• Domů » Money ERP » Změny a novinky ERP Money verze 1.7.6.4551 a 1.7.9.4594

Změny a novinky ERP Money verze 1.7.6.4551 a 1.7.9.4594

Solitea, a.s. | 03. 10. 2016

Přehled novinek ve verzích 1.7.6.4551 a 1.7.9.4594 zavedených do Money od verze 1.7.5.4514

Účetnictví

 • Účetní výkazy (Tiskové sestavy) – na poslední stranu průvodce tiskem účetních výkazů přibyla volba Tisknout rozpis účtů. Po jejím zatržení se v sestavách Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty navíc zobrazí rozpis každého řádku na jednotlivé účty.
 • Stav plnění DPH – kvůli zjednodušení práce v Money se seznam přesunul z uzlu DPH / DPH do r. 2010 o úroveň výš, přímo do uzlu DPH. Důvodem je snazší dostupnost při zjišťování hodnot za jednotlivá členění DPH – dá se zde najít např. výše zůstatku DPH připadající na dané členění.
 • Bankovní výpisy – průvodce otevřený tlačítkem Import výpisu plateb (používaný pro import transakcí z platebních karet) byl přejmenován tak, aby bylo na první pohled patrné, že se nejedná průvodce Importem HB. V průvodci také přibylo výrazné upozornění, že pokud nebude využita možnost párování hrazených dokladů při tomto importu, nebude možné je spárovat automaticky.

Adresář

 • Aktivity – do seznamu byla přidána nová funkce Kalendář. Po stisku příslušného tlačítka nad seznamem se všechny aktivity, které mají doplněné datum plánovaného zahájení, zobrazí v grafickém kalendáři. Rozsah zobrazení aktivity je určený plánovaným zahájením a plánovaným ukončením. Pokud aktivita nemá vyplněné plánované ukončení, zobrazí se s minimálním časovým rozsahem.
  Událost zobrazená v kalendáři obsahuje:

  • číslo a popis aktivity
  • kód a název zakázky
  • celé jméno pracovníka uvedeného v poli Přiděleno

  Každému zaměstnanci lze nastavit na kartě Pracovníka v záložce Doplňující údaje barvu, s jakou se budou jemu přidělené záznamy v kalendáři zobrazovat.

  V kalendáři je možné tlačítky na horní liště měnit způsob zobrazení (den, pracovní týden, celý týden včetně víkendu, měsíc) a rychlou volbou lze přejít na dnešní datum nebo příštích 7 dní. Navíc se pod kalendářem dá zobrazit i seznam nezařazených aktivit (bez termínu plánovaného zahájení). V kalendáři je možné používat všechny standardní funkce seznamu aktivit (úpravu, mazání či kopírování aktivit, filtry apod.). Pokud se v kalendáři vytvoří nová aktivita, má plánované zahájení nastavené na den, ve kterém byl umístěný kurzor při zahájení editace. V kalendáři lze použít i funkci Drag and drop – aktivita se dá uchopit myší a přetáhnout na jiný den. Při této akci se automaticky aktualizují data plánovaného zahájení a ukončení. Pozn.: Uvedená funkčnost se týká pouze instalací s licencí Zakázky a CRM.

Sklady

 • Intrastat (pouze CZ legislativa) – na str. 2 v Průvodci tiskem výkazu Intrastat přibyla pole Banka a Druh kurzu pro zásilky malé hodnoty. Zobrazí se tehdy, kdy je v poli Druh kurzu (v části Přepočet částky) vybraná možnost Kurz dokladu. V takovém případě se do výkazu Intrastat přebírají částky přímo z dokladu a již se nepřepočítávají kurzem celní banky.

Objednávky

 • Položky objednávek přijatých – do jednoduchých i pokročilých filtrů přibyla možnost filtrovat seznam podle Data vystavení objednávky.

Expedice

 • Česká pošta

  • Na kartu Přepravní služby a do Expedičního dokladu bylo přidáno pole Čas doručení s možností volby dopoledního nebo odpoledního doručení.
  • Exportní soubory uzávěrky byly upraveny tak, aby se do pole služeb plnila hodnota 1A (dopolední) nebo 1B (odpolední).
  • Také v tiskových sestavách štítků na balíky (CP, CP_DoRuky, CP_Expres, CP_Nadrozm) se nyní zobrazuje kód dopoledního (A) nebo odpoledního (B) doručení.
 • Expediční doklady – funkčnost tlačítek Uzávěrka a Hromadná uzávěrka byla upravena tak, aby se v případě filtrování seznamu nebo při individuálním označení některých dokladů uzávěrka uskutečnila jen na vybraných záznamech. Pokud nejsou žádné doklady označené ani vyfiltrované, uzávěrka se provede pro všechny expediční doklady.

Kniha jízd

 • Vozidla – na kartě Vozidla bylo znepřístupněno pole Aktuální stav motohodin. Jeho hodnota se počítá z Počátečního stavu motohodin a podle Knihy jízd. Funkčnost je tedy nyní obdobná jako u pole Aktuální stav tachometru.

Seznamy

 • Banky (Bankovní seznamy) – na základě aktualizace zveřejněné ČNB byl do seznamu přidán nový záznam BKCHBank of China (Hungary) Close Ltd. Prague branch, odštěpný závod pro Českou republiku s kódem 8250 a SWIFT BKCHCZPP.
 • Konfigurace homebankingu (Bankovní seznamy) – Gemini 5.0 nyní ve správném tvaru importuje popis plateb, které byly provedeny kartami.

Ostatní

 • Založení nové agendy – pokud se na kartu Nastavení agendy v části Základní identifikace firmy vloží IČ plátce DPH, systém automaticky načte bankovní účty z registru plátců DPH. Při načítání se na kartu do pole Bankovní spojení jako hlavní účet vloží ten účet, který webová služba načetla jako první. Nejedná-li se o hlavní účet firmy, stačí jej z karty Nastavení agendy vymazat stiskem křížku vedle pole, tlačítkem s třemi tečkami pak otevřít seznam ostatních bankovních spojení a vybrat zde jiný účet. V takto otevřeném seznamu bankovních spojení je také možné ručně doplnit další bankovní účty, změnit nastavení hlavního účtu, upravit či smazat načtené účty atd.
  Pokud dojde k nechtěné změně účtů stažených z registru, stiskem odkazu DIČ na kartě Nastavení agendy se spustí nové stahování. Uživatelsky přidané účty v seznamu přitom zůstanou.
  V případě, že zakládaná firma není plátcem DPH, je třeba doplnit účty do seznamu bankovních spojení ručně.
  Po dokončení průvodce nastavením nové agendy systém uloží všechny načtené i ručně zadané bankovní účty do seznamu bankovních spojení na kartu Firmy. U načtených bankovních účtů se eviduje datum, čas a výsledek ověření v registru plátců DPH.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články