Změny a novinky ERP Money verze 1.6.5.3989

Solitea, a.s. | 14. 07. 2015

Přehled novinek ve verzi 1.6.5.3989 zavedených do Money od verze 1.6.4.3929

[toc depth=1]

Účetnictví

 • Účetní výkazy – na poslední straně Průvodce tiskem účetních výkazů (menu Účetnictví / Tiskové sestavy) byla rozšířena funkčnost pole Upravit data před tiskem. Po zatržení tohoto pole program před tiskem výkazu nabídne tabulku Korekce výkazu, kde je možné hodnoty vypočtené automaticky podle potřeby přepsat (funkčnost se využívá hlavně při řešení problémů se zaokrouhlením částek, které se obvykle projeví při zatržení pole Tisknout v tisících). Nově se ručně změněné hodnoty zohlední v souvisejících sumačních a součtových polích, která se podle změněné částky automaticky přepočítají.

  Příklad: V účetním výkazu Rozvaha byly zjištěny rozdíly v řádku 7 – Software, a to jak v hodnotách brutto (1. sloupec), tak ve sloupci korekcí (2. sloupec). Po přepsání obou hodnot dojde k automatickému přepočtu hodnoty netto ve třetím sloupci a dále sumačních řádků 4 – Dlouhodobý nehmotný majetek, 3 – Dlouhodobý majetek a 1 – Aktiva celkem.

  • Změny se zobrazují tučně a dají se zrušit pomocí tlačítka Původní hodnoty.
  • Tlačítko Editovat součtová pole lze využít v případě, kdy nesedí některé z automaticky doplněných součtových nebo sumačních polí. Běžně jsou tato pole nepřístupná, aby nedošlo k nechtěnému přepsání.

Adresář

 • Registr plátců DPH – kontrola firmy – v seznamu Firem při ověření českého plátce DPH pomocí tlačítka On-line info se zveřejněné účty, které nelze načíst do Money, nově zobrazují v tabulce v kartě Informace o plátci v Registru plátců DPH CZ.

Sklady

 • Položka katalogu

  • Karta obsahuje novou záložku HTML popisy, ve které je možné zadat až tři různé formátované texty, použitelné pro prezentaci zboží na e-shopu.
  • Na kartu Složení položky katalogu a Příslušenství položky katalogu přibyla nová volba Vratka. Pokud je na doklad vložena karta s takto nastavenou komponentou nebo příslušenstvím, na položce dokladu Složení či Příslušenství se automaticky zatrhne pole Vratka.

   Pozn.: Při zatržení pole Vratka program bere v potaz nejen stav tohoto pole na kartě Složení/Příslušenství položky katalogu, ale i nastavení samotné složené položky (pole Záporná částka) a také zatržení pole Vratka na nadřízené (hlavní) položce.

 • Skladové doklady – do nastavení skupin přibyla pole Způsob platby a Doprava. Jedná se o následující doklady:
  • Příjemky a výdejky
  • Dodací listy přijaté
  • Dodací listy vydané
  • Prodejky vydané (pouze pole Doprava, nastavení Způsobu platby zde bylo již dřív)
  • Prodejky přijaté (pouze pole Doprava, nastavení Způsobu platby zde bylo již dřív)

Zakázky

 • Fakturace zakázek – vyúčtování aktivit při fakturaci zakázek (tlačítkem Fakturovat nad Seznamem zakázek) bylo doplněno o přebírání Druhu položky z katalogové karty svázané s aktivitou. Podle tohoto Druhu položky je cílový doklad také zaúčtován.

Mzdy

 • Příloha k žádosti o dávku (Tiskové sestavy / Sociální pojištění)
  • Byl přidán nový design Příloha k žádosti o vzor I/2015.
  • Export a elektronické podání byly upraveny pro podání provedená po 1. 4. 2015 už ve verzi 1.6.3.3884.

Administrace

 • Automatické akce – v rámci automatických akcí lze posílat e-mailem i připojené dokumenty. Akcí S5MailAutomat se odešle e-mail na:
  • všechny adresy vybrané ze seznamu e-mailových spojení konkrétních pracovníků
  • zadanou výchozí e-mailovou adresu v případě, kdy není specifikované e-mailové spojení pracovníků, nebo je pro e-mailové spojení firmy vybraná volba Nepoužívat nebo se e-mail nepovedlo odeslat (z firmy objektu není načtena e-mailová adresa)
 • CSWAutomatic a Automatické akce – program nově umožňuje ukládat tiskové sestavy do formátu XLS a CSV a následně je pomocí Automatických akcí i CSWAutomatic odeslat e-mailem.

Ostatní

 • Filtry – po přidání Uživatelských sloupců do seznamu se ve filtrech tohoto seznamu automaticky objeví možnost filtrovat podle uživatelských sloupců. Pro přehlednost se ve filtrech vytvoří samostatná skupina Uživatelské sloupce.
 • Doklad – na výběrových seznamech v dokladech bylo sjednoceno pojmenování tlačítek. Tlačítko Pro všechny firmy, které je k dispozici nad seznamem Výběr dokladu pro převzetí (Doklad / Přidat dokladem), a Ukaž vše, které najdete nad seznamem Zakázek (Doklad / Výběr zakázky), bylo přejmenováno na Všechny firmy.
 • Seznamy dokladů – do záložky detailu Položky dokladu byly přidány sloupce Zkratka 20 znaků a Zkratka 12 znaků. Jedná se o následující doklady:
  • Faktury vydané
  • Zálohové faktury vydané
  • Faktury přijaté
  • Zálohové faktury přijaté
  • Příjemky a výdejky
  • Dodací listy přijaté
  • Dodací listy vydané
  • Prodejky vydané
  • Prodejky přijaté
  • Převodky
  • Výrobky
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články