Změny a novinky ERP Money 1.9.3.5252

Solitea, a.s. | 12. 04. 2018

Přehled novinek ve verzi 1.9.3.5252 zavedených do Money od verze 1.9.2.5221

Účetnictví

 • Účetní výkazy (Tiskové sestavy) – v souladu se změnami legislativy byla provedena úprava výkazů pro příspěvkové organizace:
  • Přílohy č. 5 a 6 (fond privatizace) jsou v definici účetních výkazů pro rok 2018 nově bez sekcí K, L a M.
  • Pro přílohu č. 5 byla do definice přidána nová XML šablona.

Adresář

 • Seznamy dokladů – většina seznamů (faktury, doklady interní, pokladní, pohledávkové, závazkové, skladové, objednávkové a další) nově umožňuje zobrazit vazbu partnera na adresář prostřednictvím dvou nových sloupců Kód firmy a Vazba na adresář (hodnota ano/ne). Sloupce jsou defaultně skryté a do seznamů se dají přidat z karty Výběr sloupců (pravým tlačítkem myši nad hlavičkou sloupců).
 • Firmy – došlo k úpravám zobrazení detailu Prodejní ceny:
  • Veškeré ceny se nyní zobrazují s přesností na čtyři desetinná místa.
  • Jsou k dispozici dva nové sloupce s částkami uvedenými na kartě Ceníkové ceny v polích Cena položky a Výchozí cena.

Fakturace

 • Faktury vystavené v RPDP – v CZ a SK legislativě se nyní sčítání položek do limitů RPDP provádí odlišně:
  • U českého RPDP se všechny limity na jednom dokladu sčítají bez ohledu na kód RPDP a překročení limitu se kontroluje pro jejich celkový součet na dokladu. Legislativní výklad: „Pokud nastane situace, kdy bude na jednom daňovém dokladu uvedeno více druhů vybraného zboží (spadajícího v bodě 1 věcně pod více různých písmen a až f), budou se základy daně těchto různých druhů zboží pro určení hodnoty limitu sčítat.“
  • U slovenského RPDP se sčítají limity na jednom dokladu podle kódu RPDP a překročení limitu se hlídá pro každý daný kód zvlášť. Legislativní výklad: Limit se sleduje samostatně podle kategorií za každé písmeno § 69:
   • MT samostatně (§ 69, písm. 12, h)
   • IO samostatně (§ 69, písm. 12, i)

Objednávky

 • Objednávky přijaté – v seznamu se nově dají zobrazit informace o vystavených zálohových fakturách a jejich stavu. Konkrétně se jedná o tři nové sloupce:
  • Celkový počet záloh – uvádí množství zálohových faktur souvisejících s danou objednávkou.
  • Počet uhrazených záloh – množství zálohových faktur, které již byly uhrazeny.
  • Stav úhrady záloh – barevné ikony podávají rychlou informaci o uhrazených zálohách: zelené zatržítko znamená plnou úhradu, žlutý otazník částečnou a červený vykřičník značí, že žádná z faktur dosud uhrazena nebyla.

Reklamace

 • Reklamace přijaté – položky tzv. delegované evidence (uvedené v záložkách Závady, Spotřebované položky a Výměny) se nově dají vyskladnit nebo fakturovat ručně bez použití automatických akcí. Seznam nabízí tyto nové typy přebírání dokladů:
  • Dodací list vydaný (výměny)
  • Dodací list vydaný (spotřebované položky)
  • Faktura vydaná (závady)
  • Faktura vydaná (spotřebované položky)

Seznamy

 • Kurzovní lístky (Bankovní seznamy)
  • Pokud Money při práci s cizí měnou nenalezne k danému datu převodní kurz, zobrazí informativní okno s hlášením, že použije poslední dostupný kurz. Nově zde uvede i datum, ke kterému je tento poslední kurz zaznamenán.
  • Funkčnost Importu kurzovních lístků Evropské centrální banky byla upravena tak, že při konfiguraci ECB0 (od 1999) lze nastavit libovolný časový rozsah
 • Obaly (Skladové seznamy / EKO-KOM) – v seznamu Statistická evidence, který je dostupný z karty Obalu, byl upraven původní záznam s kódem PNT (plastová nákupní taška) na novou hodnotu LPNT (lehká plastová nákupní taška). Současně byl do seznamu přidán zcela nový záznam VLPNT (velmi lehká plastová nákupní taška).
 • Správy sociálního zabezpečení (Organizace) – s ohledem na stěhování úřadu byla aktualizována adresa OSSZ Děčín.

Administrace

 • Certifikáty v systémovém úložišti – při ukládání certifikátů (podpisové, EET apod.) do systémového úložiště se vazba do Money nově ukládá pomocí kryptografického otisku. Doposud se certifikáty ukládaly do systémového úložiště podle pořadí certifikátu v systému (vazba byla na pořadí v systémovém úložišti) a při výmazu/vypršení certifikátu docházelo ke změně pořadí a ovlivnění ostatních certifikátů.

Novinky ve verzi pro tisk si můžete stáhnout zde.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Money ERP

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články