Změny a novinky ERP Money 1.11.4.6146

Solitea, a.s. | 21. 05. 2020

Přehled novinek ve verzi 1.11.4.6146 zavedených do Money od verze 1.11.3.6110

Vzhledem k tomu, že firma Microsoft ke dni 14. 1. 2020 ukončila podporu operačního systému Windows 7, ERP Money nebude od verze 1.11.9 (září 2020) podporovat provoz na tomto systému. Věnujte této informaci prosím zvýšenou pozornost a v případě nejasností kontaktujte technickou podporu na telefonu 549 522 502.

Účetnictví

 • Účtový rozvrh – v seznamu přibyl nový detail Zůstatky. Informace v něm uvedené odpovídají detailu Zápisy, ale navíc jsou zde tyto informace:
  • Průběžný zůstatek – ve sloupci se pro vybraný účet kumulovaně zobrazují průběžné zůstatky v domácí měně, částky se přepočítávají automaticky.
  • Priorita řazení v účetním deníku – tento sloupec zajistí seřazení účetních zápisů s ohledem na závěrkové účetní operace, tak aby takové zápisy byly řazeny vždy zcela na začátku, nebo na konci. Sloupec může obsahovat hodnoty 1–3, kde hodnotu 1 mají účetní zápisy související s otevřením účetního období, 2 se přiděluje běžným účetním zápisům pořízeným v průběhu účetního období a 3 mají účetní zápisy související s uzavřením účetního období.
  • V záhlaví detailu je uvedený Počáteční stav zobrazující počáteční zůstatek vybraného účetního období.
   Pozor: Detail je použitelný pouze pro účty vedené primárně v domácí měně.
 • Přehled pohledávek/závazků (Pohledávky a závazky) – na první straně průvodců oběma sestavami byla rozšířena volba Přehled počítat k datu. Sestavu lze nyní vytvořit buď k datu vystavení (stávající volba), nebo nově k datu účetního případu. Rozšíří se tak možnosti rychle zjistit údaje, které požadují různé instituce, jako jsou banky nebo auditoři.

Fakturace

 • Faktury vydané/přijaté
  • Na kartu dokladu v záložce Položky byl do Výběru sloupců doplněn sloupec Vlastní hmotnost v kg. Ten je tedy dostupný nejen ze seznamu Položek faktur vydaných/přijatých, ale i z detailu Položky nad seznamem dokladu.
  • Možnost výběru nového sloupce platí i pro položky Zálohových faktur vydaných a přijatých.

Sklady

 • Katalog
  • Při vkládání složených Položek katalogu (sada, komplet nebo položka s příslušenstvím) do dokladů byla zavedena kontrola na nedělitelné množství a následné přepočítání počtu kusů podřízených komponent. Program přitom vychází z poměru množství komponenty k celku (nastavuje se v polích Počet prvků a Na počet celku na kartě Složení nebo Příslušenství ve složené kartě) a také z Nedělitelného množství (je zadané na zdrojové Položce katalogu složení nebo příslušenství). Program při uložení položky dokladu vypočítá nejbližší násobek množství komponenty tak, aby jeho počet vyhovoval nedělitelnému množství, a zobrazí dotaz, zda chcete množství změnit na základě výpočtu, nebo ponechat původní poměr. Množství nadřízené položky se přitom neupravuje. Kontrola probíhá jak při přidání nové položky do dokladu, tak i při editaci položky podřízené komponenty.
  • V detailu Seznam pohybů je v místní nabídce (otevřené pravým tlačítkem myši) možné volbou Související doklady zobrazit zdrojový doklad, kterým byl pohyb vytvořen. Program nově umožňuje tento zdrojový doklad také upravit.
 • Skladové zásoby
  • V detailu Seznam pohybů byla provedena stejná úprava jako v katalogu a volbou Související doklady je tedy nyní možné upravit zdrojový doklad. Funkčnost využijete v případech, kdy je potřeba srovnat pohyby skladových zásob tak, aby nedocházelo k pohybům do mínusu.
  • Ve Výběru sloupců (volbu otevřete pravým tlačítkem myši nad hlavičkou sloupců) jsou nově k dispozici sloupce Dodavatelský název a Dodavatelský kód. Zobrazují se z nich údaje uvedené u Hlavního dodavatele na zdrojové kartě Položky katalogu.
 • Skladové doklady
  • Na kartu dokladu v záložce Položky přibyl do Výběru sloupců sloupec Vlastní hmotnost v kg. Nový sloupec se týká těchto seznamů:
   • Příjemky a výdejky
   • Dodací listy přijaté/vydané
   • Prodejky vydané/přijaté
   • Skladové položky (zde je nově možné filtrovat i podle proměnné Hmotnost položky)

Objednávky

 • Objednávky vydané/přijaté – do jednoduchých i pokročilých filtrů přibyla možnost filtrovat seznam podle Hmotnost jednotková [kg] a Hmotnost celkem [kg].
 • Objednávky vydané – do místní nabídky nad seznamem Převzít do byly doplněny volby Převodka (bez vyřizování) a Převodka (s vyřizováním). Nyní je umožněno snadno převádět položky z objednávek mezi sklady.
 • Položky objednávek vydaných/přijatých – v seznamu položek objednávek byl přidán sloupec Celková hmotnost [kg]. Tento sloupec je skrytý a je dostupný z karty Výběr sloupců. Podle této proměnné lze také filtrovat pomocí jednoduchého a pokročilého filtru.

Služby

 • Reklamace vydané/přijaté – rozšířily se možnosti filtrování v reklamačních dokladech. Nově lze pomocí jednoduchého a pokročilého filtru dohledat doklady, které obsahují položky s podrobnou evidencí (výrobní číslo, série, exspirace).
 • Servisní doklady – i zde je snadnější vyhledávání položek s podrobnou evidencí jako je výše popsáno u Reklamačních dokladů.

Expedice

 • PPL
  • Přepravní služba PPL definitivně ukončila podporu API IEGate a je nahrazena webovou službou myAPI. Po aktualizaci programu na novou verzi bude bez dalších dotazů připojení automaticky přenastaveno.
 • Geis
  • S ohledem na probíhající vzájemné obchodní transakce mezi společnostmi Geis a DPDgroup je nutné věnovat pozornost následujícím změnám:
   • K 7. 2. 2020 došlo ke přejmenování společnosti Geis Parcel CZ s.r.o. na DPD CZ s.r.o. Z tohoto důvodu je nutné zaktualizovat název firmy v Adresáři (poklepáním na hyperlinkový odkaz u pole se pomocí systému ARES automaticky dosadí správné údaje).
   • Důsledkem je nahrazení loga Geis Parcel CZ na logo DPD CZ a s tím související úprava příslušných tiskových sestav pro distribuční kanál Parcel (balíky).
  • Pro uživatele štítkové termotiskárny Zebra navíc platí:
   • Nahrát nové logo do flash paměti EPL tiskárny. Postup je zveřejněný na stránkách Geis Parcel CZ, strana 17 z 18.
    POZNÁMKA: Doporučujeme nastavení loga přenechat někomu s pokročilejšími znalostmi IT, ale jestli máte rádi výzvy, směle do toho!
   • Nahrát novou šablonu pro tisk štítků. Šablonu je potřeba uložit na lokální disk a v programu Money na kartě Konfigurace přepravce pak stačí přenastavit cestu k novým šablonám. Potřebné soubory jsou rovněž k dispozici na stránkách Geis Parcel CZ, přímý odkaz.
  • Nový název a důraz na zachování stávajících služeb je součástí zahajovací fáze postupného sloučení obou společností.

Mzdy

 • Konfigurace mezd
  • S ohledem na jednoznačnost podávaných informací byly na kartě Konfigurace v záložce Elektronická podání sjednoceny názvy následujících polí:
  • Podepisovací certifikát – bylo přejmenováno na Kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis)
  • Komerční šifrovací certifikát – na Komerční certifikát (rozšifrování notifikací DPN)
 • Přehled nepřítomností (Hromadné zadávání)
  • Do Přehledu nepřítomností byla doplněna tisková sestava Vyúčtování náhrad mzdy. Slouží primárně pro jednoduché a rychlé exportování dat do Excelu, tak aby uživatel snadno získal podklady pro formulář Antivirus, jehož šablona je k dispozici právě ve formátu Microsoft Excel (XLSX).
   Tip: Podrobný návod, jak sestavu připravit a vyplnit, jsme umístili na naše stránky.
  • V náhledu tiskové sestavy jsou v levé části zobrazené Uživatelské parametry, kde je prostor na zadání požadovaného období.
  • Tiskovou sestavu je možné stáhnout již od verze 1.11.1 pomocí Aktualizace připravených seznamů.
 • Údaje o DPN (Hromadné zadávání)
  • Byla rozšířena funkce Aktualizovat na seznamu Údaje o DPN. V průvodci lze nyní vybrat jeden ze dvou způsobů aktualizace neschopenek. Ke stávající možnosti Elektronicky APEP (VREP), kdy docházelo k stahování dat eNeschopenek ze serveru ČSSZ, je nově k dispozici Import XML souborů. Zde je nezbytné nastavit zdrojový adresář, kde jsou soubory pro import uloženy a následně zvolit Akci po importu (Smazat nebo Přesunout). Pokud bude zvolena možnost Přesunout, zpřístupní se níže pole pro doplnění cesty cílového adresáře.
  • Doteď bylo možné zadat do karty Údaje o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance na záložce Obecné jen jednu adresu místa pobytu a jen jeden údaj o vycházce. Nově lze k jedné dávce evidovat více adres místa pobytu a vycházek. Pro tento účel byly vytvořeny další záložky na této kartě. V případě, že těchto záznamů je více, je uživatel informován tak, že se záložky zvýrazní oranžovým pruhem.
  • Původní tři notifikace (Potvrzení vzniku DPN, Potvrzení trvání DPN, Ukončení DPN) byly rozšířeny o dvě nové zprávy – Změna DPN a Storno DPN. Storno podává informaci o tom, že neschopenka byla na ČSSZ stornovaná.
  • Na záložku Průběh dočasné pracovní neschopnosti evidující jednotlivé notifikace přibylo nové pole Datum vygenerování notifikace a nové záložky Změny a Poznámka, kam může lékař dopsat upřesňující informace týkající se neschopenky.

Business Intelligence

 • Datové zdroje – konfigurace přednastavených datových zdrojů Účetní deník a Účetní deník 2 byly rozšířeny tak, že do analýz nad nimi vytvořených jsou nově doplněna datová pole Název účtu a související alternativní názvy Jazyk 1, 2, 3 (nastavení pro alternativní názvy je dostupné z karty Účet). Praktické zobrazení ocení především uživatelé s propracovanými analytickým účty.
 • Analýzy – do seznamu připravených analýz byly přidány nové analýzy:
  • Prodej podle faktur – analýza řeší prodej čistě z faktur a tím se liší od stávajících analýz Prodej podle odběratelů a Prodej podle produktů. Díky vylepšenému vzhledu a doplnění některých údajů do datového pole (např. informace o obchodníkovi) usnadní orientaci v reportu.
  • Nákup podle dodavatelů, Nákup podle produktů – svým výchozím nastavením i funkčností odpovídají analýzám Prodej podle odběratelů a Prodej podle produktů.

Kasa Online

 • Prodej
  • Na pokladní kase došlo k těmto vylepšením:
   • Nově se v případě používání funkce Přidat výběrem upravilo chování položek tak, aby si program po znovuotevření pamatoval poslední otevřenou záložku.
   • Kvůli přehlednosti byly zredukovány sloupce na Detailu zásoby u položek s podrobnou evidencí (Výrobní čísla, Výrobní série, Exspirace).
   • Na stejném detailu je výchozí hodnota Množství nastavena na „0“. Hodnotu v tomto sloupci je možné editovat pomocí tlačítek mínus/plus, zadáním hodnoty nebo čtečkou. Nově se také v případě výběru konkrétní položky celý řádek graficky označí.
 • Vklady a výběry Kasy Online
  • Po zaúčtování vkladu nebo výběru již nebude možné doklad dále editovat. Na kartě se zároveň objeví oranžový pruh s informací, kterým dokladem bylo zaúčtováno.

Seznamy

 • Banky (Bankovní seznamy)
  • Na základě číselníků zveřejněných ČNB byly provedeny následující změny:
   • Přidání nové banky Viva Payment Services S.A. (kód platebního styku 8272)
   • Aktualizace kódu SWIFT u banky Qpay s.r.o. na QPSRCZPP
  • Stejně tak byly provedeny následující změny na základě číselníku NBS:
   • Přidání nové banky BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky (kód platebního styku 8440)
   • Přidání nové banky Payment Institution NFD, a.s. (kód platebního styku 9953)
   • Aktualizace názvu banky Sberbank Slovensko, a.s., na Prima banka Slovensko, a.s. (predtým Sberbank Slovensko, a.s.) – kód pre dobeh platieb
   • Aktualizace názvu banky AKCENTA, spořitelní a uvěrní družstvo, pobočka Košice na Československé úvěrní družstvo, pobočka Slovensko
   • Aktualizace názvu banky Banco Banif Mais S.A., pobočka zahraničnej banky na COFIDIS SA, pobočka zahraničnej banky
   • Aktualizace názvu banky First Data Slovakia, s.r.o., pobočka zahraničnej banky na SIA Slovakia, s.r.o. Pouze SK legislativa.

Administrace

 • Import z XML (Výměna dat)
  • Aby byla na první pohled vidět nadefinovaná konfigurace, byly do karty XML import v části Seznam objektů doplněny do Výběru sloupců následující sloupce:
   • Použít primární klíč jako spojovací údaj
   • Klíč neexistuje
   • Klíč existuje
   • Klíč chybí
   • Klíč duplicitní
 • Uživatelé (Přístupová práva)
  • Jelikož je příprava pracovního prostředí časově náročná byla nástrojová lišta nad seznamem doplněna o nové tlačítko Načíst uživatelské nastavení. Funkce umožňuje přenést kompletní uživatelské nastavení jednoho uživatele k jinému. Jedná se především o:
   • Záložky (např. zobrazené záložky, jejich pořadí, zámky)
   • Seznamy (např. viditelnost sloupců, jejich pořadí, velikost)
   • Detaily (např. viditelnost detailů, jejich pořadí, sloupečky v detailech a jejich pořadí)
   • Zobrazení skupin na seznamech
   • Uživatelské filtry
   • Oblíbené položky

   Poznámka: Převádí se vždy kompletní uživatelské nastavení (nelze si vybrat jen jednu část, např. Oblíbené položky). Převod se uskutečňuje pro právě jednoho uživatele. Pro více uživatelů je proto nutné přenos uživatelských nastavení zpracovat postupně. Pro aplikaci změn se znovu přihlaste.

Ostatní

 • Export do Excelu
  • Aby nebylo nutné převádět hodnoty na číslo, tak na kartě Nastavení exportu do Excelu došlo ke změně výchozího nastavení u pole Způsob exportu textu z volby Text na volbu Hodnota.
 • E-mail
  • Konec nudným a krátkým doménám v e-mailových adresách. Využijte nové možnosti programu Money a odesílejte z e-mailových domén v délce až 63 znaků!

Novinky ve verzi pro tisk si můžete stáhnout zde.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Money ERP

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články