Změny a novinky ERP Money verze 1.8.3.4855

Solitea, a.s. | 04. 04. 2017

Přehled novinek ve verzi 1.8.3.4855 zavedených do Money od verze 1.8.2.4811

Účetnictví

 • Stav závazků a pohledávek ke dni (Pohledávky a závazky) – závazky a pohledávky uvedené v tiskové sestavě se implicitně seskupují podle typu dokladu. Pokud je na straně 1/6 Průvodce tiskem aktivní požadavek Doklady tisknout ve skupinách pro jednotlivé firmy, pohledávky a závazky se seskupí podle partnerů. Nově byla do této části průvodce přidána i možnost rozhodnout, zda se mají v takových případech závazky a pohledávky seskupovat podle fakturační adresy či podle názvu firmy. Dá se tak vyřešit situace, kdy má obchodní partner rozdílné fakturační adresy a údaje by se rozdělily do několika skupin.
 • Vzájemné zápočty (Pohledávky a závazky) – Money nově umožňuje při uložení Faktur vydaných/přijatých a Pohledávkových/Závazkových dokladů provádět kontrolu, zda pro firmu obchodního partnera existují v agendě neuhrazené závazky a pohledávky. V kladném případě automaticky nabídne kartu Vzájemný zápočet doplněnou na optimální hodnoty. Funkčnost se nastavuje samostatně pro jednotlivé typy dokladů v Průvodci nastavením programu v záložce Obchod.
 • Účtový rozvrh – ze seznamu dodávaného do nových agend byly odstraněny všechny účty zrušené legislativní úpravou platnou od 1. ledna 2016. Ve stávajících agendách účty zůstávají dál beze změny. Týká se české legislativy a subjektů podnikatelský, neziskový a příspěvkový.
 • Kontrolní výkaz (DPH) – při uskutečnění závěrky DPH pro SK registraci se na poslední straně Průvodce zpracováním a závěrkou kontrolního výkazu DPH nabízí pro tisk nový platný design Kontrolný výkaz DPH tlačivo 2017.
 • Doklady – v detailech všech dokladů v Money je nová záložka Vazby dokladů, která graficky znázorňuje vztahy mezi předcházejícími a následujícími doklady. Podrobný popis uvádíme v samostatné kapitole na konci dokumentu.

Adresář

 • Firma – v záložce Obchod jsou dvě nová pole Dodavatelské/Odběratelské podmínky Incoterms. Více v samostatné kapitole na konci dokumentu.
 • Aktivity – detaily seznamu obsahují novou záložku Vazby dokladů, která graficky znázorňuje vztah mezi aktivitou a souvisejícími doklady. Podrobný popis uvádíme v samostatné kapitole na konci dokumentu.

Fakturace

 • Zálohové faktury přijaté – na kartě faktury se text zapsaný v poli Přijatý doklad automaticky přenáší do pole Variabilní symbol. Nově se přitom odstraní všechny nepovolené znaky a Variabilní symbol pak obsahuje jen číslice.
 • Kontrola nevyúčtovaných záloh – pokud se pomocí funkce Přidat dokladem přebírají položky na kartu Faktury vydané/přijaté, Pohledávkového, Závazkového a Interního dokladu a Money eviduje nevyúčtované zálohy k zadanému obchodnímu partnerovi, je záložka Odpočet zálohy vždy označena červeným proužkem. Nově je možné volbou Na dokladech kontrolovat nevyúčtované zálohyPrůvodci nastavením programu / Obchod aktivovat i funkčnost, při které se v takové situaci zobrazí okno a s nabídkou záloh k okamžitému řešení.

Sklady

 • Skladové doklady – v nabídce Tisk byly v následujících skladových dokladech přidány nové tiskové sestavy:
  • Dodací listy vydané
   • Dodací list vydaný se zaúčtováním – sestava pro plátce i neplátce DPH
  • Dodací listy přijaté
   • Dodací list přijatý se zaúčtováním – sestava pro plátce i neplátce DPH
  • Prodejky vydané
   • Prodejka vydaná se zaúčtováním – sestava pro plátce i neplátce DPH
  • Prodejky přijaté
   • Prodejka přijatá se zaúčtováním – sestava pro plátce i neplátce DPH

Objednávky

 • Generování objednávek (Řízení objednávek) – do vygenerovaných skladových Převodek se doplňuje Výchozí skladová pozice na základě nastavení na kartě Zásoby.
 • Objednávkové doklady – v detailech všech dokladů je nová záložka Vazby dokladů, která graficky znázorňuje vztahy mezi předcházejícími a následujícími doklady. Podrobný popis uvádíme v samostatné kapitole na konci dokumentu.

Zakázky

 • Rozpad zakázky – v detailu k zakázce se nově zobrazují i podřízené položky katalogu, např. poplatky.

Mzdy

 • Mzdový list (Tiskové sestavy / Přehledy) – s ohledem na legislativní požadavky je v průvodci tiskem sestavy nově možné zatrhnout požadavek Tisknout výpočet daně a daňového zvýhodnění. Při tisku mzdového listu se v případě splnění podmínek (v připojených dokumentech zaměstnance je soubor Roční zúčtování daně s obdobím nižším než jeden rok a zároveň mzdový list obsahuje přeplatek DPFO) vytvoří PDF soubor s touto sestavou a uloží se do připojených dokumentů ke kartě zaměstnance.
 • Roční zúčtování daně (Tiskové sestavy / Daně) – Money nově umožňuje uložit sestavu do připojených souborů zaměstnance.
 • Jednatelé a komandisté – vzhledem k tomu, že zaměstnancům v těchto funkcích zákon povoluje nulovou sazbu mzdy, je v Money nově povoleno ukládat kartu Zaměstnance s pracovním poměrem R – jednatelé s. r. o., komandisté s nezadanou mzdou v hodinové i měsíční sazbě. Money sice uživatele při uložení karty na tento stav upozorní, ale umožní mu pokračovat a kartu zaměstnance uložit. Stejným způsobem funguje i další zpracování mezd.

Seznamy

 • Dodací podmínky Incoterms – v části Ostatní je nový seznam. Podrobný popis uvádíme v samostatné kapitole na konci dokumentu.

Pomůcky

 • Zrychlené zadávání dokladů – tvorba dokladů pomocí zrychleného zadávání byla optimalizována pro EET.

Administrace

 • iDoklad (Výměna dat) – v systému komunikace Money s iDokladem došlo úpravám, které se projeví na kartě Konfigurace výměny dat s iDokladem:
  • V záložce Fakturace je nově možné pro jednotlivé typy importovaných dokladů určit, zda se doklady mají do Money převádět včetně připojených dokumentů či nikoliv.
  • iDoklad byl upraven tak, aby se do jedné agendy mohlo přihlásit více uživatelů a zároveň aby se jeden uživatel mohl přihlásit do několika agend. Proto se po ověření přihlašovacích údajů v Money otevře přihlašovací stránka iDokladu, kde je možné zvolit konkrétní agendu. Komunikace mezi iDokladem a Money zůstala zachována beze změny.

Dodací podmínky Incoterms

Do Money byla doplněna možnost evidence mezinárodních přepravních pravidel Incoterms. Pomocí dohodnutých kódů se dá na dokladech uvádět, která ze smluvních stran (kupující či prodávající) je povinna obstarat přepravu, pojištění a celní odbavení a v jakých částech přepravního procesu nese náklady kupující a v jakých prodávající. Tato pravidla jsou závazná, ale platí pouze v případě, kdy jsou uvedena v textu smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Systém Incoterms obsahuje 11 doložek rozdělených do dvou skupin:

 • I. skupina: Pravidla vhodná pro jakýkoliv způsob přepravy
 • II. skupina: Pravidla pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu

V Money se tato novinka objeví na následujících místech:

 • Dodací podmínky Incoterms – naplněný seznam doložek je umístěný v menu Seznamy / Ostatní.
 • Firma – možnost zvolit domluvenou obchodní doložku byla přidána do záložky Obchod, kde se u každého partnera dají určit podmínky zvlášť pro dodavatelské a zvlášť pro odběratelské aktivity.
 • Doklady – při zadávání partnerů na obchodní doklady (Poptávka, Nabídka, Objednávka, Dodací list, Zálohová faktura a Faktura) se podmínky z karty Firmy přeberou do záložky Výkazy, kde je nové pole Podmínky Incoterms.

Vazby dokladů

Na níže uvedené seznamy, byl přidán nový detail Vazby dokladů, ve kterém se graficky zobrazují vazby následujících dokladů:

 • Zálohové faktury vydané
 • Faktury přijaté
 • Zálohové faktury přijaté
 • Pohledávkové doklady
 • Závazkové doklady
 • Pokladní doklady
 • Interní doklady
 • Bankovní výpisy
 • Dodací listy přijaté
 • Dodací listy vydané
 • Nabídky přijaté
 • Nabídky vydané
 • Objednávky přijaté
 • Objednávky vydané
 • Poptávky přijaté
 • Poptávky vydané
 • Převodky
 • Příkazy k úhradě
 • Prodejky přijaté
 • Prodejky vydané
 • Příjemky a výdejky
 • Aktivity
 • Expediční doklady

vazby dokladů

Každý doklad je uvedený v samostatném okénku a šipkami jsou znázorněné i typy vazeb s jeho předchůdci a následovníky. U dokladu se uvádí jeho číslo a datum pořízení, další informace se objeví po najetí myší nad pole s popisem. Kterýkoliv doklad je možné označit a Opravit pomocí příslušného tlačítka, případně dvojklikem myší.

Předchůdci a Následovníci jsou zobrazení ve dvou úrovních (sloupcích), uprostřed je Aktuální doklad. Pokud existuje více úrovní předchůdců či následovníků, je možné pomocí tlačítka Nastavit jako aktuální určit jiný doklad – celý graf se přeskupí tak, že uprostřed bude označený doklad a zobrazí se tak i doklady z dalších úrovní.

V každé z úrovní se zobrazuje maximálně 10 položek. Pokud v některé z úrovní existuje větší počet dokladů (typicky u bankovních výpisů), tlačítkem Další vazby je možné zobrazit všechny.

Více podrobností najdete v kontextové nápovědě k programu.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články