Změny a novinky ERP Money 1.9.11

Solitea, a.s. | 06. 12. 2018

Přehled novinek ve verzi 1.9.11.5523 zavedených do Money od verze 1.9.10.5487

Důležité upozornění na technologickou změnu
V nové verzi se mění způsob ukládání uživatelských sloupců do datové podoby. Pokud jste si své vlastní uživatelské sloupce přidali do tiskových sestav, bude potřeba tyto tiskové sestavy individuálně upravit. Změna může mít také vliv na import a export dat třetích stran.
Pro vaše správce a dodavatele IT řešení jsme proto připravili krátký přehled. (Odkaz na dokument)
Pokud si nejste jisti s přechodem na novou verzi, můžete se obrátit na zákaznickou podporu na čísle 549 522 502.

Účetnictví

  • Bankovní výpisy – v seznamu je nová konfigurace pro automatické párování úhrad běžných výpisů (nevztahuje se na výpisy plateb), která nahrazuje a rozšiřuje dřívější volby v záložce Párování úhrad na kartě Nastavení bankovních výpisů. Nová funkčnost je teď k dispozici na kartě Nastavení skupiny bankovních výpisů, kde v záložce Konfigurace párování úhrad umožňuje zvolit, podle kterých párovacích symbolů a v jakém pořadí se mají úhrady párovat a jak má program postupovat v případě shody.
   Zatímco dříve se úhrady párovaly podle variabilního symbolu a teprve v případě shody podle specifického symbolu, ev. podle firmy, nyní je možné zvolit jako párovací údaje variabilní symbol, částku, firmu či specifický symbol, a to v libovolném pořadí a včetně dalšího postupu v případě, kdy se v programu vyskytuje více dokladů vyhovujících párovacímu údaji uvedenému na úhradě.Na kartě Nastavení skupiny bankovních výpisů najdete následující volby:

   • Obecné nastavení párování úhrad – tato část je převzata z karty Nastavení bankovních výpisů. Jsou zde k dispozici volby:
    • Přehrazení hrazeného dokladu – přehrazení můžete zakázat, nebo povolit, a to bez jakéhokoliv limitu, nebo s omezením částky.
    • Povolit přehrazení hrazeného dokladu maximálně o – pokud jste zvolili přehrazení s limitem, zadejte zde konkrétní částku v domácí měně.
    • Povolit přehrazení i v případě, že je doklad plně uhrazen – pole je na všech skupinách zatržené a zajistí tak dřívější funkčnost, kdy program k párování nabízel i plně uhrazené doklady. Pokud vám tato funkčnost nevyhovuje, zatržení zrušte.
   • Způsob vyhodnocování shody při párování úhrad – nová funkčnost, kde se dají vybrat párovací údaje, jejich pořadí (posunem pomocí šipek na pravé straně) a další postup v případě výskytu tohoto párovacího znaku u více než jednoho dokladu:
    • Dle dalšího údaje – program se pokusí najít shodu podle dalšího párovacího znaku v pořadí.
    • Nejstarší – systém bude platbu párovat s dokladem, který má nejnižší (nejstarší) datum vystavení.
    • Nejnovější – v tomto případě se zvolí doklad s nejvyšším (nejnovějším) datem vystavení.
    • Nepárovat – úhrada se podle tohoto znaku nepáruje.
   • Automaticky párovat částečné úhrady – pole je přístupné pouze v případě, kdy je aktivní párování podle Částky. Je-li pole zatržené, nemusí se uhrazená částka přesně shodovat s částkou uvedenou na dokladu.

Pozor: Párovací symbol Firma má v nové konfiguraci nastavenou hodnotu Nepárovat a po aktualizaci jej tedy musíte v případě zájmu u každé skupiny individuálně aktivovat.

 • Pokladní doklad – na kartě Pokladního dokladu je v seznamu Položek nově přístupná hromadná operace Obecná změna. Tato funkčnost umožní u všech označených položek na dokladu hromadně změnit Typ ceny a Sazbu DPH.

Adresář

 • Firma – platí pouze pro licenci CRM. V záložce CRM na kartě Firmy nově funguje automatické doplnění kraje, regionu a zeměpisné polohy (GPS souřadnic). Hodnoty se doplňují několika způsoby:
  • Editací adresních údajů v záložce Obecné – editací může být jak ruční zápis hodnot, tak i automatické dosazení systémem ARES po zadání IČ. Program se v obou případech zeptá, zda uvedené hodnoty do modulu CRM může doplnit.
  • Hromadnou operací – místní nabídka nad seznamem Firem obsahuje v části Hromadné operace novou volbu Hromadné nastavení polohy firmy.
  • Pomocí CSWAutomatic – přidáním modulu s knihovou AutoAres.dll. Pokud AutoAres doplňuje či opravuje adresu na kartě firmy, bez dotazu dosadí také hodnoty do záložky CRM.

Sklady

 • Katalog, Skladové zásoby a Ceníkové ceny – ve všech seznamech přibyl v nabídce pole Vyhledat kód nový operátor Rovno, pomocí kterého se dá najít přesně zapsaný kód. Jedná se o kódy uvedené na Položce katalogu v polích KódKatalog (záložka Obecné) a Kód na kartách DodavatelůOdběratelů (příslušné záložky).
  Roletová nabídka ve vyhledávacím řádku pro zápis kódu přednostně zobrazí způsob vyhledávání, který je vybraný v poli Výchozí způsob hledání v textu Průvodci nastavením programu / Ovládání a chování.
 • Skladové zásoby a Ceníkové ceny – v těchto seznamech se nabídka tlačítka Přidat rozšířila o možnost Přidat hromadně. Volba otevře seznam Položek katalogu, kde je možné označit skupinu karet a založit tak více karet Zásob nebo Cen současně (bez postupného ukládání). Po potvrzení tlačítkem OK se otevře karta Nastavení zásoby/ceny, kde lze zadat konfiguraci společnou pro všechny přidávané položky.

Zakázky

 • Seznam zakázek – v seznamu je dostupný nový sloupec IČ. Dá se zobrazit/skrýt na kartě Výběr sloupců, která se otevře volbou místní nabídky nad hlavičkou kteréhokoliv sloupce. Podle tohoto údaje je seznam rovněž možné filtrovat.

Reklamace – důležité upozornění!

 • Služby – v souvislosti s přípravou nového modulu Servis došlo v Money ke změně struktury nabídky funkcí a seznamůNavigátoru i na Hlavní nástrojové liště:
  • Uzel Reklamace od této verze najdete pod nově vzniklou položkou hlavního menu Služby. Osahuje následující seznamy:
   • Reklamace přijaté
   • Položky reklamací přijatých
   • Reklamace vydané
   • Položky reklamací vydaných
  • V menu Seznamy přibyl nový uzel Služby, který obsahuje položky:
   • Typy reklamací
   • Způsoby vyřízení reklamace
  • Scénáře procesů byly přesunuty do nového uzlu Workflow v menu Seznamy. Tento seznam je přístupný bez licence.
  • Menu Workflow bylo přejmenováno na Money Portál.

Pozor – veškeré novinky modulu Reklamací proto budeme nadále uvádět v kapitole Služby.

Služby

 • Reklamace přijaté/vydané
  • Nabídka tlačítka Akce, ve které se zobrazují automatické akce definované jako manuální, nově zobrazuje akce podle pořadí, které je nastavené na kartě Automatické akce (nikoliv podle abecedy).
  • Do Výběru sloupců v obou seznamech byly doplněny sloupce:
   • Komentář
   • Příznak (barevné vlajky označující charakter jednotlivých položek seznamu)
   • Konečný příjemce e-mail
   • Konečný příjemce telefon
 • Reklamace přijatá/vydaná – na dokladech je nad seznamem položek nové tlačítko Přidat, které umožňuje vytvořit položky bez vazby na sklad. Tímto způsobem se dá evidovat např. výměna určité části zboží, kterou na skladu vůbec nevedete. POZOR: Tato funkčnost má významné omezení, protože neskladové položky nelze přebírat do skladových dokladů. Pokud by touto cestou vznikl prázdný skladový doklad (bez jediné položky s vazbou na sklad), program by jej nemohl uložit. V případě využití automatických akcí pro tvorbu skladových dokladů by se taková akce vůbec neuskutečnila.
 • Reklamace přijatá – na dokladu přibyla nová záložka Vyjádření k reklamaci interní. Zapsaný text slouží pouze pro vnitrofiremní popis a na žádném oficiálním tiskovém formuláři se neuvádí.
 • Reklamace vydaná – údaje evidované na dokladu byly rozšířeny o pole Číslo reklamace přijaté. Jedná se o číslo dokladu, z něhož reklamace vydaná vznikla převzetím.

Expedice

 • Přepravní služba – v nastavení přepravní služby Geis program v záložce Geis – Parcel / Obecné nabízí ve výběrovém seznamu u pole Bankovní účet pro dobírky jen bankovní spojení kmenové (účtované) firmy.

EET - důležité upozornění!

 • Účtenky EET – v nové verzi byly z datové zprávy posílané na server EET odstraněny atributy nepovinných údajů s nulovými hodnotami. Vzhledem k tomu, že finanční úřad občas vznáší námitky proti odesílání zpráv obsahujících tyto nulové hodnoty, doporučujeme ve všech agendách, které komunikují s portálem EET, provést aktualizaci na verzi 1.9.11.

Seznamy

 • Banky (Bankovní seznamy) – seznam byl aktualizován podle číselníků verze 193, 194 a 195. Přibyly do něj nové banky:
  • ORANGETRUST s. r. o. (kód ORTRU, č. 8225)
  • Business Credit s. r. o. (kód BSCRE, č. 8291)
  • Money Change s. r. o. (kód MNCH, č. 8292)
  • Mercurius partners s. r. o. (kód MEPA, č. 8293)
  • GrisPayUnion s. r. o. (kód GRPU, č. 8294)

  Dále byly aktualizovány banky B-Efekt a. s. (kód BEFE, č. 8280) a Fairplay Pay s. r. o. (kód FAPAY, č. 8270).

Administrace

 • Uživatelé (Přístupová práva) – v místní nabídce seznamu (otevřené nad seznamem pravým tlačítkem myši) je dostupná nová hromadná operace Obecná změna. Touto funkcí je možné hromadně nastavit/zrušit externí autentizaci u označené skupiny uživatelů.
 • Automatické akce – k dispozici je nová automatická akce určená pro generování faktur vydaných z dodacích listů vydaných. Nastavení akce: Objekt – Dodací list vydaný, Akce – Jiná akce, Modul – Skladové doklady, Automat – S5FakturaZeSkladovehoDokladuAutomat.

Datové schránky

 • Datová schránka – s ohledem na novou verzi služby došlo k úpravě komunikace mezi Money a systémem ISDS. Z pohledu používání Money se prakticky nic nemění, jedná se pouze o interní úpravu komunikace a žádné uživatelské nastavení není potřeba. Nová služba začne fungovat zcela automaticky a ještě nějakou dobu budou obě služby pracovat současně.

Ostatní

 • Filtrování seznamů – v minulé verzi přibylo pro CZ agendy v Jednoduchém filtru pole IČ z adresáře, které umožňuje zobrazit seznam Firem a příslušné IČ zde vyhledat. V této verzi již lze firmy vyhledávat novým způsobem bez ohledu na národní lokalizaci.

Novinky ve verzi pro tisk si můžete stáhnout zde.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Money ERP

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články