítko se zpřístupní v případě, kdy je položka ceníku typu Komplet a Typ výchozí ceny je nastavený na hodnotu Není. Cena se vypočítá podle ceníku, který je na kartě ceny dosazený do pole Ceník, a respektuje přitom poměr počtu prvků definovaný na kartě Položky katalogu v záložce Složení.

Modul Majetek

Daňové odpisy

  • Podle platné slovenské legislativy roku 2012 pracuje nový výpočet daňových odpisů. Platí pouze pro SK legislativu!
  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články