Změny a novinky ERP Money verze 1.6.1.3811

Solitea, a.s. | 26. 01. 2015

Přehled novinek ve verzi 1.6.1.3811 zavedených do Money od verze 1.5.12.3772

Vážení zákazníci, systém Money od verze 1.5.5 využívá nejnovější verzi .NET 4.5.1 společnosti Microsoft. Instalace této verze .NET se provádí automaticky společně s aktualizací Money. Od verze 1.5.5.3474 nejsou podporovány následující produkty:

 • Operační systém Windows XP
 • Operační systém Windows Server 2003 (R2)
 • Databázový server Microsoft SQL Server 2005

Věnujte prosím této informaci zvýšenou pozornost a v případě nejasností kontaktujte naši technickou podporu na telefonu 549 522 502.

Účetnictví

 • Průvodce přiznáním a závěrkou DPH
  • Pro českou registraci k DPH byl průvodce doplněn o nový oddíl II. Ostatní plnění, který slouží k zadávání částek služeb registrovaných ve Zvláštním režimu pro správu DPH. Zadaná částka se v přiznání přičítá k řádku 26.
  • Na základě nové legislativy 2015 také došlo ke změnám průvodce a datové věty – nyní se v průvodci uvádí Kontaktní osoba, Typ podepisující osoby, Kód podepisující osoby a je upravena nabídka hodnot kódů podepisující osoby. V průvodci dodatečným přiznáním bylo doplněno textové pole Důvody pro podání dodatečného přiznání. Pro tisk je k dispozici nový design sestavy Přiznání k DPH – vzor č. 19 – od 1. 1. 2015.
 • Seznam dokladů v režimu přenesení daňové povinnosti – do designu tiskové sestavy umístěné na poslední straně Průvodce přiznáním a závěrkou DPH byl na základě řádné novely zákona o DPH a rozšíření režimu přenesené daňové povinnosti přidán sloupec MJ.
 • Souhrnné hlášení DPH – v souladu s legislativou pro rok 2015 byl upraven průvodce tiskem a datová věta Souhrnného hlášení. V průvodci se zadává Kontaktní osoba, Typ podepisující osoby, Kód podepisující osoby a je upravena nabídka hodnot kódů podepisující osoby.
 • Definice účetních výkazů – v seznamu tiskových sestav bylo pro příspěvkové organizace pro rok 2015 vytvořeno 27 nových definic. Definice účetních výkazů byly upraveny podle nové vyhlášky 301/2014, kterou se mění vyhláška 410/2009.

Sklady

 • Položka katalogu v RPDP – v seznamu Přenesení daňové povinnosti v záložce Výkazy byl záznam s kódem 2 přejmenován na Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (§92d) do roku 2014.

Mzdy

 • Zaměstnanci – tisková sestava Daň ze závislé činnosti – slevy a daňové zvýhodnění byla rozšířena o údaj Uplatnění slevy pro daňové zvýhodnění na vyživované dítě.
 • Karta zaměstnance – od 1. 1. 2015 se mění sleva Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (dále sleva na děti). Zaměstnanec teď může na první dítě uplatnit slevu 1117 Kč, na druhé dítě se sazba zvyšuje na 1317 Kč a na třetí a další děti na 1417 Kč měsíčně. Pro dítě ZTP se tato sazba zdvojnásobí (např. druhé dítě, které bude ZTP, bude mít slevu 3 951 Kč).
  Stávajícím uživatelům se proto na kartách Zaměstnanců v záložce Daň ze závislé činnosti automaticky vytvoří nové období Leden 2015 a v něm se doplní hodnoty sloupce Uplatňovat slevu podle data narození dětí tak, že nejstarší dítě bude mít hodnotu 1. Předchozí období budou mít všechny hodnoty ve sloupci nastavené na hodnotu 1. Pokud nové období už existuje, hodnota sloupce Uplatnění slevy se pouze doplní podle data narození dítěte.
  Vzhledem k tomu, že uplatnění slevy určuje pořadí pro určení sazby, doporučujeme nastavení Zaměstnanců zkontrolovat a případně upravit.
 • Konfigurace
  • Do seznamu konfigurací byl doplněn nový záznam s platností od 1. 1. 2015. Na jeho kartě je nastavená minimální mzda 9200 Kč.
  • S ohledem na zrušení Zvláštního režimu platby pojistného (v němž bylo možné odvádět zvýšenou procentní sazbu sociálního pojištění a následně odečítat polovinu vyplacených náhrad mezd za dobu pracovní neschopnosti nebo karantény) je od 1. 1. 2015 na kartě Konfigurace v poli Sazba pojistného nastavená hodnota Základní.
 • Druhy nepřítomností – v menu Mzdové seznamy / Nepřítomnosti bylo pro nepřítomnosti Neplacené volno a Neomluvená absence od 1. 1. 2015 zrušeno navýšení základu zdravotního pojištění.
 • Slevy na dani – v části Mzdové seznamy / Pojištění a daně jsou aktualizovaná pole Název a Druh slevy tak, aby slevy odpovídaly platnému zákonu o dani z příjmů (např. sleva Poplatník se nyní jmenuje Základní sleva na poplatníka). Tato slevy se na kartě mzdy uplatní podle platného období a aktuálního pracovního data. Při vkládání slevy na kartu mzdy je proto nutné dbát na to, aby období na kartě zaměstnance dopovídalo pracovnímu datu Money. Pokud období neodpovídá platnosti slevy, vygenerovaná mzda uplatněnou slevu neobsahuje a sleva je tedy nulová.
 • Příplatky – v menu Mzdové seznamy / Mzdové složky bylo na kartu příplatku za Pracovní prostředí doplněno období Leden 2015 s hodnotou 5,50 Kč.
 • Tiskové sestavy – podle platné legislativy byly aktualizovány následující formuláře a tiskové sestavy:
  • Sociální pojištění
   • Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření – Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření – vzor č. 3 (vzor č. 25 5541 MFin 5541 – vzor č. 3).
   • Vyúčtování pojistného na důchodové spoření – Vyúčtování pojistného na důchodové spoření – vzor č. 3 (vzor č. 25 5542 MFin 5542 – vzor č. 3).Vyúčtování pojistného na důchodové spoření – Vyúčtování pojistného na důchodové spoření – vzor č. 3 (vzor č. 25 5542 MFin 5542 – vzor č. 3).
  • Daně
   • Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti vzor č. 21 – 2014 (vzor č. 25 5459 MFin 5459 – vzor č. 21) a Příloha č. 1 Počet zaměstnanců vzor č. 14 – 2014 (vzor č. 25 5490/1 MFin 5490/1 – vzor č. 14). Tyto vzory je nutné použít pro vyúčtování daně za rok 2014.
   • Vyúčtování daně vybírané srážkou – Vyúčtování daně vybírané srážkou vzor č. 17 – 2014 (vzor č. 25 5466 MFin 5466 – vzor č. 17). Tento vzor je nutné použít pro vyúčtování daně za rok 2014.
   • Žádost o vrácení částky daňového bonusu – Žádost o vrácení částky daňového bonusu doplněn pro rok 2015 vzor č. 9 (vzor č. 25 5241 MFin 5241 – vzor č. 9).
   • Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníkůnová sestava, do které mzdová účetní potvrdí zaměstnanci pro zaměstnavatele manžela/manželky/druha/družky jaké děti a s jakou výší daňového zvýhodnění jsou uplatňovány zaměstnancem, a také i děti, které nejsou uplatňovány. Jedná se o nepovinný tiskopis vydaný ministerstvem financí, určený plátcům daně od zdaňovacího období 2015 pro účely potvrzení k prokazování nároku na daňové zvýhodnění.
  • Přehledy
   • Mzdový list – v údajích o dětech uplatňovaných jako sleva na dani se tiskne pořadí uplatnění slevy a hodnota slevy.

Pomůcky

 • Zrychlené zadávaní dokladů
  • Při výběru vzoru účetní položky se doplní i povaha sazby DPH.
  • V případě, kdy se pro doklad vybere cílová skupina, která má nastavenou Povahu sazby DPH, tato povaha sazby se doplní i na všechny položky zadávaného dokladu. U skladové položky se však povaha sazby může přepsat, protože se přebírá z katalogu, případně z ceníku.
 • Daňový kalendář – pro českou i slovenskou legislativu byl přidán nový daňový kalendář pro rok 2015. Do daňového kalendáře SK legislativy byly doplněny i záznamy pro MOSS.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články