Změny a novinky ERP Money verze 1.6.11.4218

Solitea, a.s. | 11. 12. 2015

Přehled novinek ve verzi 1.6.11.4218 zavedených do Money od verze 1.6.10.4163

[toc]

Účetnictví

 • Hlášení a závěrky DPH – s účinností od 1. 1. 2016 vzniká plátcům daně z přidané hodnoty zákonná povinnost podávat tzv. Kontrolní hlášení DPH. Aby bylo možné již dnes vytvářet do dalšího roku doklady vyhovující nové legislativě, kompletní funkčnost byla zapracována již v této verzi do menu Účetnictví / DPH. Podrobný popis celé problematiky uvádíme v samostatném dokumentu.
 • Hromadná změna položek bankovních výpisů – v menu Banka / Položky bankovních výpisů byla do místní nabídky seznamu (dostupné pravým tlačítkem myši) doplněna nová volba Hromadná změna položek bankovních výpisů. Funkčnost je v podobném rozsahu jako např. u faktur vydaných.

Adresář

 • Firma – v záložce Obchod je nově možné určit měnu, která se na doklady automaticky doplní po výběru dané Firmy do hlavičky dokladu. Money přitom standardním způsobem zjistí kurz a přepočítá částky na dokladu (pokud byly již zadané). Podle Měny je možné v seznamu Firem také filtrovat.

Sklady

 • Zaúčtování prodejek – v souvislosti s podáváním Kontrolního hlášení DPH přibyla v konfiguraci Zaúčtování prodejek a v Nastavení skupiny prodejek vydaných/přijatých (v záložce Zaúčtování prodejek) volba Jednotlivě při překročení limitu. Pole je potřeba zatrhnout v případě kumulovaného účtování (kdy je Způsob vytváření dokladů nastavený na hodnotu Jeden doklad nebo Podle data). Tato volba zajistí, že se Pokladní/Interní doklady vždy zaúčtují jednotlivě pro prodejky, které překročily limit uvedený na vybraném Členění DPH. Poznámka: Aby se prodejky zaúčtovaly jednotlivě, musí být na Členění DPH stanovený alespoň jeden oddíl DPH a na prodejce musí být vyplněné DIČ partnera.
 • Distributor lihu – u tiskové sestavy Oznámení distributora lihu se změnil formát XML souboru pro odeslání na celní správou z typu 1.0.0. na 1.2.0.

Objednávky

 • Objednávka přijatá – v hlavičce přijaté objednávky se zobrazuje celková hmotnost všech položek dokladu. Na kartě Položky objednávky přijaté jsou nová pole Hmotnost jednotková [kg] a Hmotnost celková [kg]. Při editaci jednotkové hmotnosti se přepočítá celková hmotnost a naopak. Pole se doplňují automaticky při ručním přidání položky na doklad, při importu z XML a při přebírání z Katalogu, kde musí být hmotnost zadaná v záložce Výkazy.

Seznamy

 • Validační schémata (Ostatní) – na kartě schémat XML MOSS CZ/SK bylo nastaveno pole Koncový uživatel na hodnotu Ne.
 • Banky (Bankovní) – seznam byl aktualizován podle číselníku zveřejněného ČNB k datu 5. 10. 2015.

  • Evropsko-ruská banka byla přejmenovaná na ERB bank, kód FICH
  • Přibyla nová MEINL BANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, kód MEIB

Ostatní

 • Poměrné uplatnění DPH z úhrad – platí jen pro slovenské plátce DPH, funkčnost tedy využijí agendy vedené ve slovenské legislativě nebo české agendy s licencí na mezinárodní DPH, které používají slovenskou registraci.

  • Nastavení interních dokladů – na kartu přibyla nová záložka Poměrné uplatňování DPH z úhrad, rozdělená pro Uskutečněná plnění a Přijatá plnění. Nastavení je důležité pro generování Interních dokladů při tvorbě Bankovních výpisů a má prioritu před nastavením Skupiny.
  • Firma – v záložce Obecné je nová volba s možností zadat datum v poli Změna poměrného uplatňování DPH.
  • Bankovní účet – na kartu Bankovního účtu přibyla volba Posun data uplatnění DPH při úhradě. Funkčnost se uplatní při vytváření Bankovního výpisu pro výdajové doklady (Faktura přijatá, Závazkový doklad, Faktura vydaná ODD-dobropis, Pohledávkový doklad ODD-dobropis) – v generovaném Interním dokladu se do pole Uplatnění/plnění DPH doplní Datum platby z bankovního výpisu navýšené o počet dní zadaný v poli Posun data uplatnění DPH při úhradě.
 • Uplatnění odpočtu DPH – platí jen pro slovenské plátce DPH. Na kartě Faktury přijaté a Závazkového dokladu přibyla u volby Uplatnění odpočtu DPH možnost Dovoz a na stávajících dokladech se na ni mění původní hodnota Zaplacením. Na Faktuře vydané a Pohledávkovém dokladu nabízí volba Uplatnění odpočtu DPH možnosti Zaúčtováním a Zaplacením.
 • Položky dokladu – na kartu položky Faktury vydané, Zálohové faktury vydané, Prodejky přijaté, Nabídky vydané, Objednávky přijaté, Dodacího listu vydaného a Poptávky vydané byla do hlavičky přidána v části Výchozí ceny nová pole Jednotková cena, Celková cena a Změna ceny [%], která slouží ke kontrole změn prodejní ceny. Při zvýšení ceny jsou v poli Změna ceny kladné hodnoty, při snížení jsou hodnoty záporné.
 • Uživatelské sloupce – v seznamu položek na kartách dokladů lze nyní pomocí funkce Obecná změna hromadně měnit hodnoty uživatelských sloupců.
 • Průvodce nastavením programu – do stávající funkčnosti v části Obchod / Kontrola překročení limitu byla přidána možnost Započítat nevyřízené nabídky vydané. Kontrolu kreditu včetně nabídek je nyní také možné nastavit ve skupině Nabídek vydaných.
 • Překlad – byl aktualizován překlad Money do angličtiny a němčiny.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články