Změny a novinky ERP Money verze 1.8.2.4811

Solitea, a.s. | 28. 02. 2017

Přehled novinek ve verzi 1.8.1.4765 zavedených do Money od verze 1.8.2.4811.

Účetnictví

 • Interní doklady – vzhledem k tomu, že má plátce DPH za povinnost vystavit v případech vrácení nebo využití zálohové platby k jinému než původnímu účelu opravný daňový doklad, byla do nabídky Tisk nad seznamem dokladů přidána tisková sestava Opravný daňový doklad.
 • Pohledávkové/Závazkové doklady (Pohledávky a závazky) – v obou seznamech přibyla možnost filtrovat doklady podle použitého primárního účtu a jednoduché i pokročilé filtry nyní proto nabízejí proměnnou Primární účet.
 • Práce se zálohami
  • Na kartách Faktur přijatých/vydaných a Pohledávkových, Závazkových a Interních dokladů je nová funkčnost kontroly nevyúčtovaných záloh, které jsou v Money evidované pro daného obchodního partnera. Pokud je v Průvodci nastavením programu / Obchod aktivní volba Na dokladech kontrolovat nevyúčtované zálohy, při výběru dodavatele/odběratele se na oušku záložky Odpočty záloh na uvedených dokladech objeví červený proužek.
 • Tiskové sestavy
  • Účetní výkazy – u volby Tisknout rozpis účtů lze nyní zvolit jazyk, v jakém se mají názvy účty tisknout.
  • Export daně z příjmů, rozvahy a výsledovky – do průvodce tiskovou sestavou byla přidána možnost tisku exportovaných výkazů podle zvolené definice. Data je možné před tiskem výkazu upravit. V této souvislosti bylo přesunuto nastavení pro export na novou, poslední stranu průvodce, kde lze uskutečnit i samotný tisk rozvahy a výsledovky.

Adresář

 • Firmy – byly provedeny úpravy v následujících Detailech k seznamu:
  • Doklady – nyní je možné ve spodní části seznamu Souvisejících dokladů pomocí tlačítka Detaily zobrazit i detaily příslušného dokladu.
  • Neuhrazené pohledávky/závazky – do nástrojové lišty seznamů byl přidán filtr, pomocí kterého lze dohledat např. pohledávky po splatnosti apod.
 • Firma – na kartě Firmy došlo k následujícím změnám:
  • V záložce CRM je nové tlačítko Zjistit GPS souřadnice, které pro adresní údaje zadané na kartě Firmy v záložce Obecné doplní v záložce CRM do polí Zeměpisná šířka/délka GPS souřadnice dané adresy.
  • Údaje uvedené v poli Zařadit jako v záložce Obecné se nově zobrazují ve sloupcích Odběratel/Dodavatel v seznamech Faktury vydané/přijaté, Objednávky vydané/přijaté a Dodací listy vydané/přijaté.

Fakturace

 • Faktury přijaté
  • QR výstřižek – tlačítko pro načítání fakturačních údajů pomocí QR kódů nabízí novou variantu, která umožní přečíst QR kód z faktury otevřené na monitoru počítače. Po stisku tlačítka se aktivuje aplikace MS Windows Výstřižky, která umožní myší „vyříznout“ QR kód. Po jeho přečtení Money automaticky otevře novou kartu faktury s doplněnými údaji.
  • QR fakturace – byl upraven systém načítaní Specifického symbolu z kódu QR platba + F tak, že se tento symbol z QR kódu přebere jedině v případě, kdy na kartě Firmy v záložce Obchod není doplněn.

Sklady

 • Katalog – v seznamu je nový detail Doklady, ve kterém lze najít všechny doklady, v nichž se Položka katalogu V levé části detailu je zobrazen stromečkový seznam dokladů – k dispozici jsou Faktury vydané/přijaté, Zálohové faktury vydané/přijaté, Příjemky a výdejky, Dodací listy přijaté/vydané, Prodejky vydané/přijaté, Převodky, Výrobky, Inventurní doklady, Poptávky přijaté/vydané, Nabídky vydané/přijaté a Objednávky přijaté/vydané. V seznamu jsou zvýrazněné tučným písmem ty seznamy dokladů, ve kterých je Položka katalogu obsažena a zároveň je v závorce uveden příslušný počet dokladů. Ke každému dokladu je možné tlačítkem Detaily zobrazit i jeho podrobnosti.
 • Prodejky vydané (Skladové doklady) – při importu prodejek z Prodejny se Druh položky katalogu doplňuje na základě následující priority:
  • Skladové zásoby / karta Zásoby
  • Skladové zásoby / nastavení Skupiny
  • Katalog / karta Položky katalogu
 • Skladové inventury (Skladové operace)
  • Na kartu Skladové inventury (záložka Inventurní soupiska) a do seznamu Skladových inventur (detail Inventurní soupiska) byly přidány sloupce Katalog, PLU, Čárový kód, Zkratka 12 znaků, Zkratka 20 znaků aVýrobce.
  • Na kartě Skladové inventury (záložky Předběžný výsledek inventury a Předběžný výsledek inventury všech zásob) a v seznamu Skladových inventur (detaily Předběžný výsledek inventury a Výsledek inventury) byl opraven název sloupců Zkratka 12Zkratka 20 na Zkratka 12 znaků a Zkratka 20 znaků.

Objednávky

 • Objednávky přijaté – při přebírání objednávkových dokladů se v seznamu nyní zobrazuje údaj ve sloupci Celková hmotnost – jde o součet hmotností uvedených na Položkách katalogu zahrnutých do objednávky.

Mzdy

 • Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků (Tiskové sestavy) – na základě legislativní úpravy byl pro typ potvrzení Pro účely podání přiznání k dani z příjmů FO doplněn nový design sestavy vzor č. 2 a do průvodce bylo přidáno do sekce Vyhotovil nové pole určené pro zadání e-mailu.

Seznamy

 • Měny (Bankovní) – běloruský rubl má nový kód BYN (dříve BYR).
 • Připojené dokumenty (Ostatní) – při vkládání dokumentů je nově umožněn výběr skupiny v seznamu Připojených dokumentů, do které se má připojovaný dokument vložit. Lze tak využít nastavení přístupových práv k filtrování skupin. Výběr skupiny Money nabízí jen v případě, kdy v seznamu existuje i jiná skupina než Nezařazeno.
 • Finanční úřady (Organizace) – podle aktuálního stavu byly změněny adresy úřadů ve Vyškově a Havlíčkově Brodě.

Administrace

 • Automatické akce – do nabídky automatických akcí byla přidána nová možnost pro přebírání navazujících dokladů z objednávky přijaté, konkrétně jde o Zálohovou fakturu vydanou, Dodací list a Fakturu vydanou. Při definování automatické akce lze na kartě Konfigurace zvolit Skupinu cílového dokladu a Typ přebírání.

Ostatní

 • Seznam odkazů – tzv. Jump List byl pro Money S4 upraven tak, že se položky zobrazují vždy podle toho, jakou má přihlášený uživatel nastavenou licenci a práva.
 • Elektronická podání pro finanční správu – do Money byl přidán validátor podání na finanční správu, který zkontroluje podání oproti XSD schématu ještě před tím, než se podání pošle na finanční úřad, a následně vrátí seznam chyb. Jedná se podání Přiznání k dani z přidané hodnoty, Kontrolní hlášení DPH, Souhrnné hlášení VIES, Žádost o vrácení daňového bonusu roční/měsíční, Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti, Vyúčtování daně vybírané srážkou a export Závěrky MOSS, Daně z příjmů, Rozvahy Výsledovky.
 • Hromadná změna sazby DPH – na dokladech Faktura vydaná/přijatá a Objednávka vydaná/přijatá je v seznamu Položek nová hromadná operace, kterou lze na dokladu změnit či nastavit sazbu DPH. Je tak možné změnit všechny označené položky na jednu sazbu, nebo na nich zaměnit určitou sazbu na jinou.
 • Import z iDokladu
  • Výměna dat pomocí CSW Automatic nový zásuvný modul CSWAutoIDokladConnector přináší možnost automatického spouštění výměny dat. V nastavení stačí určit, kdy se má výměna dat uskutečnit a kam se má zasílat protokol, vlastní akce pak proběhne podle nastavení Money.
  • Nastavení výchozího skladu – nastavení bylo na kartě Konfigurace výměny dat s iDokladem přesunuto do záložky Obecné.
  • Výběr agendy – iDoklad nově umožňuje vytvoření více agend pro stejné přihlašovací údaje. Z tohoto důvodu bylo na kartě Konfigurace výměny dat s iDokladem vytvořeno nové tlačítko Přihlásit se. Po vyplnění přihlašovacích údajů a stisku tlačítka se otevře stránka iDokladu, na které je možné zvolit požadovanou agendu iDokladu.

EET

 • Nastavení tiskových sestav (Agenda) – na sestavě Paragon u Prodejek vydaných se nyní tiskne účtenka EET.
 • Prodejní místa centrály PSQL (Prodejní místa / Centrála PSQL) – z Prodejny se nyní importuje s Prodejkou vydanou i Účtenka EET vytvořená v běžném i zjednodušeném režimu.
 • Automatické akce (Administrace) – v souvislosti s platností zákona o evidenci tržeb 112/2016 Sb. lze v Money zautomatizovat generování Interního dokladu (společně s evidencí tržby) z Objednávky přijaté. Po importu Objednávky přijaté se způsobem platby Platební kartou se provede převzetí Objednávky přijaté do Interního dokladu bez vyřizování. Po uložení Interního dokladu se provede evidence tržby.
 • Konfigurace EET (EET) – nově lze i z tohoto místa po stisku tlačítka Test komunikace přidat nové prodejní místo.
 • Účtenky EET (EET) – nyní je skrytý sloupec Evidovat tržbu Import.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články