Změny a novinky ERP Money verze 1.5.6.3542

Solitea, a.s. | 11. 07. 2014

Přehled novinek ve verzi 1.5.6.3542, zavedených do Money od verze 1.5.5.3474

Vážení zákazníci, systém Money od verze 1.5.5 využívá nejnovější verzi .NET 4.5.1 společnosti Microsoft. Instalace této verze .NET se provádí automaticky společně s instalací verze Money. Od verze 1.5.5.3474 nejsou podporovány následující produkty:

 • Operační systém Windows XP
 • Operační systém Windows Server 2003 (R2)
 • Databázový server Microsoft SQL server 2005

Věnujte prosím této informaci zvýšenou pozornost a v případě nejasností kontaktujte naši technickou podporu na telefonu 549 522 502.

[toc]

1.1 Účetnictví

 • Saldo (Tiskové sestavy) – v proměnné Firma se tisknou údaje ze záložky Obchodní adresa (dříve se tiskl název z pole Zařadit jako).
 • Souhrnné hlášení – pokud se stornuje doklad s částkou uvedenou pouze v hlavičce (bez položek), do pokladů pro souhrnné hlášení vstoupí stornovaný doklad s kladnou částkou a stornující se zápornou

1.2 Fakturace

 • Položky faktur vydaných/přijatých – do seznamů byl přidán sloupec a do filtrů proměnná Čas skladového pohybu.

1.3 Sklady

 • Skladové položky – do seznamu byl přidán sloupec a do filtru proměnná Čas skladového pohybu.
 • Dostupné množství – údaj o dostupném množství zásob je nově ve sloupcích seznamů, jako proměnná ve filtrech nad seznamy, případně jako pole na kartách v následujících seznamech:
  • Katalog – sloupec v seznamu a v detailu Zásoby
  • Skladové zásoby – pole Dostupný stav na kartě Zásoby (záložka Stav) a v detailu Stav, sloupec v seznamu a detailech Katalog a Detaily
  • Ceníkové ceny – sloupec v detailech Katalog a Zásoby
  • Přehled podrobné evidence – sloupec v seznamu
  • Objednávky přijaté/vydané – v seznamech sloupec v detailu Položky a na kartách objednávek sloupec v záložce Položky
  • Položky objednávek přijatých/vydaných – sloupec v seznamu
  • Generování objednávek – na kartě Nabídka požadavků sloupec v záložkách Požadavky a Skladové zásoby
 • Skladové pozice – byla odstraněna možnost editace skladových pozic z karet položek dokladů a karet podrobné evidence.

1.4 Objednávky

 • Objednávky přijaté – přibyl nový způsob přebírání nabídky vydané do objednávky přijaté. Na kartě Výběr dokladu pro převzetí je na nástrojové liště nové pole Typ přebírání s nabídkou Výchozí (původní funkčnost) a Bez platností (nová funkčnost). Typ přebírání Bez platností nevkládá do objednávky data Platná od/do, ale respektuje jejich nastavení na skupině objednávek přijatých.
  POZNÁMKA: Původní přebírání Nabídky vydané do Objednávky přijaté zůstalo zachováno a je označené jako Výchozí. Při tomto typu přebírání Money kontroluje, aby datum Platná od na objednávce přijaté nebylo menší než datum Vystavení a datum Platná do nebylo menší než Platná od. Současně musí data Platná od/do v hlavičce dokladu obsahovat minimální/maximální data z položek.
 • Objednávky přijaté/vydané – při kopírování objednávek bylo upraveno nastavování doby platnosti ze skupiny a posouvání doby platnosti na následující pracovní den v případě, kdy platnost vychází na víkendový den nebo svátek.

1.5 Zakázky

 • Seznam zakázek – detail Rozpad aktualizace je přejmenovaný na Rozpad zakázky.
 • Rozpočty zakázek – detail Rozpad aktualizace je přejmenovaný na Rozpad rozpočtu.
 • Zakázkový list – v Seznamu zakázek nabízí tlačítko Tisk novou sestavu, kde je možné volit mezi dvěma designy:
  • Základní – položky dokladů se součtují pro katalogové položky.
  • Detailní – tisknou se jednotlivé doklady se sumárním součtem položek za celý doklad.

  Data se do sestavy přebírají z položek výdejových skladových dokladů (výdejky, dodací listy vydané, prodejky vydané, výrobky).

 • Neaktivní zakázky – pro uzavřené zakázky byl vytvořen kontrolní mechanismus, který uživatele upozorní ve chvíli, kdy se k zakázce pokusí přidat nový doklad.
  • Za neaktivní zakázku se považuje zakázka, která má přiřazený Stav, na jehož kartě je v poli Význam stavu vybraná hodnota Vyúčtovaná, Uzavřená nebo Zrušená.
  • V seznamu zakázek se neaktivní zakázky standardně nezobrazují – tlačítko Zobrazit neaktivní je vypnuté.
  • Při výběru neaktivní zakázky do dokladu / položky dokladu / zálohy / odpočtu zálohy se zobrazí upozornění o stavu zakázky s volbami Ano/Ne. Pokud uživatel zvolí Ne, zakázka se do dokladu/položky nevloží.
  • Při ukládání nového dokladu program zkontroluje, jestli je v záhlaví nebo na některé položce, položce zálohy nebo odpočtu zálohy vložená neaktivní zakázka. Pokud se na dokladu taková zakázka vyskytuje, program zobrazí upozornění „V dokladu je použitá neaktivní zakázka. Chcete přesto doklad uložit?“ s volbami Ano/Ne. Jestliže uživatel zvolí Ne, doklad se neuloží a zůstane otevřený. Pokud uživatel zvolí Ano a doklad s neaktivní zakázkou uloží, upozornění se pak v dokladu/položce již nezobrazuje.
  • Obdobné upozornění se zobrazuje i při vkládání neaktivní zakázky do aktivity a ukládání aktivity s neaktivní zakázkou.
  • Hlášky se nezobrazují u příjmového pokladního dokladu, příjmové položky bankovních výpisů a interních dokladů.
 • Aktualizace zakázek – v menu Zakázky je nový seznam, který slouží k definici rozsahu a spouštění aktualizací zakázek a rozpočtů:
  • Karta aktualizace zakázky obsahuje kód, název, konfiguraci aktualizace, poznámku, nastavení, zda se mají aktualizovat zakázky, rozpočty nebo obojí, a filtr zakázek/rozpočtů.
  • Na kartě je možné zvolit Konfiguraci aktualizace, kterou má program použít pro zakázky a rozpočty bez přiřazené konfigurace.
  • Při aktualizaci zakázky se aktualizují i rozpočty s nastaveným příznakem Aktualizovat rozpočet při aktualizaci zakázky.
  • Aktualizace zakázek/rozpočtů se v seznamu uskuteční tlačítkem Aktualizovat pro záznam pod kurzorem, nebo pro všechny označené záznamy.
 • Automatická aktualizace zakázek – byl vytvořen modul S5 Automatic, který obsahuje definici času a výběr záznamu ze seznamu aktualizací zakázek, podle jehož nastavení bude aktualizace automaticky spuštěna.

1.6 Majetek

 • Vlastní majetek – byl upraven návrh odpisového plánu s omezením období od/do a nyní lze odpisový plán vygenerovat podle zadaných parametrů.

1.7 Mzdy

 • Typy pracovních poměrů (Mzdové seznamy / Pracovní poměry) – výpočet mezd nyní podporuje výpočet zdravotního pojištění zaměstnanců, za které platí zdravotní pojištění stát. V poli Zdravotní pojištění proto byla nabídka povolených hodnot rozšířena o položku Limit + Plátce stát.
 • Hromadné oznámení pro zdravotní pojišťovnu (Tiskové sestavy / Zdravotní pojištění) – uživatel může na druhé straně průvodce tiskem v části Identifikaci zaměstnavatele editovat údaje o firmě.

1.8 Administrace

 • Automatické akce – při novém uložení dokladu program negeneruje pro první nespárovanou položku prázdnou úhradu.
 • Řízení systému – pro Money S4 přibyla možnost Přihlášení pouze v servisním režimu.
 • Export do XML (Výměna dat) – přibyla možnost určit externí program spouštěný před a po importu.

1.9 Ostatní

 • Filtrování podle hodnot parametru – v seznamech Aktivity, Katalog a Seznam zakázek je možné záznamy filtrovat podle hodnot parametrů.
 • Doklady – při kopírování dokladů, které vstupují do výkazu Intrastat, se nepřebírá Datum Intrastatu.
 • Součty dokladů – v případě, kdy je aktivní přepínač Zahrnout do součtu „Neproplaceno“ ODD – dobropisy, částka dobropisů se od hodnoty Neproplaceno odečítá.
 • Validace dokladů – funkce je nově dostupná v následujících seznamech: Zálohové faktury vydané, Faktury přijaté, Zálohové faktury přijaté, Příjemky a výdejky, Dodací listy přijaté, Prodejky vydané, Prodejky přijaté, Převodky.
 • Pozice kurzoru – v Průvodci nastavením programu / Ovládání a chování je v sekci Ostatní nový přepínač Pamatovat si v seznamu sloupec (defaultně není zatržený). Pokud přepínač není aktivní, je zachována původní funkčnost a při pohybu mezi seznamy je kurzor umístěný vždy v prvním sloupci seznamu (v první buňce na řádku, ve kterém byl umístěný posledně). Aktivuje-li se tato volba, zůstává kurzor navíc i na naposledy zvoleném sloupci.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články