Money S4 verze 1.4.6.3083

Solitea, a.s. | 27. 06. 2013

Přehled novinek ve verzi 1.4.6.3083, zavedených do Money od verze 1.4.4.3011 FIX1

[toc]

1.1   Účetnictví

 • Definice účetních výkazů – přidány nové definice Rozvahy v anglickém jazyce – Balance Sheet a německém jazyce Bilanz pro rok 2013.
 • Aktivní saldo – rozúčtování provedené z aktivního salda se propíší i do účetního deníku.
 • Hlavní kniha – dataset tiskové sestavy byl rozšířen o nové proměnné zakázka a činnost. Tyto proměnné je možné vložit na tiskovou sestavu.
 • Přiznání a závěrky DPH - na průvodci přiznáním a závěrkou DPH lze uložit konfiguraci průvodce.
 • Vzájemné zápočty
  • Při vytváření vzájemných zápočtů pro doklady v cizí měně se kurz načítá z Interních dokladů podle data zápočtu.
  • Byly upraveny karty příjmová i výdejové strana zápočtu, které zobrazují hodnoty Celkem s DPH, Zbývá uhradit, Zbývá proplatit a částka K zápočtu.
  • Při doplnění optimální částky se zohledňují realizované úhrady dokladu, vytvořené příkazy k úhradě i nerealizované vzájemné zápočty.
  • Pokud chce uživatel započíst jinou hodnotu, než která byla doplněna pomocí tlačítka Doplnit optimální hodnoty, má možnost opravit nastavenou částku.
 • Stav závazků a pohledávek ke dni– ve výsledné tiskové sestavě Odsouhlasení pohledávek/závazků – dopis pro firmy byly pro sloupce Proplatit v měně vystavení přidány čtyři součty:
  • pole datasetu z tabulky NastaveniVyberu s názvem SumaPohledavekCM – vyjadřuje součet pohledávek v cizí měně za doklady vstupující do sestavy pro různé firmy
  • pole datasetu z tabulky NastaveniVyberu s názvem SumaZavazkuCM – vyjadřuje součet závazků v cizí měně za doklady vstupující do sestavy pro různé firmy
  • pole datasetu z tabulky Firma s názvem SumaPohledavekCM – vyjadřuje součet pohledávek v cizí měně za doklady vstupující do sestavy pro danou firmu
  • pole datasetu z tabulky Firma s názvem SumaZavazkuCM – vyjadřuje součet závazků v cizí měně za doklady vstupující do sestavy pro danou firmu

  Pokud jsou doklady vystavené v různých měnách, pak se sčítají všechny použité měny!

 • Přiznání a závěrky DPH – při tisku formuláře Přiznání k DPH za určité období se na tiskové sestavě datum nerozděluje na více řádků.
 • Homebanking – kvůli načítání příkazů k úhradě a inkasu do elektronického bankovnictví slovenské banky UniCredit Bank přibyl nový MultiCash UniCredit SK (kód MC UC SK). V exportovaném souboru jsou nyní dvě nová pole: AD specifický symbol mezi poli UD a DI, stejné jako v řádku AK, a pole ZD variabilní symbol mezi poli EC a ZK, stejné jako na řádku ZK.

1.2   Adresář

 • Firmy – změna hlavního bankovního spojení na kmenové firmě se projeví na všech nově vytvořených dokladech i tiskových sestavách.
 • Bankovní spojení – karta bankovního spojení byla rozšířena o pole Ulice, PSČ, Místo, Stát.
  • Domácí účet – pokud je založena agenda s jinou než českou a slovenskou legislativou, na kartě bankovního spojení se nezobrazuje kód banky a není vyžadován při uložení karty bankovního spojení.
  • Zahraniční účet – po volbě Zahraniční účet se nezobrazuje pole kód banky a kód není vyžadován při uložení karty bankovního spojení.
 • Firmy/Osoby – skupiny jsou doplněné o možnost vybrat zástupné znaky do pole Zařadit jako.

1.3   Sklady

 • Automatická úprava přebíraného množství dle nastavení na skladové zásobě (volba Při nedostatečném množství k vyřízení) přidána také při přebírání ze zálohové faktury vydané do faktury vydané, nebo dodacího listu vydaného.
 • Katalog
  • Na skupině je možné vybrat zástupné znaky pro pole Vzory pro název a Vzory pro zkratky.
  • Na záložce série (Výrobní čísla/série/exspirace) a v detailu Série byly odstraněny sloupce Kód skladu, Název skladu a Množství. Místo toho byl přidán nový detail Detaily zásob. Na příjmových dokladech při výběru detailu (karta Série položky katalogu) byly z tohoto seznamu odstraněny sloupce Kód skladu, Název skladu a Množství. Místo toho byl do tohoto seznamu přidán detail Detaily zásob.
 • Dodací listy přijaté – při opuštění pole Doklad došlý se hodnotou vyplněnou v tomto poli vyplní pole Párovací symbol, stane se tak ale pouze v případě, že pole Párovací symbol je prázdné.
 • Prodejky vydané – nad tento seznam byl přidán sloupec Nepeněžní platba, do filtru proměnná Nepeněžní platba a Platidlo.
 • Prodejky vydané/přijaté
  • Přidáno nastavení Zaúčtování prodejek na skupinu Prodejek vydaných/přijatých. Uživatel pak může využít stávající Zaúčtování prodejek nebo zaúčtovat podle nastavení na skupině (v tomto případě je pak potřeba zatrhnout přepínač Přebrat nastavení ze skupiny na kartě Zaúčtování prodejek).
  • Upraveno doplňování kontrolingových proměnných (Činnost, Středisko, Zakázka) na pokladní doklady a na interní doklady při účtování nepeněžních platidel – pokud se generují i položky (je nastaven Způsob zaúčtování: Na položky nebo Na skupiny položek), tak se do položek dosadí kontrolingové proměnné z položek prodejky, pokud ale kontrolingové proměnné na položce nejsou, tak se tyto hodnoty dosadí z hlavičky prodejky.
 • Skladové uzávěrky
  • Pokud ke skladové uzávěrce existuje uzamčený korekční doklad a uživatel chce smazat tuto uzávěrku, na začátku závěrky se zkontroluje, zda je korekční doklad zamčen a pokud ano, program vypíše informační hlášku s číslem dokladu.
  • Provedeno zrychlení skladové uzávěrky a to jak při vytvoření, tak i mazání uzávěrky.
 • Skladové zásoby – na kartě Skladové zásoby přibylo nastavení voleb Pokles pod pojistnou zásobu a Překroční obratové zásoby s možnostmi Nekontrolovat, Upozornit a Nepovolit. Obě kontroly lze nastavit také v Průvodci založením nového skladu a na kartě Nastavení skupiny skladových zásob. Dále jsou v seznamu odpovídající sloupce, proměnné ve filtru i možnost změny přes Hromadné operace / Obecná změna. Při vytváření dokladů pak program hlídá (při nastavení Upozornit/Nepovolit), zda při uložení položky/dokladu nedojde k poklesu pod pojistnou zásobu nebo překroční obratové zásoby.
  POZNÁMKA: K překročení obratové zásoby dochází v případě, kdy by budoucí množství (po uložení položky/dokladu) bylo větší než součet pojistné a obratové zásoby.
 • Nadlimitní a podlimitní zásoby – do průvodce této tiskové sestavy přibylo na stranu 1/4 pole Koeficient obratové zásoby. Nastavení je přístupné při volbě Nadlimitní a Vše, kdy umožňuje lépe stanovit hranici pro nadlimitní zásobu (nadlimitní zásoba je větší než pojistná zásoba + koeficient obratové zásoby x obratová zásoba). Při koeficientu nastaveném na hodnotu 2 budou nadlimitní zásoby do tiskové sestavy vstupovat stejně jako doposud. Pokud mají nadlimitní zásoby korespondovat s novou funkčností, která hlídá překročení obratové zásoby na dokladech (volba Překročení obratové zásoby na Skladové zásobě), je potřeba koeficient nastavit na hodnotu 1.
 • Inventurní doklady – nově se automaticky nevkládá Výchozí ceník agendy/uživatele na Položku inventurního dokladu. Po výběru položky z ceníku se na její kartě do záložky Položka katalogu žádný ceník nedosadí a v případě potřeby je potřeba jej do pole vložit ručně výběrem.
 • Doklady – na skladové doklady a faktury vydané/přijaté přibyla možnost do pole Datum skladového pohybu vložit i Čas skladového pohybu. V Průvodci nastavením programu v části Sklady v této souvislosti přibyla volba Vyplňovat čas skladového pohybu s možnostmi: Aktuální čas, Čas 12:00 a Nezobrazovat. Pokud je nastavený Aktuální čas, pak se do u skladového pohybu ukládá přesný čas vytvoření dokladu, údaj se dá ručně změnit. Pokud je nastavený Čas 12:00, u skladového pohybu se k datu uvádí vždy 12:00, hodnotu lze opět změnit. Pokud je nastaveno Nezobrazovat, čas sice vidět není, ale do systému se ukládá čas 12:00 a v takovém případě se údaj dá změnit pouze po změně nastavení průvodce. Údaj o čase skladového pohybu je důležitý výhradně pro Přepočet pořizovacích cen, jehož algoritmus byl upraven tak, aby se zpracovávaly doklady podle následujícího pořadí: 1. datum skladového pohybu, 2. čas skladového pohybu, 3. typ dokladu a 4. vytvoření dokladu.

1.4   Objednávky

 • Objednávky přijaté – do Nastavení seznamu (otevře se pravým tlačítkem myši na uzlu v Navigátoru) přibyla volba Upozorňovat na nevyřízené položky stejného artiklu s možnostmi:
  • Ne
  • Stejného odběratele
  • Ano

  Ve výchozím stavu je nastavena hodnota Ne, v takovém případě kontrola neprobíhá vůbec. Volba Ano znamená, že při uložení objednávky proběhne kontrola všech nevyřízených položek objednávek a v případě, kdy je některá z ukládaných položek umístěná na jiné nevyřízené objednávce, se zobrazí upozornění „Některé z položek dokladu jsou nevyřízené na jiných objednávkách. Stiskem tlačítka OK zobrazíte jejich výčet.“ Po stisku OK se zobrazí okno Výčet již objednaných nevyřízených položek – v horní části jsou vidět skladové položky z aktuálně ukládané objednávky (jsou zde jak hlavní položky, tak i podřízené – ty jsou podbarvené modře – a dále vratky podbarvené červeně a s množstvím vyjádřeným zápornou hodnotou). V dolní části jsou nevyřízené objednávky, které obsahují stejnou skladovou položku. Kontrola probíhá přes všechny sklady, všechny odběratele (včetně nevyplněného odběratele) a na všech skladových položkách. Po volbě Stejného odběratele při uložení objednávky opět proběhne kontrola nevyřízených položek objednávek. V tomto případě se také kontrolují všechny sklady, ale jen v rámci odběratele, který je uvedený v ukládané objednávce.

 • Objednávky vydané – stávající funkčnost Upozorňovat na nevyřízené položky stejné zásoby stejného dodavatele se rozšířila o možnosti Ano/Ne a nyní je stejná jako na objednávkách přijatých.
 • Generování objednávek – pokud je na páté straně Průvodce generováním objednávek zvolená možnost Generovat převodky při dostupném množství na jiném skladě, pak se pro položky katalogu, které mají stejný cílový sklad, generuje pouze jedna převodka (doposud se pro každou položku katalogu generovala samostatná převodka).

1.5   Mzdy

 • Byl přidán nový design tiskové sestavy Vyúčtování zdravotních pojišťoven obsahující kromě původních hodnot navíc i rodné číslo.
 • Na průvodci tiskové sestavy Vyúčtování mezd za zaměstnavatele a Vyúčtování mezd se zaúčtováním je nyní možné provádět filtrování pomocí vlastního filtru, nebo filtrů nastavených na seznamu Zaměstnanci.
 • Dataset tiskové sestavy Vyúčtování mezd za zaměstnance byl rozšířen o částku odměn za zaměstnance a částku odměn v celkovém součtu (SoucetPremiiAOdmenCastka a Soucet premiiAOdmenCastka)
 • Kód činností pro ČSSZ (Mzdové seznamy / Pracovní poměry) – seznam nyní obsahuje pouze hodnoty platné od 1. 1. 2012.
  UPOZORNĚNÍ: Před odevzdáním ELDP na ČSSZ za rok 2012 je třeba upravit seznam Mzdy / Mzdové seznamy / Pracovní poměry / Typy pracovních poměrů tak, aby Typy pracovních poměrů odpovídaly platným hodnotám v seznamu Kód činností pro ČSSZ.
 • Příloha k žádosti o dávku (Tiskové sestavy / Sociální pojištění) – do výběru výstupních tiskových sestav byl přidán nový tiskový design Příloha k žádosti o vzor. III/2012. Podle něj byl také rozšířen opravný formulář v tiskovém průvodci.
 • Správy sociálního zabezpečení (Seznamy / Organizace) – seznam nyní obsahuje pouze platné adresy a čísla účtů podle oficiálního seznamu kontaktů zveřejněného na webu ČSSZ.
  UPOZORNĚNÍ: Před provedením závěrky doporučujeme překontrolovat, zda je na používaném záznamu správné číslo účtu a zda se při závěrce správně přeneslo na doklad (aktualizační skript se řídí podle platných kódů).

1.6   Ostatní

 • Doklady – při tisku konceptů se tiskne vodoznak Koncept.
 • Funkce Hromadná změna dokladů byla rozšířena na seznamy Položky faktur vydaných, Položky faktur přijatých, Položky objednávek přijatých a Položky objednávek vydaných.
 • Do nastavení skupin jednotlivých dokladů byly přidány nové zástupné znaky pro export tiskových sestav – Název firmy, pro doklady, které obsahují Konečného příjemce, také Název firmy – kon. příjemce.
 • Na dokladech je pole Stát uváděno s vazbou na výběrový seznam.
 • Hromadné operace – hromadná operace se nyní provádí vždy pouze pro aktivní záznam. Pokud není označena položka, ale pouze na ní stojí kurzor, operace se provede nad touto jedinou položkou. Pokud jsou označeny konkrétní položky, operace se provede nad těmito označenými položkami.
 • Automatické akce – do nastavení Automatického připojování dokumentů přibyla možnost výběru podpisu s nabídkou:
  • Vybraný podpis
  • Podpis uživatele
  • Podpis uživatele, vybraný podpis
  • Vybraný podpis, podpis uživatele
  • Nepodepisovat

  Navíc přibylo nastavení Vyžadovat platný podpis – pokud je požadováno podepisování PDF a podpis není platný, pak v průběhu automatické akce program zobrazí upozornění, že se PDF nepodařilo podepsat.

 • Průvodce nastavením programu – v záložce Banka je nový oddíl Příkazy k úhradě / Příkazyk inkasu s nabídkou:
  • Kontrolovat nedoplněný variabilní symbol
  • Kontrolovat nedoplněný konstantní symbol

  Na základně těchto možností při uložení položky i celého příkazu k úhradě a příkazu k inkasu probíhá/neprobíhá kontrola nedoplněného variabilního a konstantního symbolu. Ve výchozím nastavení jsou obě možnosti zatržené, tak aby byla zachována stávající funkčnost.

 • Dobropis – při vytváření dobropisu s vazbou na doklad se přebírají sazby DPH na dokladu i na položkách z původního dokladu.
 • Odběratelské doklady – variabilní symbol nastavený na kartě Firmy v záložce Obchod se převezme do dokladu a dále se již při změně data účetního případu (u zálohových faktur vydaných u data vystavení) nepřepisuje podle číselné řady. Totéž platí pro ručně vyplněný variabilní symbol, který se liší od číselné řady – změnou data účetního případu (data vystavení u ZFV) se tento VS podle číselné řady neupravuje.
 • Zisk za doklad – pokud pro položku katalogu dosud neexistují žádné náklady, hodnota Zisk [%] (procentní zisk) se doplní na hodnotu 100 %. Tato funkčnost se dá změnit tak, se na Položce katalogu v záložce Dodavatelé zadá Skutečná poslední cena v DM a na položce dokladu se pak v poli Typ nákladů vybere Poslední nákupní cena položky katalogu – v tomto případě se při výpočtu zisku a procentního zisku zohlední pro výpočet nákladů právě hodnota zadaná na položce katalogu.
 • Doklady – pokud na položce katalogu existuje více jednotek a některá je nastavená jako Nákupní/Prodejní, nebo je přiřazená nějakému Dodavateli/Odběrateli, pak se v dokladu tato vedlejší jednotka dosadí do obsahu položky a množství se stanoví na hodnotu 1. Množství hlavní jednotky se pak vypočítá podle vedlejší jednotky (podle poměru mezi těmito jednotkami).
 • Prodejní místa centrály PSQL
  • pokud je v nastavení prodejek povoleno Počítat zisk, při dávkovém importu se zisk vypočítá ihned
  • při importu prodejek se vyplňuje kód a název prodejního místa (není nutné mít na prodejním místě vyplněného uživatele, který import provádí)
 • Instalace Money – nově se instaluje SQL 2012 Express SP1. Pokud se Money instaluje na operační systém XP, je nutné SQL 2008 R2 nainstalovat ručně.
 • DevExpress – byly změněny na novou verzi 12.2.7.0.

1.7   Kniha jízd

 • Na skupinu Cestovních příkazů byl přidán přepínač Sazbu zahraničního stravného určit pro každý den, jehož zaškrtnutím může uživatel změnit způsob vybírání sazby pro výpočet stravného. Pokud je přepínač ponechán nezaškrtnutý, bere se sazba zahraničního stravného pro celý CP dle data první (nejstarší) cesty. Po zaškrtnutí přepínače se stravné počítá každý den podle aktuálně platné sazby.

1.8   Majetek

 • Upraveny tiskové sestavy nad seznamem vlastního majetku -Inventární seznam, Karta majetku, Předávací protokol, Seznam majetku - pole Cena pořízení přejmenována na Účetní vstupní cena – sloupec Účetní vstupní cena se plní částkou dle karty majetku Účetní vstupní cena (tedy dle účtovaných odpisů) - při změně účtovaných odpisů se změní i účetní vstupní cena a tato změna se promítne i do tiskových sestav.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články