Změny a novinky ERP Money 1.10.3

Solitea, a.s. | 04. 04. 2019

Přehled novinek ve verzi 1.10.3.5677 zavedených do Money od verze 1.10.1.5585

Důležité upozornění na technologickou změnu
V nové verzi se mění způsob ukládání uživatelských sloupců do datové podoby. Pokud jste si své vlastní uživatelské sloupce přidali do tiskových sestav, bude potřeba tyto tiskové sestavy individuálně upravit. Změna může mít také vliv na import a export dat třetích stran.
Pro vaše správce a dodavatele IT řešení jsme proto připravili krátký přehled. (Odkaz na dokument)
Pokud si nejste jisti s přechodem na novou verzi, můžete se obrátit na zákaznickou podporu na čísle 549 522 502.

Agenda

 • Průvodce nastavením programu – v záložce Vzhled aplikace je nová volba Nastavit barvu agendy, pomocí které se vybranou barvou označí hlavička pracovní plochy i navigačního panelu (barva pracovní plochy se nezmění). Nastavení je společné pro danou agendu a všechny uživatele a firmám zpracovávajícím několik agend tak umožní na první pohled rozlišit, ve které agendě se uživatel právě nachází.
 • Nastavení tiskových sestav – pokud je v přehledu tiskových sestav u konkrétního seznamu mezera v číselné řadě, je teď možné tlačítky Nahoru a Dolů libovolně měnit pořadí sestav, aniž by bylo nutné je přečíslovat.
 • Nastavení skupin a seznamů – v nastavení seznamů dokladů, které se v Money účtují, se v záložce Obecné tlačítkem Upravit výběr předkontací otevře karta Předkontace vybrané pro doklad. Zde je možné nastavit filtrovací podmínky pro výběr předkontací. Pro proměnné Podle čísla účtu MD/Dal přibyly nové operátory:
  • Je od/do
  • Začíná na
  • Obsahuje
  • Končí na
  • Je větší než
  • Je větší/rovno
  • Je menší než
  • Je menší/rovno

Účetnictví

 • DPH – v Money došlo k následujícím úpravám práce se zálohami a rozpisem DPH:
  • Korekce ceny účetního dokladu – na kartě Korekce je nové pole Editovat domácí měnu bez přepočtu. Po jeho zatržení se korekce bude týkat pouze domácí měny, ale už ne cen uvedených na dokladu v cizí měně. Tuto funkčnost lze využít u poskytnutých tuzemských plnění v cizí měně s odpočty záloh, kdy je nutné uplatnit DPH pouze z rozdílů základů v cizí měně.
  • Tiskové sestavy – tiskové výstupy dokladů vystavených v cizí měně s odpočtem zálohy byly doplněné o rozpis DPH, ze kterého je patrné, jaké kurzy a jaké částky byly pro odpočty záloh použity.
  • Rozúčtování zálohových faktur – na karty Nastavení skupiny zálohových faktur vydaných/přijatých přibyla nová záložka Rozúčtování. Lze na ní konfigurovat:
   • Rozúčtování úhrady zálohy
   • Rozúčtování daňového dokladu k platbě
   • Rozúčtování odpočtu zálohy

   Zde zadané Předkontace a Členění DPH program při rozúčtování použije přednostně. Pokud pole zůstanou prázdná, rozúčtování bude probíhat stejně jako doposud.

  • Párovací symbol – program nově přebírá párovací symbol ze zálohy a doplní ho jak na kartu Odpočtu zálohy, tak i do hlavičky dokladu s odpočtem. Výjimkou jsou situace, kdy:
   • na doklad byl individuálně doplněný jiný párovací symbol
   • je v Průvodci nastavením programu v záložce Účetnictví aktivovaná volba Nepřebírat párovací symbol ze zálohy
 • Párování úhrad – pokud v seznamu Bankovních výpisů použijete tlačítko Párovat úhrady, může se (na základě konfigurace záložky Párování úhrad na kartě Nastavení seznamu bankovních výpisů) v případě nejednoznačného párování zobrazit okno Výběr hrazeného dokladu pro párování. Nabídka dokladů vhodných ke spárování se v tomto okně dá zúžit zatržením pole Zobrazovat jen doklady se shodnými párovacími symboly. Dříve program prováděl výběr těchto dokladů pouze na základě shody variabilního symbolu. Nyní jsou k párování nabídnuty všechny doklady, u kterých byly zjištěna shoda párovacích parametrů zadaných na kartě Nastavení skupiny bankovních výpisů.
  POZNÁMKA: Způsob vyhodnocování shody při párování úhrad se na kartě Nastavení skupiny bankovních výpisů (záložka Konfigurace párování úhrad) dá individuálně nastavit od verze 1.9.11. V každé skupině je možné zvolit libovolnou kombinaci a posloupnost párování podle Variabilního symbolu, Částky, Specifického symbolu a Firmy. Více se dozvíte v instruktážním videu zde.
 • Import kurzovních lístků – při ručně spuštěné akci volbou Importovat v menu Seznamy / Bankovní / Kurzovní lístky se v Průvodci importem do polí Počáteční a Konečné datum automaticky doplní aktuální pracovní datum počítače.
 • Kniha bankovních výpisů (Banka) – po závěrečném potvrzení tisku knihy program na kartě Tisk v roletové nabídce pole Tisknout návrh sestavy nově nabízí dvě varianty.
  Sestavy se liší tím, odkud čerpají údaje o stavu Bankovního výpisu:

  • Kniha bankovních výpisů – nový výstup, který data čerpá ze stavu konta (počátečního zůstatku a obratů).
  • Kniha bankovních výpisů (původní zůstatky) – jedná se o nově přejmenovanou původní sestavu, která čerpá data z hlavičky Bankovního výpisu, tj. z jeho počátečního a konečného stavu. Tato sestava neodráží skutečný stav účetnictví.

Adresář

 • Aktivity – s ohledem na rychlejší informaci o stavu zakázky, na kterou má aktivita vazbu, došlo v seznamu k následujícím úpravám:
  • V seznamu je nový sloupec Název stavu zakázky, ve kterém je uvedený momentální stav příslušné zakázky. Podle sloupce je seznam možné i filtrovat.
  • Do detailů byla přidána nová záložka Změna stavu zakázky. Obsahuje přehled všech změn stavů, kdy k nim došlo a kdo je uskutečnil.
 • Funkce osob – na kartě Funkce osoby (menu Seznamy/Adresní) bylo upraveno pole Poznámka tak, aby se do něj vešlo neomezené množství textu. Současně se upravilo otevírání Funkce z karty Osoby a kurzor se nyní automaticky umístí do pole Kód.

Fakturace

 • Faktury vydané/přijaté – v obou seznamech je k dispozici nový sloupec Celkem bez záloh v cizí měně. Stejný údaj byl doplněn i do filtrů.
 • Faktura vydaná – funkčnost přebírání Převodky do Faktury vydané byla doplněna o převod Typu ceny a Sazby DPH.

Sklady

 • Prodejky – úpravou na kartě Platby prodejky se výrazně zjednodušila práce s nepeněžními platidly (kartou, stravenkou apod.). Nepeněžní platidla definovaná v menu Seznamy / Ostatní se nově dají vybrat z roletové nabídky, různé platby lze libovolně kombinovat a program samostatně dopočítá zbývající částku v hotovosti.
 • Prodejky vydané/přijaté – do místní nabídky (otevřené pravým tlačítkem myši nad kteroukoliv z položek seznamu) přibyla nová možnost Vytvořit opravný doklad, která usnadní refundaci dokladu. Jedná se o podobnou funkčnost, jako je vytváření ODD k faktuře.
 • Položka katalogu – nově není možné, aby se v záložce Dodavatelé vytvořilo více karet Dodavatel položky katalogu s vazbou na stejnou kartu Firmy.
 • Statistika prodeje – do tohoto detailu v seznamech Katalog, Skladové zásoby a Ceníkové ceny byla přidána další období:
  • Minulý týden
  • Aktuální týden v loňském roce
  • Minulý měsíc
  • Aktuální měsíc v loňském roce
  • Minulý kvartál
  • Aktuální kvartál v loňském roce
  • Minulý rok
  • Minulý rok k datu – tato volba dosadí období spadající do předchozího roku, které začíná 1. ledna a končí dnem, který v loňském roce odpovídá pracovnímu datu agendy (když si např. statistiku zobrazíte dne 15. března 2019, vypočítá se pro období od 1. ledna 2018 do 15. března 2018)

Objednávky

 • Nabídky vydané – aby bylo možné přenášet do Objednávky přijaté poznámky zapsané na kartě Nabídky vydané v záložce Texty, přidali jsme pod volbu Převzít do (která se zobrazí v místní nabídce otevřené nad nabídkou pravým tlačítkem myši) novou možnost Objednávka přijatá (s texty před/za cenami).

Zakázky

 • Zakázky – v Nastavení seznamu zakázek je nová záložka Kontroly, kde se dá konfigurovat kontrola prázdných a duplicitních údajů. Tak jako v jiných seznamech je možné Nekontrolovat/Upozornit/Nepovolit, a to při absenci nebo duplicitě údajů Název, Stav zakázky, Druh zakázky, Zodpovídá, Středisko a Přidělený obchodník (toto nastavení je dostupné jen pro licenci CRM).

Služby

 • Reklamace přijaté – s ohledem na snadnější tvorbu a vyřizování reklamací došlo v modulu k následujícím úpravám:
  • V nastavení automatického odesílání e-mailů (menu Administrace / Automatické akce / Jiná akce / modul Ekonomické jádro / Mail Automat / Konfigurace / záložka Zpráva / Editovat / Vložit zástupný znak) jsme rozšířili nabídku zástupných znaků určených pro doplnění textu zpráv informujících o přijetí reklamace. Roletová nabídka teď obsahuje novou skupinu zástupných znaků Služby, ve které je k dispozici:
   • Popis reklamace – doplní se text uvedený v Reklamačním dokladu v záložce Popis reklamace
   • Popis servisu – jedná se o text ze záložky Popis servisu zákazníkem na Servisním dokladu
   • Název položky – v tomto případě budou ve zprávě uvedeny názvy všech položek servisního nebo reklamačního dokladu
  • Přidávání položek formou přebírání z jiného dokladu bylo upraveno tak, aby bylo možné přebírat také položky s podrobnou evidencí (výrobní čísla, série a exspirace).

Majetek

 • Vlastní majetek – pro lepší identifikaci interního dokladu, kterým se účtují pohyby majetku, bylo upraveno plnění pole Název na položce dokladu. K inventárnímu číslu majetku se nyní doplní i název majetku a typ pohybu. Pokud je pro zaúčtování pohybů majetku vybrána volba Každý pohyb vlastním dokladem, rozšíření popisu se promítne také do hlavičky interního dokladu.

Mzdy

 • Přehled prémií a odměn (Hromadné zadávání) – byl rozšířen systém hromadného zadávání prémií/odměn a nyní jsou k dispozici dvě tlačítka s odlišnou funkčností:
  • Přidat hromadně – jedná se o původní funkčnost tlačítka Přidat, kdy se všem označeným zaměstnancům zadá jednotná výše prémie nebo odměny.
  • Přidat – funkce tohoto tlačítka byla změněna a nyní se s jeho pomocí postupně otevírají karty prémií/odměn pro každého označeného zaměstnance zvlášť. Zaměstnancům se tak dá postupně nastavit individuální výše odměn.
 • Mzdový list (Tiskové sestavy / Přehledy) – na první straně Průvodce tiskem mzdového listu je nová volba Tisknout seznam nepřítomností. Po jejím zatržení bude ve Mzdovém listu uvedený plný přehled všech druhů nepřítomností (OČR, mateřská, rodičovská dovolená apod.). Pokud pole zůstane nezatržené, v sestavě budou uvedeny jen nemoci.

Seznamy

 • Banky (Bankovní seznamy) – seznam byl k 1. únoru 2019 aktualizován na základě nově zveřejněných údajů ČNB. Jsou v něm nové banky s následujícími kódy:
  • NOVARED s.r.o. – NVRD, 8295
  • PaySysEU s.r.o. – PSEU, 8296
  • EUPSProvider s.r.o. – EUPSP, 8297
  • Andraste Capital s.r.o. – ANCA, 8298

  Dále byly aktualizovány záznamy těchto bank:

  • MPU banka a.s. – MPUZ, 2070
  • HSBC France – pobočka Praha – MIDL, 8150
 • Kombinovaná nomenklatura (Intrastat) – seznam byl upraven podle nového číselníku Celní správy ČR, platného pro rok 2019.
 • Pojišťovny (Organizace) – v seznamu byly aktualizovány adresy pojišťoven VZP (111), OZP (207), ZPMV ČR (211), CP a KOOP.
 • Správy sociálního zabezpečení (Organizace) – došlo k aktualizaci adres OSSZ Sokolov, Břeclav, Prostějov a Bruntál.
 • Předčíslí účtů finančních úřadů (Organizace) pouze SK agendy – u všech slovenských daňových úřadů bylo sjednoceno předčíslí pro platbu daně z motorových vozidel.
 • Množstevní slevy (Ceníkové seznamy) – v seznamu je dostupný nový detail Množstevní hranice, ve kterém se dá rychle zjistit přehled množstevních hranic vytvořených na kartě Množstevní slevy. V detailu se zobrazují sloupce:
  • Množství od
  • Množství do
  • Způsob výpočtu ceny
  • Výše změny
 • Transformační šablony (Ostatní seznamy) – v transformační šabloně SepaImp byly rozšířeny možnosti párování pole , které obsahuje informace o konstantním, variabilním a specifickém symbolu. Nyní je možné importovat VS, SS a KS u většího spektra různých druhů bankovních výpisů, tedy i v případě bank, které nedodržují nejpřísnější specifikaci formátování.

Business Intelligence

 • Pohledy – možnosti analýz byly rozšířeny o pohledy na hierarchické členění skupin Katalogu, Středisek a Činností.

Administrace

 • Import z XML (Výměna dat)
  • Pro import dokladů se začala používat nová metoda, která umožní načítat položky dokladů vyčíslené ve vedlejší jednotce (jedná se o jednotky evidované v Položce katalogu). Program nyní provede přepočet vedlejší jednotky na hlavní jednotku a tím umožní korektní přenos.
  • Byl optimalizován import kontaktních osob na kartu Firmy. Došlo k výraznému zrychlení, které je patrné zejména při přenosu firem s velkým počtem Osob a Spojení nebo při importu většího počtu kontaktních osob.

Ostatní

 • Filtry
  • Do jednoduchých i pokročilých filtrů byly přidány nové operátory pro nastavení časových proměnných, které umožní filtrovat relativní časové rozmezí vztažené k pracovnímu datu agendy. Díky nim lze zadat počet dnů pro horní a dolní mez u těchto operátorů:
   • Je rovno – dnů
   • Je od/do – dnů
   • Je větší než – dnů
   • Je větší/rovno – dnů
   • Je menší než – dnů
   • Je menší/rovno – dnů

   Příklad: Pokud chcete v seznamu zobrazit všechny doklady, jejichž Datum splatnosti spadá do období pěti dnů od aktuálního data, vyberte si operátor Je od/do – dnů, jako dolní mez zadejte 0 a horní 5. Pokud pak tento filtr aplikujete např. 13. dubna 2019, v seznamu uvidíte doklady splatné v časovém rozmezí 13.–18. 4. 2019.

  • V seznamech účtovaných dokladů je dostupná nová možnost filtrování podle skutečného zaúčtování dokladů v Účetním deníku. Jedná se o filtrační položky:
   • Účet Dal účetní zápisy
   • Účet MD účetní zápisy

   V jednoduchém filtru lze tyto atributy nalézt v nové části Účetní zápisy, v pokročilém filtru jsou přístupné přímo. Funkčnost se týká seznamů:

   • Interní doklady
   • Bankovní výpisy
   • Pokladní doklady
   • Pohledávkové doklady
   • Závazkové doklady
   • Faktury vydané/přijaté
   • Skladové příjemky a výdejky
   • Dodací listy vydané/přijaté
   • Prodejky vydané/přijaté
   • Výrobky
 • Detaily – s ohledem na lepší informovanost o průběhu komunikace s obchodními partnery byla do detailů v seznamech obchodních dokladů přidána nová záložka Seznam zpráv. Obsahuje výběr těch e-mailů ze seznamu Administrace / Zprávy, které se týkají dokladu pod kurzorem (jedná se tedy o zprávy odeslané automatickou akcí S5MailAutomat nebo pomocí aplikace CSW Automatic). Detail je k dispozici v následujících seznamech:
  • Faktury vydané/přijaté
  • Zálohové faktury vydané/přijaté
  • Objednávky vydané/přijaté
  • Dodací listy vydané/přijaté
  • Nabídky vydané/přijaté
  • Poptávky vydané/přijaté
 • Komentář a Příznak – od nové verze nedochází k editaci záznamu při akcích, které se týkají těchto dvou sloupců seznamu (přidání komentáře, označení vlajkou apod.). Komentáře a vlajky tak lze používat např. k označení toho, že u položky proběhla nějaká automatická akce (odeslání e-mailu), aniž by se spustilo automatické odeslání zprávy o změně stavu záznamu.
 • Seznamy – ve všech seznamech lze hromadně označit všechny záznamy jediným kliknutím na levé horní pole seznamu. Označení se dá zrušit standardní cestou, tedy volbou místní nabídky Zrušit označení, případně opuštěním seznamu.
 • Skupiny seznamu – v nejpoužívanějších seznamech je na kartě Nastavení skupiny volba Neslouží pro ukládání záznamů. Do takto konfigurované skupiny se nemohou ukládat (kopírovat, generovat ani importovat) záznamy a skupina tedy slouží jen jako kořen stromové struktury určité větve skupin. Nově jsou v seznamu skupin takto konfigurované skupiny odlišené šedou barvou.
 • Hromadné operace – program nově umožňuje uskutečnit dodatečné úpravy na položkách již zaúčtovaných dokladů, které byly s vyřízením převzaty do jiných dokladů (např. dodací list do faktury). Funkčnost je dostupná v místní nabídce seznamu položek na kartách následujících dokladů:
  • Faktura vydaná
  • Faktura přijatá
  • Dodací list vydaný
  • Dodací list přijatý
  • Výrobka

  Dále ji lze aplikovat i v samostatných seznamech položek dokladů:

  • Položky faktur vydaných
  • Položky faktur přijatých
  • Skladové položky – zde se dá použít jen na položky Dodacích listů vydaných/přijatých a Výrobek

  V místní nabídce výše uvedených seznamů jsou v menu Hromadné operace dvě nové volby:

  • Změna zaúčtování – funkce umožní u označených dokladů změnit účetní pohyby (Předkontaci, Druh pohybu a Členění DPH) nebo skladové pohyby (Předkontaci skladové položky, Druh skladového pohybu a Druh položky)
  • Změna kontrolingu – dá se opravit Zakázka, Činnost a Středisko

  U hromadné změny zaúčtování funguje logika generování Předkontace podle Konfigurace účtů pohybů zásob a generování Členění DPH podle vyplněné Předkontace stejně jako při běžném doplňování těchto údajů do dokladů. Pokud tyto účetní údaje nejsou v konfiguraci hromadné akce zadané individuálně, program je vygeneruje automaticky.
  POZNÁMKA: Podrobné vysvětlení funkčnosti i logiky generování účetních údajů najdete v kontextové nápovědě k programu (okno Hromadná změna zaúčtování položek dokladů).

 • Detaily dokladu – v seznamech Prodejek vydaných/přijatých a Faktur vydaných/přijatých je k dispozici nový detail Zaúčtování navazujících dokladů. V něm je možné rychle zjistit účetní údaje uvedené na souvisejících skladových dokladech a prodejkách.

Money Portál

Současně s verzí ERP Money 1.10.3 byla uvolněna také nová verze 5.14.6946 aplikace Money Portál.

 • Šablona Workflow
  • Byly přidány nové funkce, díky kterým se uživatelům v kroku WFL dají nastavit následující nové Role:
   • Může přidat uživatele ke kroku
   • Může přidat uživatele k následujícímu kroku
   • Může při schválení vybrat následující krok
  • Každý krok má teď záložku Šablona uživatele, která se dá použít při přidání dalšího uživatele do kroku.
 • Nový vzhled pro akce workflow – vzhledem k lepší přehlednosti byla vizuálně oddělena funkce Ukončit workflow a Schválit (odlišila se tak funkce Stornovat a Zamítnout).
 • Seznam připojených dokumentů – dokument je nyní možné pouze otevřít, aniž by bylo nutné ho stahovat. V seznamu je k dispozici nová volba Zobrazit, kterou se dokument uloží do tempové složky přímo k souborům Money Portálu a není třeba stahovat citlivé dokumenty do počítače. Možnost Stáhnout zůstala beze změny.
 • Změna designu – aplikace v nové verzi obsahuje více zaoblených prvků, nové modální dialogy pro výběr ze seznamů a uživatelsky přívětivější prostředí.
 • Plánování e-mailů – funkčnost, která byla dosud v navigátoru uvedená jako časované události, je nově zpracovaná a byla rozšířena o nové funkce:
  • pro stejnou úlohu lze nastavit více časů spouštění
  • uživatelské časované úlohy se dají duplikovat

  Vzhledem k tomu, že firma Microsoft letos ukončí oficiální podporu některých starších produktů, ani ERP Money nebude nadále podporovat chod na těchto systémech:

  • Databázový server Microsoft SQL Server 2008 / 2008 R2 – podpora bude ukončena pravděpodobně od verze 1.10.9 (září 2019)
  • Windows Server 2008 / 2008 R2 – zřejmě od verze 1.11.1 (leden 2020)

  Věnujte prosím této informaci zvýšenou pozornost a v případě nejasností kontaktujte naši technickou podporu na telefonu 549 522 502.

  Novinky ve verzi pro tisk si můžete stáhnout zde.

  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe

  Štítky článku

  Money S4

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články