Změny a novinky ERP Money 1.10.4

Solitea, a.s. | 31. 05. 2019

Přehled novinek ve verzi 1.10.4.5715 zavedených do Money od verze 1.10.3.5677

Agenda

 • Nastavení přebírání dokladů – do menu Agenda byla zařazena nová funkce Nastavení přebírání dokladů. Na této kartě lze pro jednotlivé typy dokladů určit rozsah a pořadí v nabídce přebírání dokladů, která se nad každým seznamem dokladů zobrazuje v místní nabídce pod volbou Převzít do (po stisku pravého tlačítka myši). Přehled nabízených Cílových dokladů je možné upravit několika způsoby:
  • U jednotlivých Zdrojových dokladů lze pro každý Cílový doklad individuálně určit Pořadí v nabídce. Tato funkce umožní posunout na první místo Cílový doklad, do kterého příslušný Zdrojový doklad přebíráte nejčastěji. Ke změně pořadí slouží tlačítka Nahoru / Dolů.
  • Tlačítkem Deaktivovat přebírání je možné přebírání kteréhokoliv Cílového dokladu z místní nabídky vyřadit. Zpět se takový doklad dá kdykoliv vrátit tlačítkem Aktivovat přebírání.
  • Tlačítkem Třídit alfanumericky se ve všech seznamech Zdrojových dokladů nabídka seřadí podle abecedy. Na kartě Nastavení přebírání dokladů v takovém případě zůstane pořadí Cílových dokladů zachováno tak, jak bylo zadané. Po deaktivaci abecedního řazení se tedy můžete vrátit k původnímu Pořadí v nabídce.

  Změna Nastavení přebírání dokladů je platná pro všechny uživatele agendy.

Účetnictví

 • Vzájemné zápočty – na kartě vzájemného zápočtu je k dispozici nové tlačítko Smazat, kterým se dají z nabídky pohledávek a závazků určených k zápočtu některé doklady odstranit. Funkce je dostupná i v místní nabídce. Původní možnost vyjmutí dokladů ze zápočtu pomocí klávesy Delete zůstala i nadále zachována.
 • Pokladní doklady – přebírání dokladů bylo rozšířeno o novou možnost vytvoření příjmového Pokladního dokladu převzetím Dodacího listu vydaného (s vyřízením zdrojového dokladu).

Adresář

 • Firmy – s ohledem na zvýšení efektivity práce s ceníkovými cenami byl v seznamu výrazně doplněn a rozšířen detail Prodejní ceny:
   • Ve Výběru sloupců u tohoto detailu jsou k dispozici nové sloupce:
    • Druh sazby DPH
    • Kód ceníku
    • Kód cenové hladiny
    • Množstevní sleva
    • Neaktivní
    • Poslední nákupní
    • Povaha sazby DPH
    • Přebírat nastavení ze skupiny
    • Typ ceníku
    • Typ ceny
    • Typ výchozí ceny
    • Vlastní druh sazby DPH
    • Výchozí ceník
    • Výchozí cenová hladina
    • Výchozí sklad
    • Výše změny
    • Zaokrouhlení
    • Způsob výpočtu
   • Následující sloupce byly přejmenovány:
    • Název ceníku – dříve Ceník
    • Název cenové hladiny – dříve Hladina
    • Kód skladu – dříve Sklad
    • Název skladu – dříve Sklad (název)
    • Kód položky katalogu – dříve Položka katalogu
    • Název položky katalogu – dříve Položka katalogu (název)
   • Sloupec Typ byl odstraněn a nahrazen sloupcem Neaktivní.
   • K Filtru položek katalogu byl přidán nový Filtr ceníkových cen. V něm je možné vybrat některý z filtrů uložených v seznamu, vytvořit nový, případně se volbou Vybrat položky dá individuálně sestavit seznam konkrétních Ceníkových cen.
   • Vzhledem k možnosti nastavení trvalé Slevy pro doklad (v záložce Obchod na kartě Firmy) je v seznamu možné zobrazit sloupce s následujícím typem ceny:
    • Cena bez daně
    • Cena bez daně po slevě
    • Cena s daní
    • Cena s daní po slevě

  Současně byly upraveny výpočty cen bez daně a s daní tak, aby respektovaly sazbu/povahu DPH na výstupu s ohledem na období platnosti vztažené k pracovnímu datu počítače.

Fakturace

 • Faktury vydané a Zálohové faktury vydané – hromadná tvorba dokladů prostřednictvím funkčnosti Generovat pro firmy byla upravena tak, aby do nových dokladů bylo možné přebírat původní Datum vystavení a Datum splatnosti.

Služby

 • Reklamace přijaté – na položce Katalogu bylo na kartu Závady přidáno nové pole Volitelné. Pokud je toto pole zatržené, při výběru zdrojové Položky katalogu do reklamačního/servisního dokladu se zobrazí karta s nabídkou všech volitelných závad. Závady, které nejsou označeny jako volitelné, se na reklamační/servisní doklad vloží automaticky.
 • Reklamace přijaté/vydané – do Výběru sloupců i do Filtrů byla v uvedených seznamech přidána položka Vytvořil. Tato informace umožní snadněji dohledat pracovníka, který doklad založil.

Majetek

 • Celkové porovnání odpisů – pokud je v průvodci tiskové sestavy v poli Zdroj dat vybraná možnost Skutečné pohyby, do tiskové sestavy vedle běžných i záporných odpisů nově vstoupí také Pohyby majetku zaúčtované jako Odpisy zůstatkové ceny (tento odpis se používá v případě prodeje majetku, jeho krádeže apod.).

Mzdy

 • Daň ze závislé činnosti (Mzdové seznamy / Pojištění a daně) – v souladu s legislativou byl s platností od 1. května 2019 navýšen limit pro srážkovou daň z 2 500 Kč na 3 000 Kč. Pro tento účel byl vytvořen nový balíček připravených seznamů.
 • Elektronické podání sestav pro ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení každoročně vydává nový šifrovací certifikát pro elektronické šifrování dokumentů. Tento certifikát si Money stahuje samostatně. Letošní certifikát DIS.CSSZ.2020, platný od 28. března 2019, byl pro komunikaci s Money otestován a uveden do provozu.

Administrace

 • Přístupová práva – byly upraveny podmínky potřebné pro smazání zaúčtovaných dokladů. Doposud bylo k takovému kroku nutné mít přístup jak k zaúčtování dokladů, tak i k mazání zápisů v účetním deníku. Vzhledem k tomu, že druhou podmínku má většinou povolený jen velmi omezený počet uživatelů, bylo mazání některých dokladů (např. skladových převodek) zbytečně komplikované. Program proto nově nekontroluje přístup k mazání v účetním deníku, rozhodující je pouze přístupové právo k zaúčtování dokladů.

Ostatní

 • Vazby dokladů – s ohledem na usnadnění práce umožňuje Money nově tisk a odesílání zobrazených dokladů přímo z detailu Vazby dokladů. Funkce je dostupná v místní nabídce po stisku pravého tlačítka myši nad ikonou dokladu, k dispozici jsou zde tlačítka Tisk, PDF a E-mail.
 • Rychlé hledání – funkčnost vyhledávání v seznamech pomocí klávesové zkratky CTRL + F byla optimalizována pro rychlé vyhledání znaků kopírovaných z excelovské tabulky. V některých případech se totiž k znakům kopírovaným z buňky v excelu automaticky připojují neviditelné znaky CR a LF. Money tyto znaky nyní automaticky odstraní.
 • eKasa (pouze SK agendy) – pro Prodejku vydanou, Interní doklad a Pokladní doklad byla doplněna možnost hromadného odeslání do online registrační pokladny. Funkce slouží k dodatečné fiskalizaci dokladů vystavených v režimu Porucha.
 • CSW Automatic – do nastavení zásuvných modulů odesílajících reporty byly doplněny nové časové intervaly Týdně a Měsíčně. V reportech je tak možné nastavit interval pro odesílání zpráv přímo, bez nutnosti používat k pravidelnému odesílání další automatickou akci. Změna se týká následujících pluginů:
  • Odesílání reportů e-mailem (CSWAutoEmailSender)
  • Importy seznamů Geis (CSWGeisImportSeznamu)
  • Importy seznamů In Time (CSWInTimeImportSeznamu)
  • Importy seznamů PPL (CSWPplImportSeznamu)
  • Hromadné změny v adresáři (CSWHromadnaZmenaVAdresari)
  • Přepočet rezervací a objednávek (CSWPrepocetRezervaciAObjednavek)
  • Generátor objednávek (CSWGeneratorObjednavek)
  • Zaúčtování prodejek (CSWZauctovaniProdejek)
  • Vyvolání jiné akce (CSWVyvolaniJineAkce)

Novinky ve verzi pro tisk si můžete stáhnout zde.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Money S4

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články