Změny a novinky ERP Money 1.10.1

Solitea, a.s. | 24. 01. 2019

Přehled novinek ve verzi 1.10.1.5585 zavedených do Money od verze 1.9.11.5523

Důležité upozornění na technologickou změnu
V nové verzi se mění způsob ukládání uživatelských sloupců do datové podoby. Pokud jste si své vlastní uživatelské sloupce přidali do tiskových sestav, bude potřeba tyto tiskové sestavy individuálně upravit. Změna může mít také vliv na import a export dat třetích stran.
Pro vaše správce a dodavatele IT řešení jsme proto připravili krátký přehled. (Odkaz na dokument)
Pokud si nejste jisti s přechodem na novou verzi, můžete se obrátit na zákaznickou podporu na čísle 549 522 502.

Adresář

 • Aktivity – ve Výběru sloupců (karta se zobrazí v místní nabídce otevřené pravým tlačítkem nad hlavičkou sloupců) je možné do seznamu přidat nové sloupce s adresními údaji firmyUlice, PSČ, Místo a Stát. Podle těchto údajů se seznam dá i filtrovat.

Fakturace

 • Faktury vydané/přijaté – na kartě Nastavení skupiny faktur vydaných/přijatých je v části Výkazy nový oddíl Přenesení daňové povinnosti. Otevírá se tak možnost zautomatizovat vystavování faktur s různým nastavením RPDP.

  Pozor: Na dokladech mají vždy přednost údaje platné pro konkrétní položku před údaji zadanými v hlavičce dokladu. Výše uvedené Nastavení skupiny faktur se přenáší do hlavičky dokladu, a pokud se na takovou fakturu vloží položka s vazbou na Položku katalogu, kde je nastavené jiné přenesení daňové povinnosti, uplatní se na ní režim zadaný v Katalogu. Jestliže tedy chcete používat možnost různého nastavení RPDP na skupinách faktur, je nutné nejprve smazat údaje o RPDP na Položkách katalogu. Tato akce se dá uskutečnit prostřednictvím funkce Hromadné operace / Obecná změna, kterou najdete v místní nabídce nad Katalogem.

Sklady

 • Dodací listy vydané/přijaté – v obou seznamech se nyní vyřízené doklady graficky odlišují – jsou uvedené světle šedým písmem (obdobně jako vyřízené doklady v seznamech objednávek). Vysvětlení najdete v Legendě.

Objednávky

 • Nabídka přijatá – místní nabídka nad seznamem položek dokladu (otevře se pravým tlačítkem myši) obsahuje novou funkci Aktualizovat poslední nákupní ceny. Tato funkčnost umožní přímo z nabídky doplnit pole Skutečná poslední cena v DM na Položce katalogu v záložce Dodavatelé, a to ve dvou různých režimech:
  • Pouze nikdy nenaskladněné – cena se doplní jen na těch položkách katalogu, které dosud neevidují žádnou dodávku.
  • Pro všechny skladové položky – cena se aktualizuje ve všech označených položkách.

Zakázky

 • Seznam zakázek – na kartu Nastavení skupiny zakázek byla doplněna možnost vložit zástupné znaky do názvu exportovaného tiskového výstupu. K dispozici jsou znaky pro Název tiskové sestavy, Návrh tiskové sestavy, Kód zakázky, Název zakázky, Název firmy a Zodpovídá. Funkčnost se tak sjednotila s ostatními seznamy.

Expedice

 • Expediční doklad – byl upraven systém výpočtu hmotnosti jednotlivých balíků evidovaných na expedičním dokladu. Hmotnost obalu, zadaná v hlavičce expedičního dokladu, se nově přičítá i k balíkům, které dosud nemají zadanou žádnou hmotnost. Usnadní se tak dodatečné ruční rozdělování položek na jednotlivé balíky. Výsledná hmotnost zásilky se nyní tedy vždy rovná součtu hmotnosti jednotlivých balíků plus hmotnosti obalu vynásobené počtem balíků.
 • Přepravní služba Geis – na kartě přepravní služby s konfigurací přepravce Geis se do záložky Geis – Cargo (palety) automaticky načítají hodnoty doplňkových služeb dodávané dopravcem. Tato funkčnost byla nově rozšířena i na případy, kdy se karta vytvoří editací z již existující služby Geis – Parcel (balíky).

Majetek

 • Vlastní majetek – v seznamu je nově možné zobrazit sloupec Výrobní čísla (kartu Výběr sloupců najdete v místní nabídce otevřené pravým tlačítkem nad hlavičkou sloupců).

Mzdy

  • Konfigurace – do seznamu byl doplněn nový záznam s platností od 1. ledna 2019. Obsahuje aktuální výši minimální mzdy ve výši 13 350 Kč.
  • Mzdové seznamy – pro rok 2019 byly aktualizovány následující seznamy:
   • Mzdové složky
    • Příplatky – na záznam Pracovní prostředí bylo přidáno nové období platnosti od ledna 2019. Aktuální hodnota příplatku za pracovní prostředí zde činí 7,98 Kč.
   • Pojištění a daně
    • Sociální pojištění – v seznamu je nový záznam s aktualizovanými hodnotami Limit pro pojištění (2 999 Kč) a Maximální základ (1 569 552 Kč).
    • Zdravotní pojištění – i zde byl přidán nový záznam s platností od ledna 2019. Obsahuje nové hodnoty Limit pro výpočet zdravotního pojištění (2 999 Kč) a Limit státu na zdravotní pojištění (7 540 Kč).
    • Daň ze závislé činnosti – pro rok 2019 platí nová karta, na které je navýšena částka pro Sazbu solidární daně na hodnotu 130 796 Kč.
   • Nepřítomnosti
    • Redukční pásma – na nové kartě pro rok 2019 jsou upravené rozhodující částky pro jednotlivé sazby (190,75 pro 90% sazbu, 286,13 pro 60% a 572,25 pro 30% sazbu).

    Pozn.: Po aktualizaci se hodnoty doplní pouze v agendách, kde před tím nebyly upravené ručně. Program na jejich doplnění upozorní.

  • Tiskové sestavy – vzhledem k legislativním úpravám platným pro rok 2019 byly následujícím sestavám přidány nové formuláře (návrhy tiskových sestav):
   • Sociální pojištění
    • Přihláška do registru zaměstnavatelů – IV/2017 (vzor 89 500 4)
    • Odhláška z registru zaměstnavatelů – IV/2017 (vzor 89 501 3)
   • Daně
    • Roční zúčtování daně – Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č. 23
    • Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) – Potvrzení o zdanitelných příjmech 2019 vzor č. 27
    • Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) – Potvrzení o zdanitelných příjmech SD 2019 vzor č. 6
    • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – zde byl nový formulář zveřejněn pouze pro sestavu Příloha č. 1 – Počet zaměstnanců. Jedná se o Vzor č. 18 – 2018.
     Pozn.: Pro sestavu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti i nadále platí formulář Vzor č. 22.
    • Prohlášení poplatníka, žádost o roční zúčtování – obě sestavy se tisknou prostřednictvím nového formuláře Prohlášení poplatníka, žádost o roční zúčtování – vzor č. 26.
  • Průměrný přepočtený počet zaměstnanců – do nabídky Tiskové sestavy / Přehledy byla přidána nová tisková sestava, která ve firmách s více než 25 zaměstnanci slouží jako podklad pro plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Kniha jízd

   • Cestovní příkazy – v souladu s legislativními úpravami pro rok 2019 došlo v menu Seznamy / Kniha jízd a jízdy k úpravě následujících seznamů:
    • Náhrady – v seznamu je nová karta platná pro rok 2019. Náhrady za použití soukromého vozidla se navýšily na 4,1 pro osobní vozy a 8,2 pro nákladní a zvláštní vozidla.
    • Stravné tuzemsko – nově platná karta má náhrady navýšené na 82 a 97 (5 min/max), 124 a 150 (12 min/max), 195 a 233 (18 min/max).
    • Stravné zahraničí – zda byly navýšeny náhrady pro cesty do Polska (40 eur) a Nizozemí (50 eur).

Seznamy

   • Kombinovaná nomenklatura (Intrastat) – s ohledem na změny platné pro rok 2019 byl aktualizován seznam české a slovenské kombinované nomenklatury.
   • Svátky (Ostatní) – pro rok 2019 byly doplněny termíny státních svátků, a to jak v českých, tak i slovenských agendách.

Pomůcky

   • Daňový kalendář – do seznamu byly doplněny všechny daňové události roku 2019. Platí pro české i slovenské agendy.

Administrace - důležité upozornění

 • Uživatelské role – do nové verze jsme přidali funkčnost, která výrazně zjednoduší nastavování přístupových práv k novým funkcím a seznamům, o něž se program rozšíří při aktualizaci na novou verzi.
  Tip: Krátký popis funkčnosti uvádíme přímo na kartě Nastavení práv pro nové uzly (která se po aktualizaci programu otevře) a podrobný návod si přímo z karty můžete otevřít tlačítkem F1.

  • Funkčnost se konfiguruje v Průvodci nastavením programu, kde se v záložce Ostatní v poli Po aktualizaci systému zapnout nové uzly nabízí následující možnosti:
   • Povolit – všechny nové funkce se po aktualizaci programu bez dalších dotazů automaticky zpřístupní všem uživatelům.
    Poznámka: Jedná se o implicitní nastavení programu.
   • Nepovolit – přístup ke všem novým funkcím se naopak všem uživatelům (s výjimkou administrátora) zakáže.
   • Zobrazit dotaz – po dokončení aktualizace program otevře okno Nastavení práv pro nové uzly, kde lze přístup k novým funkcím pro jednotlivé role konfigurovat individuálně.
  • Nastavení práv pro nové uzly – v levé části okna vidíte seznam všech rolí. V pravé části jsou vypsané nově přidané uzly, pro lepší přehlednost i s nadřazenými uzly, ke kterým se však přístup nenastavuje. Při editaci doporučujeme dodržet následující postup:
   1. V levém sloupci Výběr v seznamu rolí označte zatržením všechny role, které mají mít stejné nastavení práv. Pokud si potřebujete ověřit stávající nastavení některé role (bez nově přidaných funkcí), použijte volbu místní nabídky Zobrazit roli.
    Pozn.: Role s plným administrátorským přístupem v seznamu neuvidíte, protože mají vždy automaticky nastavený plný přístup ke všem funkcím.
   2. V pravé části nastavte označeným rolím přístupová práva.
   3. Stiskněte tlačítko Nastavit – u všech označených rolí se tím aktivuje příznak Nastaveno a konfigurace se uloží do průběžné paměti.
    Pozn.: Zobrazení přístupových práv k novým funkcím (pravá část karty) funguje ve dvou různých módech. Pokud je v levé části označená některá role (její řádek je modře podbarvený), v pravé části vidíte její nastavení tak, jak je aktuálně uložené v průběžné paměti. Začnete-li však nastavení práv v pravé části okna upravovat, modré podbarvení řádku role zmizí a konfigurace pravé části se po uložení bude týkat všech rolí, které jsou v levé části určené k editaci.
   4. Stejným způsobem postupně nastavte práva pro všechny role.
   5. Pokud máte vše hotové, stiskněte tlačítko OK. Konfigurace se uloží do databáze a nastavení se propíše do všech agend.
   6. Jestliže zapomenete některé role konfigurovat, program jim automaticky nastaví ke všem novým funkcím plný přístup.
 • Automatické akce – na kartu Konfigurace automatu S5MailAutomat modulu Ekonomické jádro (volba Jiná akce) jsme přidali novou možnost Zobrazit náhled e-mailu před odesláním. Je-li tato funkce aktivní, program automatickou akci před odesláním zprávy zastaví a zobrazí ke kontrole náhled odesílaného e-mailu. Zprávu pak můžete upravit a odeslat, případně její odeslání zrušit.

Ostatní

 • Položky dokladů – v seznamu položek na otevřeném dokladu je nyní ve Výběru sloupců k dispozici nový sloupec Zobrazovat na výstupu, díky kterému lze u podřízených položek rychle zjistit, které budou uvedené v tištěné verzi dokladu. Současně byla volba Zobrazovat na výstupu přidána i do hromadné operace Obecná změna (ta je dostupná v místní nabídce, otevřené nad seznamem položek dokladu pravým tlačítkem myši). Díky ní je možné přímo na dokladu nastavit, které položky se mají v tiskové sestavě zobrazit a které ne.
 • Aktualizace připravených seznamů – balíček se seznamy upravenými podle legislativních požadavků pro rok 2019 je možné stáhnout i do verze 1.9.11. Tento balíček však neobsahuje všechny úpravy potřebné pro vedení modulu Mzdy. Proto agendy, ve kterých se tento modul aktivně využívá, rozhodně doporučujeme aktualizovat na verzi 1.10.1.

Vzhledem k tomu, že firma Microsoft letos ukončí oficiální podporu některých starších produktů, ani ERP Money nebude nadále podporovat chod na těchto systémech:

 • Databázový server Microsoft SQL Server 2008 / 2008 R2 – podpora bude ukončena pravděpodobně od verze 1.10.9 (září 2019)
 • Windows Server 2008 / 2008 R2 – zřejmě od verze 1.11.1 (leden 2020)

Věnujte prosím této informaci zvýšenou pozornost a v případě nejasností kontaktujte naši technickou podporu na telefonu 549 522 502.

Novinky ve verzi pro tisk si můžete stáhnout zde.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Money ERP

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články