Změny a novinky ERP Money 1.9.5

Solitea, a.s. | 21. 06. 2018

Přehled novinek ve verzi 1.9.5.5325 zavedených do Money od verze 1.9.4.5288.

Účetnictví

Souhrnné hlášení DPH (DPH) – při sestavování podkladů byla zjednodušena kontrola kódu DIČ a nově jsou kontrolovány pouze státy, které se vyskytují na dokladech vstupujících do hlášení. Chybové hlášení se tedy zobrazuje jen pro státy uvedené na dokladech, které by v daném období měly vstoupit do hlášení, ale nemají vyplněné DIČ.<

Adresář

Bankovní spojení (Firma / záložka Bankovní účty)

 • Na kartě Bankovního spojení je nové pole Popis, do kterého se dá zapsat interní popis účtu. Sloupec s tímto textem se zobrazuje na dokladech při výběru bankovního spojení dosazovaného do pole Hradit na/z. Při platbě se tak dá lépe vybrat vhodný účet firmy, určený např. pro platbu konkrétní měnou. Funkčnost se týká dokladů:
  • Faktury vystavené/přijaté
  • Zálohové faktury vystavené/přijaté
  • Pohledávkové doklady
  • Závazkové doklady
  • Bankovní výpisy
  • Příkazy k úhradě/inkasu
 • Místní nabídka otevřená pravým tlačítkem myši nad seznamem bankovních spojení nově obsahuje funkci Skrýt záznam / Zobrazit skryté záznamy. Tímto způsobem je možné z nabídky účtů odstranit již nepoužívané položky (které není možné smazat, protože byly použité na dříve vystaveném dokladu nebo příkazu k úhradě). Omezí se tak situace, kdy je do dokladu vložen neplatný nebo nepoužívaný účet.
  Pozn.: Funkčnost použitá na kartě kmenové firmy se automaticky projeví i v Seznamu bankovních účtů v menu Účetnictví / Banka.

Tituly – nově se osobám dá přidat akademický nebo profesní titul ze seznamu, který je k dispozici v nabídce Seznamy / Adresní / Tituly. Seznam je uživatelsky editovatelný a dají do něj přidávat další položky s možností určit, zda se titul má uvádět před, nebo za jménem. Navíc je možné osobám zapsat libovolný titul přímo na kartě Editace jména, která se otevře tlačítkem Celé jméno v následujících částech programu:

 • Karta osoby – Adresář / Osoby
 • Karta pracovníka – Personalistika / Pracovníci
 • Karta zaměstnance – Mzdy / Zaměstnanci

Anonymizace (Osobní seznamy) – pouze licence GDPR. V procesu anonymizace firem a osob došlo k následujícím vylepšením:

 • Pokud má být anonymizována osoba bez vazby na adresář, pak při zadání jejího jména na kartě Vyhledání subjektu nezáleží na pořadí křestních jmen a příjmení a osoba je vyhledána pro všechny varianty pořadí, jaké byly zadané na jednotlivých dokladech.
 • Upozornění, které se před vlastní anonymizací subjektu zobrazí bezprostředně po stisku tlačítka Anonymizace, nově obsahuje informaci o celkovém počtu nalezených záznamů. S ohledem na nevratnost procesu anonymizace a minimalizaci případného nechtěného spuštění je na této kartě tlačítko potvrzující spuštění akce přednastaveno na hodnotu Ne.

Fakturace

Faktura vydaná – byl upraven systém přebírání textů z Dodacího listu vydaného (jedná se o popis zadaný na dokladu v záložce Texty). Nyní se popis z dodacího listu na fakturu vkládá do polí Text před/za cenami – dodací list a pole Text před/za cenami je tak možné doplnit jiným popisem. Tato změna se týká následujících typů přebírání:

 • Dodací list vydaný → Faktura vydaná
 • Dodací list vydaný → Faktura vydaná (s variabilním symbolem)

Reklamace

Reklamace přijaté/vydané – nad oběma seznamy je nové tlačítko Akce, které umožní manuální spuštění automatických akcí. Nabízí všechny akce, které jsou vytvořené pro modul reklamací a současně mají na kartě Automatické akce zatrženou volbu Zpracovat manuálně. Vhodné využití je například při distribuci e-mailů, které nemají být odesílány automaticky, ale až na základě rozhodnutí zodpovědného pracovníka – automatická akce vytvořená pro odesílání e-mailů v takovém případě musí mít aktivovaný parametr Zpracovat manuálně a současně nesmí mít v záložce Události zatrženou žádnou událost, při které by se e-mail měl automaticky odeslat.
Pozn.: Pokud je na kartě automatické akce v záložce Události zvolena i některá ze situací, při kterých se akce má spouštět, bude se nadále provádět automaticky, ale navíc přibude možnost spustit ji ručně.

Expedice

Expediční doklad – při vytvoření Expedičního dokladu převzetím Dodacího listu vydaného se nyní do expedičního dokladu přebírá variabilní symbol. Program nejprve dohledá všechny Faktury vydané s vazbou na přebíraný dodací list a variabilní symbol převezme z nejnovější z nich (rozhodující je datum vystavení). Pokud žádná z faktur variabilní symbol neobsahuje, přebere se symbol přímo z dodacího listu.

Workflow

Scénáře procesů – v nové verzi je uživatelsky zjednodušené provázání Scénářů procesů a Automatických akcí (uložených v modulu Administrace):

 • Na kartě Automatická akce je v záložce Obecné nové výběrové pole Stav, kde je možné přímo vytvářet vazby mezi automatickými akcemi a stavy scénářů procesů.
 • Do seznamu Automatických akcí byl přidán detail Stavy, ve kterém se zobrazují všechny stavy scénářů, které mají vazbu na danou automatickou akci.
 • Na kartě Stavu (záložka Stavy na Scénáři procesu) je možné přidávat, mazat i editovat automatické akce s vazbou na daný stav. Dá se zde také zrušit vazba mezi vybraným stavem a automatickou akcí.
 • Do záložky Stavy byl na kartu Scénáře procesu přidán detail Seznam automatických akcí, ve kterém se zobrazují všechny akce, které mají vazbu na daný stav.

Seznamy

Banky (Bankovní seznamy) – na základě číselníků zveřejněných ČNB byly do seznamu přidány následující banky:

 • B-Efekt a.s. – kód platebního styku 8280
 • PAYMASTER a.s. – kód platebního styku 8260
 • Fairplay Pay s.r.o. – kód platebního styku 8270

Připojené dokumenty (Ostatní seznamy) – s ohledem na pravidla GDPR bylo na kartu Připojeného dokumentu přidáno výběrové pole GDPR, kde je možné označit, zda dokument obsahuje osobní či citlivé údaje, ev. kombinaci obou. Pouze licence GDPR.
Stravné tuzemsko (Kniha jízd a jízdy) – s ohledem na změnu legislativy platnou od 1. 6. 2018 byl aktualizován seznam sazeb. Pouze SK legislativa.

Administrace

Automatická akce – na kartě Automatické akce došlo k následujícím úpravám:

 • V záložce Obecné je nová volba Zpracovat manuálně, která umožní spouštět automatickou akci také ručně pomocí tlačítka Akce, a to na nástrojové liště seznamu, zadaného na automatické akci v poli Objekt.
 • Ve stejné záložce je také nové výběrové pole Stav. Do něj lze pro objekt Reklamace přijaté/vydané vložit konkrétní stavy ze Scénářů procesů, pro které se má akce uskutečnit.
 • Při otevření nové karty automatické akce je v záložce Zdroj aktivovaná volba Aplikovat na obyčejné objekty.
 • Při uložení karty proběhne kontrola zadaného nastavení a kartu není možné uložit, pokud nastane některá z následujících situací:
  • v záložce Zdroj není zatržená žádná volba
  • je zatržené pole Stav, ale žádný stav není vybraný
  • v záložce Obecné není zatržené pole Zpracovat manuálně a současně není v záložce Události zvolena žádná událost

Historie akcí – nástrojová lišta nad seznamem obsahuje nové tlačítko Osobní údaje. Pokud je tlačítko aktivní, seznam se omezí pouze na záznamy, které mají buď přímo na objektu, nebo v některém z jeho atributů evidovány osobní nebo citlivé údaje. Pouze licence GDPR.
Údržba databází (Řízení systému) – na kartě Řízení systému došlo k následujícím úpravám nastavení automatické údržby:

 • Nastavení limitu, po kterém se má automatická údržba spustit, bylo v poli Jen starší než zvýšeno na hodnotu 999 dnů. Při tomto nastavení se údržba provede pouze pro záznamy, které jsou starší než 999 dní.
 • V poli Po uplynutí určité doby od poslední údržby se maximální hodnota zvýšila také na 999 dní a v systému je tak možné ponechat záznamy za delší časové období.
 • Obdobným způsobem byly limity navýšeny i v Průvodci údržbou databáze.

Ostatní

Průvodce nastavením programu

 • V záložce Ovládání a chování je nová volba Nabízet aktualizaci podřízených firem, která umožní nastavit, zda se při aktualizaci nadřízené firmy má nabízet okno umožňující současně aktualizovat i jí podřízené pobočky. Pokud je volba aktuální, program si nově zapamatuje poslední nastavení okna Přenést nastavení do podřízených firem a vždy pak přednostně nabízí k aktualizaci jen ty položky, které se do podřízené firmy přenesly posledně.
 • V záložce On-line služby došlo k úpravě funkčnosti v části ISIR – Insolvenční rejstřík:
  • Pokud není zatržené pole Automaticky ověřovat firmy a zaměstnance, kontrolu firmy v ISIR lze uskutečnit jen manuálně pomocí tlačítka On-line info nad seznamem Firem (ověření se tedy již neuskutečňuje na kartě dokladu nebo firmy při kliknutí na hyperlinkový odkaz IČ).
  • Ostatní funkčnost ověřování v ISIR zůstává beze změny. Nová úprava tedy umožňuje mít aktivovaný insolvenční rejstřík a ověření přitom provádět výhradně manuálně.

Vazba na adresář – nový sloupec, který ve kterém se dá ověřit, zda položka seznamu má či nemá vytvořenou vazbu na adresář, byl přidán do Výběru sloupců v následujících seznamech:

 • Vypořádání pohledávek a závazků – Účetnictví / Pohledávky a závazky
 • Vypořádání neuhrazených pohledávek – Účetnictví / Upomínky a penalizace
 • Položky bankovních výpisů – Účetnictví / Banka / Bankovní výpisy / karta Bankovního výpisu a také Účetnictví / Banka / Položky bankovních výpisů

Novinky ve verzi pro tisk si můžete stáhnout zde.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Štítky článku

Money ERP

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články