Změny a novinky ERP Money verze 1.7.1.4291

Solitea, a.s. | 27. 01. 2016

Přehled novinek ve verzi 1.7.1.4291 zavedených do Money od verze 1.6.12.4243

Účetnictví

 • Účtový rozvrh – pro rok 2016 byla provedena aktualizace účtového rozvrhu v následujícím rozsahu:
  • Podnikatelský subjekt – na základě aktualizace prováděcí vyhlášky č. 500/2002 Sb. (vyhláška provádí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) vyhláškou č. 250/2015 Sb., platnou pro účetní období od 1. ledna 2016, byl doplněn účtový rozvrh o následující účty:
   • 547 Mimořádné provozní náklady
   • 565 Mimořádné finanční náklady
   • 649 Mimořádné provozní výnosy
   • 669 Mimořádné finanční výnosy
  • Neziskový subjekt – aktualizace účtového rozvrhu byla provedena podle novely vyhlášky 504/2002 Sb.
 • Účetní výkazy – pro Podnikatelské subjekty byly v rámci výše uvedené novelizace vyhláškou č. 250/2015 Sb. pro rok 2016 doplněny nové návrhy sestav:
  • č. 2 Rozvaha ve zkráceném rozsahu – malá účetní jednotka
  • č. 4 Rozvaha ve zkráceném rozsahu – mikro účetní jednotka
  • č. 9 Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (KZ)
  • č. 10 Výkaz zisku a ztráty ve zkráceném rozsahu (OB)
 • Hlášení a závěrky DPH
  • Volba Hlášení a závěrky DPH se v navigátoru a menu přesunula v rámci uzlu DPH před volbu Přiznání a závěrky DPH. Důvodem je logika pořadí tvorby obou hlášení, kdy je vzhledem k vyšším pokutám a menší toleranci při opoždění bezpečnější podat kontrolní hlášení před přiznáním k DPH.
  • Průvodce zpracováním a závěrkou – na poslední stranu průvodce byla doplněna tisková sestava Seznam dokladů pro KH DPH. Při provedení závěrky se sestava ukládá jako připojený dokument k závěrce hlášení a volitelně ji při hledání chyb lze rozšířit i na přehled dokladů, které nevstupují do žádného oddílu. V agendách s licencí na mezinárodní DPH je sestava k dispozici i tehdy, jsou-li doklady v rámci uzavíraného období v různých měnách (podle seznamu je možné vytvořit kontrolní hlášení).
 • Účtování splátkových a platebních kalendářů – finanční správa pro potřeby Kontrolního hlášení DPH na přelomu roku dodatečně upravila posuzování limitu 10 000 Kč. Tento limit určuje, zda doklad vstoupí do oddílu A4/B2 nebo A5/B3 a nyní se nově počítá z celkového součtu částek všech dokladů splátkového či platebního kalendáře, nikoliv z jednotlivých splátek.
  • Do Money byla proto zavedena dvě nová členění, která zajistí, že doklad vstoupí do oddílu A4/B2 i v případě, kdy částka na dokladu nepřesáhne zákonný limit:
   • 19Ř01,02_A4 Dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku – oddíl A4 KH
   • 19Ř40,41_B2 Z přijatých zdanitelných plnění od plátců bez vlivu na majetek v plné výši – oddíl B2 KH
  • Podle aktuálního výkladu zpracování Kontrolního hlášení se má u splátkových a platebních kalendářů do hlášení jako číslo dokladu uvádět označení kalendáře, nikoliv konkrétní splátky. Z pohledávkových dokladů proto do kontrolního hlášení vstupuje do sloupce Evidenční číslo daňového dokladu pole Původní doklad. Jestliže se jedná o ODD – dobropis, nebo pokud pole Původní doklad není vyplněné, do kontrolního hlášení vstoupí údaj z pole Číslo dokladu.
 • Bankovní výpisy – v detailu seznamu Zálohy je nové tlačítko Vytvořit daňový doklad, pomocí kterého lze ze seznamu záloh bankovního výpisu vygenerovat Interní doklad. Za tímto účelem byla do seznamu Interních dokladů doplněna nová tisková sestava Daňový doklad k přijaté platbě. Money tak umožňuje vytvořit daňový doklad, který se dá poslat obchodnímu partnerovi.

Mzdy

 • Konfigurace – do seznamu byl přidán nový záznam platný od ledna 2016 s minimální mzdou 9 900 Kč.
 • Karta zaměstnance
  • Platby a zúčtování – v souvislosti se zrušením II. pilíře důchodového spoření bylo upraveno generování mzdy i přepočty na kartě Mzdy tak, aby při tvorbě mezd pro období, ke kterému má zaměstnanec v záložce zadané datum ukončení spoření, nedocházelo k výpočtu polí Pojistné / Důchodové spoření (II. pilíř) a pole Pojistné / Sociální / Zaměstnanec se vypočetla bez započítání II. pilíře.
  • Daň ze závislé činnosti – na kartu Dítěte bylo přidáno nové pole Další údaje o dítěti, které slouží pro tiskovou sestavu Prohlášení poplatníka daně z příjmů.
 • Příplatky (Mzdové seznamy / Mzdové složky) – na kartu Konfigurace příplatků za pracovní prostředí bylo přidáno nové období platné od ledna 2016 s hodnotou příplatku upravenou na 5,87 Kč.
 • Tiskové sestavy – v sestavách přibyly pro rok 2016 nové tiskové výstupy:
  • Roční zúčtování daně (Daně) – sestava má nový design Výpočet daně a daňového zvýhodnění vzor č. 20.
  • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti (Daně) – pro tisk základní sestavy byl přidán nový design Vzor č. 22 – 2015 a pro tisk přílohy č. 1 Počet zaměstnanců je k dispozici nový Vzor č. 15 – 2015.
  • Žádost o vrácení částky daňového bonusu (Daně) – sestava Žádost o vrácení částky daňového bonusu na vzor č. 10 byla aktualizována podle vzoru č. 25 5241 MFin 5241 – vzor č. 10.
  • Vyúčtování pojistného na důchodové spoření (Sociální pojištění) – vzhledem k ukončení II. pilíře důchodové reformy byl v této sestavě pouze upraven export do XML a elektronické podání. Pro tisk vyúčtování z roku 2015 zůstává v platnosti Vyúčtování pojistného na důchodové spoření – vzor č. 3.
 • Prohlášení poplatníka daně z příjmů – v menu Tiskové sestavy / Daně je nová sestava Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob a funkčních požitků ze závislé činnosti (vzor č. 24). Sestava se automaticky naplní veškerými údaji dostupnými v Money, ale je třeba do ní ručně dopsat další podrobnosti, které se v Money neevidují (jako je období společného hospodaření s manželem/manželkou apod.).

Seznamy

 • Kombinovaná nomenklatura (Intrastat) – seznam byl aktualizován pro českou i slovenskou legislativu byl a nyní obsahuje záznamy platné pro rok 2016.
 • Svátky (Ostatní) – seznam byl aktualizován pro rok 2016, vč. zavedení nově platného svátku na Velký pátek.
 • Náhrady a Stravné tuzemsko (Kniha jízd a jízdy) – do obou seznamů byly zavedené záznamy se sazbami platnými od ledna 2016.
 • Přenesení daňové povinnosti – s platností od 1. 2. 2016 byla do seznamu dostupného v záložce Výkazy na Položce katalogu a Položce dokladu přidána nová plnění, která budou spadat do režimu přenesení daňové povinnosti:
  • 18 Převod záruky původu podle zákona upravujícího podporované zdroje energie (§92f)
  • 19 Dodání elektřiny soustavami nebo sítěmi obchodníkovi (§92f)
  • 20 Dodání plynu soustavami nebo sítěmi obchodníkovi (§92f)

Pomůcky

 • Zrychlené zadávání dokladů – po výběru Firmy se v informativním řádku ve spodní části okna aktualizuje měna zadávaného dokladu podle měny zadané na kartě Firmy v záložce Obchod.
 • Daňový kalendář – byl doplněn pro rok 2016 podle české i slovenské legislativy.

Administrace

 • Historie akcí – nově se loguje také zamykání a odemykání dokladu.

CSW Automatic

 • Přepočet rezervací a objednávek – do funkčnosti přibyl nový plugin, který umožní v určený čas spustit automatický přepočet rezervací a objednávek.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Další články

Nový rok 2016 v ERP Money

22. 12. 2015

Témata: Money ERP

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články