Změny a novinky ERP Money 1.10.9

Solitea, a.s. | 19. 09. 2019

Přehled novinek ve verzi 1.10.9.5852 zavedených do Money od verze 1.10.6.5798

Účetnictví

 • Bankovní výpisy – je-li na kartě Nastavení skupiny bankovních výpisů v záložce Konfigurace párování úhrad zadané párování podle Specifického symbolu tak, že tato shoda není prioritní (specifický symbol není umístěný na prvním místě), program nově považuje za shodný údaj i nedoplněný specifický symbol. Díky této vlastnosti bylo párování zrychleno.

Adresář

 • Firmy (pouze CZ legislativa) – v souvislosti s legislativní změnou výpočtu DPH na matematický způsob byl upraven výpočet cen v detailu Prodejní ceny. Pokud je pracovní datum Money nižší než 30. 6. 2019 a Typ ceny je S daní, program provede výpočet pomocí koeficientu. V ostatních případech se ceny počítají matematicky.

Fakturace

 • Faktury vydané – v tiskových sestavách došlo ke změně způsobu vyhledávání cen a u podřízených položek faktur se nyní zobrazuje v poli Cena za MJ částka odpovídající Typu ceny (bez/s DPH) nastavenému v ceníku. Úprava se týká následujících návrhů sestav:
  • Faktura vydaná CSW – barevná
  • Faktura vydaná CSW – barevná v měně dokladu anglická
  • Faktura vydaná CSW – barevná anglická
  • Faktura vydaná CSW – obyčejná anglická
 • Faktury přijaté – došlo k úpravě samostatného vstupování podřízených položek složených karet do režimu Reverse charge.
  Poznámka: Podřízené položky jsou na kartě Položky katalogu uvedené v záložce Příslušenství nebo Složení (pokud je Typ položky katalogu definovaný jako Sada nebo Komplet).
  Nově jsou tyto podřízené položky zařazené do režimu přenesení daňové povinnosti samostatně jen za následujících okolností:
  • Nadřízená položka je Komplet a současně má stanovenou vlastní cenu (na položce dokladu není zatržené pole Vypočítat cenu z komponent).
  • Nadřízená položka není Sada.
  • Podřízenou položkou je Příslušenství, které má na kartě zatržené pole Přičítat cenu k hlavní položce. Takové Příslušenství vstoupí do režimu Reverse charge v případech, kdy je připojené k jednoduché kartě nebo je součástí Kompletu, který nemá zatržené pole Vypočítat cenu z komponent.

  Jinými slovy, Sada a Komplet se zatrženým polem Vypočítat cenu z komponent (tj. takový, jehož cena se nenastavuje individuálně, ale tvoří ji součet cen jednotlivých položek Složení a Příslušenství se nastavením Přičítat cenu k hlavní položce), vstupují do režimu přenesené daňové povinnosti jako jediná položka.

Sklady

 • Katalog – na kartě Nastavení katalogu byla rozšířena kontrola duplicity čárového kódu. Program nyní kromě pole Čárový kód v záložce Obecné kontroluje i všechny karty vytvořené na položkách katalogu v záložce Kódy. Kontrola duplicit se spouští při uložení Položky katalogu.
 • Ceníkové ceny – pokud je na Uživatelské roli (menu Administrace / Přístupová práva) pro Seznam ceníků vytvořený filtr, kterým se přihlášenému Uživateli zakazuje zobrazení některých ceníků, program tento filtr nově uplatní i v případech, kdy uživatel v seznamu Ceníkových cen použije tlačítko Všechny položky. Zobrazí se mu tak vždy jen ceny vycházející z povolených ceníků.
 • Skladové zásoby – obdobná úprava byla zavedena i do skladů. Pokud je na Uživatelské roli pro Seznam skladů vytvořený filtr, kterým se přihlášenému Uživateli zakáže zobrazení některých skladů, je tento filtr aplikován i tehdy, když uživatel v seznamu Skladových zásob použije tlačítko Zobraz vše.
 • Výrobky (Skladové doklady) – v poli Způsob provedení je na výrobce možné nastavit zaúčtování na hodnotu Pouze výdej. Funkčnost je určená k urychlení práce a zvýšení uživatelského komfortu v případech, kdy je časově úspornější naskladnit výrobek později. Nově se v takovém případě vytvoří účetní zápisy opravdu pouze pro výdej (dosud se na pozadí generovaly jak pro výdej, tak i pro příjem, což se srovnalo ve chvíli, kdy se pro výrobku vygeneroval i příjmový pohyb).
  Poznámka: S ohledem na udržení pořádku ve skladech doporučujeme vždy dodatečně srovnat stav vytvořením příjmového pohybu pomocí tlačítka Provést příjem, které je k dispozici nad seznamem Výrobek.

Zakázky

 • Seznam zakázek – při fakturaci zakázky prostřednictvím tlačítka Fakturovat se do vygenerovaných Faktur vydaných doplní Primární účet nastavený v záložce Obchod na kartě Firmy uvedené v hlavičce dokladu. Pokud účet není pro firmu jmenovitě zadaný, program jej z převezme karty Nastavení skupiny faktur, která byla dosazena na první straně Průvodce fakturací zakázek.

Expedice

 • Konfigurace přepravce – při nastavení přepravce Geis se do karty automaticky doplní všechny webové adresy a název portu pro nastavení tiskárny Zebra. Při uložení karty Konfigurace přepravce program navíc upozorní v případech, kdy není doplněný Kód zákazníka nebo Heslo.
 • Expediční doklady – pro přepravní službu Česká pošta byla upravena sestava Tisk štítků tak, aby se do čárového kódu nepřebíralo číslo obvodu. Zkrácení počtu znaků umožnilo korektní tisk čárového kódu v originálním formuláři České pošty.

Služby

 • Reklamace přijaté/vydané a Servisní doklady – v seznamech dokladů modulu Služby byla nově zpřístupněna možnost Automatického schvalování dokladů. Součástí funkčnosti je:
  • Na kartě Nastavení reklamačních/servisních dokladů je k dispozici zatrhávací pole Automaticky schvalovat doklad při uložení.
  • Na kartě Výběr sloupců je možné do seznamů přidat sloupec Schváleno.
  • Místní nabídka těchto seznamů obsahuje volbu Zpracování dokladů se stejnou funkčností, jakou disponují seznamy ostatních dokladů.

Business Intelligence

 • Analýzy – pro lepší pochopitelnost práce s filtry byla nápověda doplněna o názorné příklady jak v nové kapitole Filtrování analýzy (jde o nastavení trvalých filtrů určených k omezení velikosti dat, a tedy k rychlejšímu zobrazení analýzy), tak i v kapitole Zobrazení analýzy (kde je popsáno přímé filtrování datových polí pivot tabulky, které využijete k výběru dat podle momentální potřeby).

Seznamy

 • Scénáře procesů (Workflow) – v záložce Obecné je nová roletová nabídka Zacyklení přechodů, která umožní nastavit režim, v jakém má program hlídat situace, kdy na sebe jednotlivé stavy scénáře navazují takovým způsobem, že se po několika přechodech vrátí zpět k původnímu stavu a celý proces se bude znovu opakovat. Zacyklení můžete Nepovolit, Nekontrolovat, případně se na tuto situaci jen nechat Upozornit.

  Poznámka: Zacyklení může být v určitých situacích žádoucí – příkladem je třeba cyklus servisních úkonů začínající stavem Vyřizuje se, který se může změnit na stav Předáno ke schválení klientem, z něhož může proces pokračovat do stavu Neakceptováno klientem, odkud se pak vrátí zpět na původní stav Vyřizuje se.

Administrace

 • Automatické akce – byla rozšířena funkčnost akce S5MailAutomat (Jiná akce / modul Ekonomické jádro):
  • Pokud je na kartě Nastavení automatického odesílání pošty (z karty Automatické akce se otevře tlačítkem Konfigurace) zatržené pole Zobrazit náhled e-mailu před odesláním, náhled se nyní zobrazí i v případě, kdy je automatická akce nad příslušným seznamem vyvolaná ručně pomocí místní nabídky Hromadná akce / Automatické akce. Nově se tedy i v takovém případě dá zpráva před odesláním upravit a lze v ní například doplnit chybějící adresu příjemce.
  • Došlo také k úpravě chování v situacích, kdy je jako Varianta e-mailového spojení zvolena možnost Použít výchozí e-mailové spojení. Program nyní vždy použije to e-mailové spojení Firmy, které je označené jako Výchozí spojení pro firmu, a to i v případě, kdy je na dokladu uvedená Osoba s vlastním Výchozím spojením pro osobu. Jestliže karta Firmy nemá určené výchozí spojení, program použije spojení s nejvyšším prioritou (nejnižším číslem Pořadí).
   Poznámka: Pokud do e-mailů chcete dosazovat primárně adresu Osoby uvedené na dokladu, na kartě Nastavení automatického odesílání pošty vyberte v poli Varianta e-mailového spojení možnost Použít e-mailové spojení konečného příjemce dokladu – do záložky Konečný příjemce se totiž automaticky vloží výchozí e-mailová adresa Osoby uvedené na dokladu.

Ostatní

 • Uživatelské sloupce – sloupce vytvořené individuálně na kartě dokladu v záložce Položky se nově synchronizují také do samostatného seznamu položek příslušného dokladu, a seznam se podle nich dá i filtrovat.
  Příklad: Uživatelské sloupce vytvořené na kartě Objednávky přijaté v záložce Položky budou dostupné i v seznamu Položky objednávek přijatých.
  Proces funguje také v opačném směru. Pozor: Pro bezproblémovou synchronizaci úprav uskutečněných na kartě dokladu a v souvisejícím seznamu položek je nutné restartovat Money. Totéž platí i při mazání uživatelských sloupců.
 • Nastavení práv pro nové uzly – pokud se při aktualizaci v programu objeví nové seznamy nebo funkce, pro které dosud nejsou definována přístupová práva, program při prvním spuštění programu nabízí kartu Nastavení práv pro nové uzly. Nově se karta zobrazí jen u první agendy a její nastavení je platné pro všechny agendy.
 • Tlačítko Mail – při odesílání dokladů prostřednictvím tlačítka na nástrojové liště byla upravena logika výběru adresy. Pokud má příjemce e-mailu na kartě Firmy uložených více adres, program je vyhledává v tomto pořadí:
  • První volbou je vždy e-mailová adresa Osoby uvedené na dokladu v adresní části odběratel/dodavatel.
  • Pokud není osobní e-mail k dispozici, program dosadí některou z adres uvedených na kartě Firmy. Jako první hledá Spojení, které je označené jako Výchozí spojení pro firmu.
  • Nedohledá-li ani výchozí spojení, zvolí e-mailové spojení s nejnižším číslem Pořadí (tedy s nejvyšší prioritou).

Novinky ve verzi pro tisk si můžete stáhnout zde.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Money ERP

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články