Změny a novinky ERP Money verze 1.5.2.3345

Solitea, a.s. | 10. 02. 2014

Přehled novinek ve verzi 1.5.2.3345, zavedených do Money od verze 1.5.1.3329 FIX1

Verze 1.5.2.3345 vyžaduje licenční manažer verze 1.1.2.13.

1.1   Účetnictví

 • Účetní výkazy – byly v německém a anglickém jazyce aktualizovány podle legislativy platné v roce 2014 pro podnikatelské subjekty.
 • Kontrola DPH – na položce bankovního výpisu se správně vyhodnocuje Registrace DPH.
 • Rozúčtování na stranu MD a Dal – rozúčtované účetní zápisy vstupují do účetních výkazů.
 • Bankovní výpisy má-li uživatel omezená práva na přístup k bankovnímu účtu (omezení práv filtrem na seznamu bankovních účtů a bankovních výpisů) a přidá bankovní výpis do skupiny, v níž je tento bankovní účet nastavený, účet se nevloží na bankovní výpis a na výpise se nezobrazí informace o zůstatcích bankovního účtu.

1.2   Sklady

 • Skladové inventury
  • Záznamy ze všech záložek na kartě Skladové inventury je nyní možné exportovat do Excelu. Jedná se o záložky Inventurní soupiska, Předběžný výsledek inventury, Předběžný výsledek inventury všech zásob a Výsledek inventury. Export je možný také v seznamu Skladových inventur z detailů Inventurní soupiska, Předběžný výsledek inventury a Výsledek inventury.
  • Do Nastavení skladové inventury přibyl přepínač V tiskové sestavě skladové inventury načítat čísla inventurních dokladů, po jehož zatržení se do tiskové sestavy budou načítat čísla inventurních dokladů. POZOR: Číslo inventurního dokladu je pouze v datesetu, ale v aktuální tiskové sestavě zobrazené není. Uživatelé si ho do tiskové sestavy proto musí individuálně přidat.
 • Tisk skladové inventury (Tiskové sestavy) – do datasetu tiskové sestavy přibyly nové proměnné Kód skupiny skladové zásoby, Název skupiny skladové zásoby, Číslo inventurního dokladu položky, Kód položky katalogu, Název položky katalogu, Zkratka12, Zkratka20, PLU, Čárový kód položky, Výrobce, Katalog.

  POZNÁMKA: Vzhledem k tomu, že zobrazení Čísla inventurního dokladu poněkud zpomaluje načítání celé tiskové sestavy, byla do Nastavení skladové inventury přidána možnost ovlivnit, zda se čísla mají načítat, či nikoliv (viz předchozí bod).

 • Kombinovaná nomenklatura (Seznamy/Intrastat) – seznam byl aktualizován.

1.3   Mzdy 

  • Formuláře tiskových sestav – v části Daně byly podle platné legislativy aktualizovány následující formuláře:
   • Potvrzení o zdanitelných příjmech – Potvrzení o zdanitelných příjmech vzor č. 22 (vzor č. 25 5460 MFin 5460 – vzor č. 22).
   • Roční zúčtování daně – Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č. 18 (vzor č. 25 5460/1 MFin 5460/1 – vzor č. 18).
   • Vyúčtování daně vybírané srážkou – Vyúčtování daně vybírané srážkou vzor č. 16 (vzor č. 25 5466 MFin 5466 – vzor č. 16).
  • Přehled sociálního pojištění (Tiskové sestavy / Sociální pojištění) – přehled typu Opravný a Storno je možné podat elektronicky.
  • Roční zúčtování daně (Tiskové sestavy / Daně) – v průvodci na str. 1/2 přibyl nový sloupec Základ solidární daně, který zobrazuje součet všech základů solidární daně zaměstnance v období roku zvoleném pro tisk sestavy.
  • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a Vyúčtování daně vybírané srážkou (Tiskové sestavy / Daně) – sestavy se nově dají exportovat do souboru XML a elektronicky podat.
  • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (Tiskové sestavy / Daně):
   • Byl přidán nový design Vzor č. 19 – 2013.
   • Byl přidán nový design Příloha č. 1 „Počet zaměstnanců“ vzor č. 13 – 2013.
   • Na straně 4/9 (ČÁST I.) se nyní do sloupce 11 (Bylo odvedeno) automaticky doplňuje hodnota ze sloupce 9 (Vyúčtovaná částka). Uživatelsky je možné ji přepsat.
   • Celý průvodce tiskem byl zpřehledněn a reorganizován.
    UPOZORNĚNÍ: V důsledku toho nebudou v průvodci po aktualizaci uvedené některé hodnoty, které byly do starší podoby průvodce uživatelsky doplněné.
 • Mzdový list (Tiskové sestavy / Přehledy) – tisková sestava nyní generuje samostatný list pro každý pracovní poměr. Pokud tedy má zaměstnanec u firmy v zobrazovaném roce postupně více pracovních poměrů, vytiskne se pro něj příslušný počet samostatných Mzdových listů.

1.4   Administrace

  • Uživatelské role – jestliže je na kartě Role v nastavení Pole zakázaná pro Zápis položka Jednotkové vedlejší dodatečné náklady na pořízení nebo Celkové vedlejší dodatečné náklady na pořízení, pak na konkrétním dokladu není přístupné tlačítko Náklady. Platí pro Faktury přijaté, Příjemky, Dodací listy přijaté a Prodejky přijaté.

   PŘÍKLAD: Pokud tedy chce mít uživatel přístupné tlačítko Náklady např. na faktuře přijaté, tak musí mít pro Faktury přijaté nastavené právo pro čtení i zápis pro pole Jednotkové vedlejší dodatečné náklady na pořízení i Celkové vedlejší dodatečné náklady na pořízení (na dokladu se tato pole jmenují Dodatečné náklady a Dodatečné náklady celkem).

1.5   Ostatní

 • Doklady – na dokladech v cizí měně se v hlavičce nově zobrazuje použitý kurz. Jeho hodnota je vidět v části s rozpisem celkové ceny dokladu pod zobrazením měny, v níž jsou ceny aktuálně uvedené.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články