Změny a novinky ERP Money 1.10.10.5895

Solitea, a.s. | 31. 10. 2019

Přehled novinek ve verzi 1.10.10.5895 zavedených do Money od verze 1.10.9.5852

Účetnictví

 • Položky bankovních výpisů (Banka) – do tiskových sestav Seznam položek výpisuSeznam položek výpisu se zaúčtováním byl doplněn údaj o typu položky Výdej/Příjem.
 • Příjmový pokladní doklad (Pokladna) – při přebírání Dodacího listu vydaného do příjmového Pokladního dokladu program nově zaúčtuje položky tak, že Předkontaci převezme z Konfigurace účtů pohybů zásob nastavené ve zdrojovém dodacím listu.
 • Hlášení a závěrky DPH (DPH) – při tvorbě následného kontrolního hlášení byly rozdílové tiskové sestavy mezi verzemi 1.10.4 (a nižší) a 1.10.6 (a vyšší) kvůli změně ve struktuře XML nekompatibilní a sestavu nebylo možné vygenerovat. V nové verzi Money je kompatibilita XML zajištěna.
 • Kontrola DPH (DPH) – u položek, které mají Typ ceny nastavený na hodnotu Pouze daň, sestava nově nekontroluje, zda výše DPH pro danou sazbu odpovídá základu.
 • Výsledovka (Tiskové sestavy) – pokud je v Průvodci tiskem výsledovky za období na straně 2 zatržená volba Tisknout zvlášť za středisko/zakázku/činnost, položky jsou v sestavě seřazené podle Kódu střediska, zakázky nebo činnosti abecedně.

Adresář

 • Firmy
  • Při generování Daňových dokladů k platbě se do pole Název firmy na dokladu nyní z karty Firmy přebírá text z pole Název, nikoliv z pole Zařadit jako, jak tomu bylo doposud.
  • V Průvodci hromadným odesláním e-mailů (spouští se z místní nabídky volbou Hromadný e-mail) byla upravena funkce Varianta e-mailového spojení tak, že při volbě Použít první adresu v pořadí program nyní dohledá e-mailovou adresu s nejvyšší prioritou (i v případě, kdy má přidělené pořadové číslo vyšší než 1).

Fakturace

 • Faktury vydané
  • Pokud je v agendě poprvé použita funkce Platby, aniž by na kartě Nastavení skupiny faktur vydaných byly předem určeny konkrétní skupiny interních, pohledávkových a příjmových dokladů, program pro generování těchto dokladů nyní automaticky použije nastavení skupiny Nezařazeno v příslušných seznamech.
  • Nově není umožněno automatické generování hradících dokladů (konfigurovaných v Nastavení skupiny faktur vydaných / záložka Rozúčtování) u hotovostních faktur v případě, kdy zdrojový doklad není schválený. Při uložení takového dokladu se zobrazí informace, že pro neschválené doklady není možné hradící doklad generovat.
 • Faktury přijaté
  • Došlo k úpravě systému schvalování dokladu při použití funkce Vytvořit opravný daňový doklad – dobropis. Pokud je zdrojová faktura evidovaná jako Schválená a současně není v Průvodci nastavením programu v záložce Ostatní aktivovaná volba Automaticky schvalovat doklad při uložení, dobropis se nově uloží jako neschválený.
  • Funkčnost Reverse charge byla upravena tak, aby program při automatické tvorbě Interního dokladu vždy respektoval měnu individuálně zvolenou na zdrojové faktuře a neřídil se volbou měny nastavené na kartě Firmy (záložka Obchod) vybraného partnera.
 • Zálohové faktury vydané/přijaté – způsob aktualizace pole Zbývá uhradit byl uveden do souladu s funkčností používanou na ostatních dokladech a pole se nyní aktualizuje již v průběhu úprav na dokladu.

Mzdy

 • Hromadné oznámení pro zdravotní pojišťovnu (Tiskové sestavy / Zdravotní pojištění) – na kartu Zaměstnanec, která je dostupná na první straně průvodce v části Seznam zaměstnanců, byly do roletové nabídky Kód přidány další kódy používané pojišťovnami pro identifikaci zaměstnanců (Q, S, R, X, Y, Z).
 • Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců (Tiskové sestavy / Přehledy) – sestava byla upravena následujícím způsobem:
  • Při výpočtu měsíční mzdy se nyní od odpracovaných hodin odečítají svátky připadající na pracovní dny a také svátky připadající na pracovní dny, které spadají do nepřítomnosti typu Dovolená.
  • Na první straně průvodce je možné v rámci vybraného období v Seznamu zaměstnanců téhož zaměstnance vykázat vícekrát v případě, kdy má různě nastavenou hodnotu Pracovní poměr nebo Týdenní pracovní fond.
 • Mzdový list (Tiskové sestavy / Přehledy) – s ohledem na legislativní požadavky došlo k úpravě vykazování nemoci, která trvá přes přelom roku. Nyní se v sestavě zobrazí jen ta část nepřítomnosti, která spadá do vybraného kalendářního roku.

Kniha jízd

 • Cestovní příkazy – používání cizích měn bylo uvedeno do souladu s ostatními moduly Money a kurz se nyní dosazuje na základě volby Typu kurzu zadané v Průvodci nastavením programu, záložka Agenda.

Seznamy

 • Banky (Bankovní seznamy) – seznam byl aktualizován na základě číselníku ČNB. Byly do něj přidány následující banky:
  • BEPS – Beekash Payment Solutions, kód 8282
  • SON – Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, kód 8190
  • FAS – FAS finance company, kód 8198
  • MPE – MoneyPolo Europe, kód 8199
  • BOC – Bank of Communications Co., Prague Branch odštěpný závod, kód 8255
 • Dále byly aktualizovány záznamy:

  • PAYMA – na kartu byl přidán SWIFT PYYMCZPP
  • MPUZ – název MPU banka byl změněn na TRINITY BANK

  Z etalonu pro nové agendy byly odstraněny neplatné záznamy (ve stávajících agendách zůstávají):

  • ANCA – Andraste Capital, kód 8298
  • EURP – EUROPAY, kód 8290

Administrace

 • Automatické akce
  • Akce S5AutoExportPDFAutomat (Jiná akce / Ekonomické jádro) určená pro ukládání PDF souborů do zvoleného adresáře byla přejmenovaná na S5AutoExportFileAutomat a její funkčnost byla rozšířena o možnost ukládání souborů také ve formátu XLS a CSV.
  • Konfigurace akce S5MailAutomat (Jiná akce / Ekonomické jádro) byla v záložce Zpráva upravena tak, že se pole E-mailová adresa pro náhled již nedoplňuje automaticky a adresu je zde potřeba zapsat individuálně. Vzhledem k tomu, že tato funkce slouží pouze pro ověření nastavené podoby e-mailových zpráv, adresa se neukládá a při dalším otevřením karty Nastavení automatického odesílání pošty je pole opět prázdné.

Ostatní

 • Korekce dokladů – v případě, kdy jsou na dokladu provedené Korekce a současně zde není zadané Členění DPH, účetní doklad není možné uložit. Program v takovém případě nově zobrazí chybovou hlášku, ve které je uvedena podstata problému. Úprava se projeví ve fakturách, pokladních, pohledávkových, závazkových a interních dokladech.
 • Součty dokladů – výpočet cen v Detailu dostupném v seznamech dokladů byl upraven a nyní u odpočtů záloh bere v úvahu také vratky (které při odpočtu mění znaménko).

Novinky ve verzi pro tisk si můžete stáhnout zde.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Money ERP

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články