Změny a novinky ERP Money verze 1.6.2.3845

Solitea, a.s. | 11. 03. 2015

Přehled novinek ve verzi 1.6.2.3845 zavedených do Money od verze 1.6.1.3811

Vážení zákazníci, systém Money od verze 1.5.5 využívá nejnovější verzi .NET 4.5.1 společnosti Microsoft. Instalace této verze .NET se provádí automaticky společně s aktualizací Money. Od verze 1.5.5.3474 nejsou podporovány následující produkty:

 • Operační systém Windows XP
 • Operační systém Windows Server 2003 (R2)
 • Databázový server Microsoft SQL Server 2005

Věnujte prosím této informaci zvýšenou pozornost a v případě nejasností kontaktujte naši technickou podporu na telefonu 549 522 502.

[toc]

Věnujte prosím této informaci zvýšenou pozornost a v případě nejasností kontaktujte naši technickou podporu na telefonu 549 522 502.

Účetnictví

 • Seznam dokladů pro dodatečné přiznání k DPH - v Průvodci přiznáním a závěrkou DPH, který se spustí pro Dodatečné přiznání, byla s ohledem na legislativu 2015 upravena rekapitulace seznamu. Sumace se nově provádí pro řádky v přiznání k DPH, hladiny sazeb DPH a hodnotu sazby.

 • Přenesení daňové povinnosti – kontrola na limity - limity pro vykazování v RPDP platí v české legislativě od 1. dubna 2015 v případech, kdy fakturovaná částka překročí u vybraných komodit částku 100 000 Kč. Pro slovenskou legislativu platí limit 5 000 EUR pro všechny komodity v RPDP. Vzhledem k tomu, že se kontrola limitů promítá do celého systému, podrobné vysvětlení najdete v samostatné kapitole na konci dokumentu.

 • Definice účetních výkazů - pro podnikatelské subjekty byla účetním výkazům pro rok 2014 nastavena čísla řádků pro export tak, aby je bylo možné exportovat do XML a načíst do TaxEditu (Export do TaxEdit). Jedná se o následující výkazy:

  • Rozvaha v plném rozsahu

  • Počáteční rozvaha v plném rozsahu

  • Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (KZ)

  • Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (OB)

 • Kontrola firem v registrech plátců DPH - na poslední stranu Průvodce přiznáním a závěrkou DPH bylo doplněno uživatelské nastavení, které umožňuje omezit tisk dokladů výběrem stavů firem uvedených v registrech plátců DPH. Dále bylo změněno řazení tiskové sestavy – doklady se nyní řadí podle druhu a až teprve poté podle čísla.

Majetek

 • Vlastní majetek

  • Hromadné operace – v místní nabídce seznamu je nová volba Změna odpisové skupiny, která volbou druhu odpisů a odpisové skupiny provede hromadnou změnu odpisových plánů.

  • V seznamu jsou nové sloupce Účetní odpisová skupina a Daňová odpisová skupina, které zobrazují odpisovou skupinu vybranou na účtovaných a daňových odpisech na kartě majetku v sekci Odpisy. Obdobně jsou doplněny i filtry.

Mzdy

 • Žádost o vrácení částky daňového bonusu (Tiskové sestavy / Daně) – pro volbu Vyplacené plátcem daně poplatníkům na doplatku z ročního vyúčtování, umístěné v průvodci na straně 1/6, byl přidán tiskový design Žádost o vrácení částky ročního daňového bonusu vzor č. 9. Od roku 2015 je možné obě varianty žádosti exportovat do XML a podat je také elektronicky přes EPO.

Seznamy

 • Přenesení daňové povinnosti (Skladové seznamy) servisní seznam – na kartě Přenesení daňové povinnosti jsou nové atributy Platné od/do a do seznamu byly také doplněny filtry Platnost od/do.

 • Přenesení daňové povinnosti – limity (Skladové seznamy) servisní seznam

  • Byl vytvořen nový servisní seznam, který v Money zajišťuje automatické kontroly na RPDP u komodit spadajících do RPDP s limitem.

  • Seznam obsahuje tlačítko Jen platné – pokud je zapnuté, filtrují se záznamy platné k pracovnímu datu agendy.

  • Připravené seznamy pro mezinárodní DPH jsou doplněné o platnosti pro přenesení povinnosti a limity RPDP.

 • Registrace k DPH (Účetní seznamy)

  • Na kartu bylo doplněno nové zatrhávací pole Nekontrolovat limit RPDP u dokladů v jiných měnách. Pokud je nastavené na Ano, program nekontroluje limity na daňových dokladech vystavených pro mezinárodní DPH v jiné měně než je měna registrace dokladu v případě, že:

   • měna agendy je jiná než měna limitu

   • měna dokladu je jiná než měna limitu

   Jedná se o situace, kdy se v agendě používá mezinárodní DPH a vystaví se daňový doklad s jinou měnou, než je měna registrace dokladu.

   Příklad: V agendě používáte CZ legislativu a vystavujete doklad pro SK registraci v měně CZK. V takovém případě platí pro RPDP limit definovaný v eurech. Částka na dokladu i rozhodující částka pro účetnictví je v CZK a limit nelze zkontrolovat. Firmám, které tímto způsobem fakturují malé částky, doporučujeme kontrolu limitu pro registraci vypnout nastavením pole na hodnotu Ano. (Toto nastavení kontroly limitu RPDP u dokladů vystavených v eurech nezruší).

  • Na kartu Registrace k DPH bylo pro účely registrace ve zvláštním režimu pro správu daně doplněno zatrhávací pole MOSS. V seznamu přibyl i příslušný sloupec a filtr. Funkčnost je následující:

   • Plátce DPH se může k MOSS registrovat pouze v jednom státě EU.

   • Registraci k DPH se stejným obdobím platnosti a různým DIČ (IČ DPH) lze evidovat pro stejný stát v případě, kdy má jedna z registrací aktivované pole MOSS a druhá nikoliv (jednou jde o registraci k MOSS a podruhé o normální registraci).

   • Pro stávající uživatele není provedena inicializace pole MOSS a na evidovaných kartách Registrace k DPH si registraci ve zvláštním režimu pro správu daně musí každý nastavit sám.

   • Pro Registraci k DPH, která má zatržené pole MOSS, se se při závěrce DPH automaticky spouští průvodce pro mezinárodní DPH.

  • Zobrazení registrace k DPH bylo na kartách v Money upraveno tak, aby se vedle DIČ (IČ DPH) zobrazoval i stát registrace v případě, kdy se atribut DIČ státu liší od prvních dvou znaků DIČ (IČ DPH). Stát registrace byl doplněn i do seznamů dokladů a do filtrů.

   Poznámka: Vzhledem k tomu, že v Money lze zadat Registraci k DPH pro stejné DIČ (IČ DPH), ale různé státy v agendách firem firmy, které se registrovaly k MOSS, musí být na dokladech, v průvodci závěrkou DPH a v položkách bankovního výpisu patrné, o jakou registraci k DPH se jedná.

 • Kódy plnění DPH (Účetní seznamy) – do seznamu byla doplněna nová sada Kódů přenesení daňové povinnosti platných od 1. 4. 2015. Byly aktualizovány seznamy pro mezinárodní DPH.

 • Aktualizace připravených seznamů – vzhledem k novinkám v mezinárodním DPH byly pro rok 2015 aktualizované následující připravené seznamy:

  • Banky

  • Členění DPH

  • Finanční úřady

  • Oddíly kontrolního výkazu

  • Povahy sazeb DPH

  • Přenesené daňové povinnosti

  • Řádky v přiznání DPH

  • Sazby DPH

Ostatní

 • RPDP – kontrola na limity – do karty Chybné nastavení pro přenesenou daňovou povinnost bylo doplněno tlačítko pro odeslání seznamu exportovaného do XLS emailem.

 • Doklady – v Průvodci nastavením programu / Ostatní byla v části DPH upravena logika funkce Pro zahraničí nastavit u položky dokladu typ ceny „pouze základ“. Pravidlo pro rozhodnutí, zda se jedná o zahraniční firmu, je pro odběratelské doklady následující:

  • Stát na dokladu je odlišný od státu registrace DPH na dokladu.

   Pozn.: Nevyplněný stát se považuje za shodný se státem registrace na dokladu.

  • Je-li stát na dokladu členským státem EU, musí být na dokladu vyplněno DIČ (ve slovenské legislativě IČ DPH).

   Pozn.: Pro maďarskou legislativu se DIČ nekontroluje vůbec (protože na dokladech vůbec není).

  Za odběratelské doklady jsou považovány tyto:

  • příjmový pokladní doklad

  • pohledávkový doklad

  • faktura vydaná

  • zálohová faktura vydaná

  • skladová výdejka

  • dodací list vydaný

  • prodejka vydaná

  • poptávka přijatá

  • nabídka vydaná

  • objednávka přijatá

  Na ostatních dokladech program vyhodnotí firmu jako zahraniční v případě, kdy je stát na dokladu odlišný od státu registrace DPH na dokladu. Pozn.: Nedoplněný stát se považuje za shodný se státem registrace na dokladu.

Přenesení daňové povinnosti – kontrola na limity

RPDP s limitem se používá u vybraných komodit v případech, kdy fakturovaná částka překročí zákonem stanovený limit. Pro CZ legislativu nabývá účinnosti od 1. 4. 2015 s tím, že do limitu 100 000 Kč spadá dodání mobilních telefonů, integrovaných obvodů, laptopů, herních konzolí, obilovin a kovů. Pro SK legislativu platí limit 5 000 EUR pro všechny komodity vedené v RPDP.

Poznámka: Pro CZ i SK registraci k DPH lze v Money evidovat a přiznávat daňové doklady, (položky daňových dokladů) v Režimu přenesené daňové povinnosti (dále RPDP). Výběr dokladů (položek) pro CZ i SK v RPDP se provádí na základě nastaveného Členění DPH.

Podle SK legislativy od 1/2014 a podle CZ legislativy od 4/2015 je stanoveno, že RPDP se u vybraných komodit použije až od určité částky uvedené na dokladu.

Kontrola limitu a nastavení správného Členění DPH na dokladech (položkách) se dříve musela provádět ručně. Nově se provádí na položce katalogu, aby vůči aktuálnímu datu nebyl zvolen neplatný kód PDP. Na dokladech se přenesení daňové povinnosti nesleduje v případech, kdy není splněn legislativou daný limit. Neplatné položky dokladu je možné zobrazit a provést jejich případnou opravu.

Kontrola při uložení položky katalogu

 • Na Položce katalogu se údaje o přenesení daňové povinnosti evidují v záložce Obchod / Výkazy. Tyto údaje nejsou nijak časově rozlišené.

 • Stávající kontroly při uložení Položky katalogu byly proto rozšířeny o kontrolu platnosti přenesení daňové povinnosti vůči pracovnímu datu agendy. Pokud není přenesení daňové povinnosti platné, program uživatele informuje o chybě.

Kontrola při uložení daňového dokladu RPDP

 • Stávající kontroly Položek daňových dokladů v RPDP byly rozšířeny o kontrolu platnosti přenesení daňové povinnosti vůči datu DUZP.

 • Pokud systém nalezne neplatné položky, zobrazí kartu Chybné nastavení pro přenesenou daňovou povinnost.

Kontroly položek daňových dokladů – přes limit

 • Stávající kontroly Položek daňových dokladů v RPDP byly rozšířeny o kontroly položek, které mají DPH zadané v režimu přenesení daňové povinnosti, ale nemají Členění DPH určené pro RPDP.

  • Daňovým dokladem s RPDP pro CZ legislativu jsou:

   • Faktury vydané

   • Faktury přijaté *)

   • Pokladní doklady – příjem i výdej

   • Pohledávkové doklady

   • Závazkové doklady

   • Interní doklady *)

  • Daňovým dokladem s RPDP pro SK legislativu jsou:

   • Faktury vydané

   • Pokladní doklady – příjem

   • Pohledávkové doklady

  *) U dokladů Faktura přijatá a Interní doklad se kontrola na limity RPDP neprovádí.

 • Kontrola se provádí na dokladech, kde jsou první dva znaky DIČ (na CZ agendě) nebo IČ DPH (na SK agendě) partnera shodné s DIČ (IČ DPH) Registrace k DPH. Partnerem je na vystaveném dokladu Odběratel a na přijatém dokladu Dodavatel.

Pro CZ legislativu existuje platný limit RPDP 100 000 Kč pro kódy PDP „12“, „13“, „14“,„15“, „16“ a „17“. K překročení limitu na daňovém dokladu dojde v případě, kdy je celkový základ všech položek RPDP větší než tento limit.

Pro SK legislativu existuje platný limit RPDP 5 000 EUR pro kódy PDP „IO“, „MT“, „OSTkg“, „OST-ks“, „OST-m“ a „OST-t“. K překročení limitu na daňovém dokladu dojde v případě, kdy je celkový základ položek RPDP větší nebo roven tomuto limitu.

Kontrola pak probíhá následujícím způsobem:

 • Systém zjistí seznam všech platných Přenesení daňové povinnosti – limitů (dále limitů).

  • Platným limitem je záznam seznamu Přenesení daňové povinnosti – limitu, kde do rozmezí intervalu Platnosti od a Platnosti do spadá datum DUZP a kde Stát zadaný v adrese partnera odpovídá státu Registrace k DPH uvedené na dokladu.

  • Program vypočítá pro každý platný limit celkovou částku Základů DPH položek dokladů, jejichž kód Přenesení daňové povinnosti spadá do režimu sledování limitu, a tuto částku porovná s hodnotou limitu (systém kontroluje pouze položky, které mají vyplněné platné kódy přenesení daňové povinnosti).

   • Měna registrace k DPH je stejná jako měna dokladu – úhrn základů DPH položek dokladu se počítá v měně dokladu.

   • Měna registrace k DPH se liší od měny dokladu a zároveň měna registrace k DPH je stejná jako měna agendy – úhrn základů DPH položek dokladu se počítá v měně agendy.

 • Systém zjistí seznam všech položek daňových dokladů, které mají vyplněné Přenesení daňové povinnosti, ale nejsou evidované v žádném platném limitu.

  • Jedná se o PDP, které nemají žádný limit, správné Členění DPH musí být vyplněné vždy, bez ohledu na výši Základu DPH.

  • Systém přidá položku do seznamu chybných položek v případě, kdy položka nemá nastavené Členění DPH pro RPDP; pokud je Členění DPH na položce prázdné, systém porovnává Členění DPH uvedené v hlavičce dokladu.

Výjimky:

 • Vyúčtování zálohy – zálohy se od celkové částky položek daňového dokladu neodečítají.

 • Opravné daňové doklady – zde se výše limitů nekontroluje.

 • Vratky – pokud má doklad mezi položkami vratky, od celkové částky základů DPH dokladu se tyto částky odečítají.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články