Změny a novinky ERP Money verze 1.6.7.4111

Solitea, a.s. | 16. 10. 2015

Přehled novinek ve verzi 1.6.7.4111 zavedených do Money od verze 1.6.6.4014

Účetnictví

 • Seznam dokladů MOSS chybné vstupy (DPH / Přiznání a závěrky DPH MOSS)
  • V tiskové sestavě je nový sloupec Popis chyby, kde program vysvětlí důvod, kvůli kterému doklad v režimu MOSS do přiznání nemůže vstoupit.
  • Tiskovou sestavu je nově možné zobrazit i v Průvodci přiznáním a závěrkou DPH (kde se musí doklady v režimu MOSS vykazovat na řádku 26). Pokud sestava obsahuje nějaké doklady, automaticky je přiložena k řádné závěrce DPH.
  • Pro legislativu a stát registrace SK se jako chybný vstup v tiskové sestavě zobrazují doklady, které mají vyplněný údaj IČ DPH odběratele.
 • Import bankovních výpisů – průvodce importem, otevřený v seznamu Banka / Bankovní výpisy tlačítkem Import HB, byl rozšířen o tlačítko Nastavení zaúčtování. Po jeho stisku se zobrazí výběrový seznam Zaúčtování podle podmínky, kde se dá zvolit libovolný počet zaúčtování platných pro položky výpisu splňující určité podmínky (konkrétní popis, variabilní symbol, cena, číslo účtu apod.). Položky, které podmínkám nevyhoví, budou zaúčtovány podle Nastavení skupiny bankovních výpisů.

Adresář

 • Detaily seznamu firem – v detailech Neuhrazené pohledávky, Neuhrazené závazky, Nevykryté objednávky a Nevykryté rezervace jsou nově tlačítka Tisk, Export a Suma.
 • Aktivity
  • Seznam lze filtrovat podle Adresních klíčů firem a Adresních klíčů osob.
  • V seznamu je nový detail Poznámka.
  • Při vyúčtování aktivit se do cílového dokladu přebírá popis aktivity.

Sklady

 • Detaily katalogu – seznam obsahuje nové detaily. V detailu Seznam pohybů lze zobrazit přehled pohybů pouze pro jeden vybraný sklad, výpis se navíc dá omezit pro určité období nebo typ. V detailech Statistika prodeje a Statistika prodeje měsíční je statistika zobrazená volitelně pro vybraný sklad nebo pro všechny sklady. Tato nová funkčnost slouží k získání lepšího přehledu a více informací např. při tvorbě objednávek z katalogu.
 • Katalog
  • Varianty – při úpravách na kartě Položky katalogu, která má vygenerované varianty, je nově možné zvolit pořadí parametrů. Program při generování variant v okně Volba pořadí parametrů nabízí pouze ty karty Parametru katalogu, které mají zatržené pole Variantní parametr.
  • Elektronický obchod – vazba na elektronický obchod se nyní dá nastavit přímo v seznamu katalogu, a to buď pomocí místní nabídky volbou Hromadné operace, kde lze elektronický obchod přidat, odebrat nebo zaměnit, nebo individuálně na kartě Položky katalogu v záložce Elektronické obchody.
 • Položka katalogu – v záložce HTML popisy bylo upraveno tlačítko určené pro tvorbu nadpisů.
 • Skladové doklady – na karty dokladů Příjemka, Výdejka, Dodací list přijatý, Dodací list vydaný, Prodejka vydaná, Prodejka přijatá, Převodka a Výrobka byly do záložky Položky přidány sloupce Předkontace, Účet MD, Účet Dal, Ceník a Cenová hladina. Uvedené sloupce je možné zobrazit také v detailech seznamů a hodnoty přibyly i do jednoduchého a pokročilého filtru.
 • Převodky
  • Doprava – na kartě Převodky je nové pole Doprava. Hodnota se dá zobrazit i jako sloupec v seznamu, může se také zadat v Nastavení skupiny a lze používat v jednoduchém i pokročilém filtru. Informace o způsobu dopravy se z karty Převodky přenáší do generovaných skladových dokladů (Příjemky či Výdejky). Pokud na Převodce pole není vyplněné, do generovaných skladových dokladů se hodnota doplní z Nastavení skupiny v seznamu Příjemky a výdejky.
  • Druh položky – pokud na cílovém skladě neexistuje skladová zásoba (např. se tento sklad používá pro reklamované zboží), při převodu se doplní Druh položky zadaný v cílovém skladu v nastavení skupiny Nezařazeno.
  • Převodka – na kartu dokladu byly do záložky Položky přidány sloupce Ceník a Cenová hladina. Sloupce je možné zobrazit také v detailech seznamu a hodnoty přibyly i do jednoduchého a pokročilého filtru.
 • Skladové pohyby – v seznamu je nový sloupec Čas skladového pohybu a odpovídající proměnná byla přidána i do jednoduchého a pokročilého filtru. Hodnota se zobrazuje také v detailu Seznam pohybů v seznamu Skladových zásob.
 • Stav zásob podle položky katalogu/skladu/skladových pozic (menu Stavy zásob) – v uvedených tiskových sestavách byl upraven tisk dodávek v případě, kdy je zatržené pole Zjišťovat stav k datu – nově se pomocí této volby vytisknou pouze dodávky, které se vztahují ke zvolenému datu. Současně byl upraven výpočet Množství zbývá(počítá se pouze z pohybů k datu).
 • Přepočet pořizovacích cen – po spuštění přepočtu pořizovacích cen program jako první krok provede kontrolu dokladů, které jsou zamčené nebo spadají do uzavřeného účetního období. Pokud takové doklady dohledá, přepočet neproběhne, ale nejprve se zobrazí tisková sestava s výpisem těchto dokladů.

Zakázky

 • Rozpočty zakázek
  • Detaily Položky rozpočtu a Rozpad rozpočtu byly rozšířeny o sloupce Středisko, Název střediska, Činnost, Název činnosti, Číselná řada, Název číselné řady, Skupina, Název skupiny, Druh položky katalogu, Název druhu položky katalogu a Typ položky katalogu.
  • Pole Aktualizovat rozpočet v případě aktualizace zakázky program nově nabízí i v Nastavení skupiny rozpočtů a na kartě Hromadné operace / Obecná změna.
 • Seznam zakázek – detaily Rozpad zakázky a Rozpočty byly rozšířeny o sloupce Středisko, Název střediska, Činnost, Název činnosti, Číselná řada, Název číselné řady, Skupina, Název skupiny, Druh položky katalogu, Název druhu položky katalogu a Typ položky katalogu.

Mzdy

 • Přehled mezd – v seznamu je nový sloupec Jiné nezdanitelné příjmy. Podle této hodnoty lze seznam také filtrovat.
 • Tiskové sestavy
  • Vyúčtování mezd za zaměstnance (část Přehledy) – do tiskové sestavy v Money S4 přibyla nová pole pro Nezdanitelné příjmy a Penzijní a životní pojištění.
  • Karta zaměstnance (část Přehledy) – v průvodci tiskem se na straně 1/2 při výběru období automaticky označí pouze ti zaměstnanci, kteří byli ve vybraném období u firmy zaměstnáni (rozhodující je datum nástupu a výstupu).
  • Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) v části Daně – tisková sestava nabízí nový design Potvrzení o zdanitelných příjmech 2015 vzor č. 23 (neomezený počet dětí), který umožňuje tisk potvrzení pro zaměstnance s více než čtyřmi dětmi.

Seznamy

 • Banky (část Bankovní) – seznam byl aktualizován podle číselníku zveřejněného ČNB k 15. 6. 2015.
 • Parametry katalogu (část Skladové) – na kartě Parametr katalogu je nové pole Variantní parametr. Stejná hodnota byla přidána i do sloupů seznamu a do jednoduchého a pokročilého filtru. V Nastavení skupiny přibyla pole Povolit více hodnot parametru u jedné položky katalogu a Variantní parametr. Parametry se zatrženým polem Variantní parametr se připojují k atributům na variantách položky katalogu (např. Název či Kód). Do seznamu Parametry na Položce katalogu jde přidat jak variantní, tak i nevariantní parametry.
 • Produktové klíče (část Skladové) – seznam je nově možné členit na skupiny.
 • Připojené dokumenty (část Ostatní) – uložení libovolného záznamu na disk nově umožňuje tlačítko Uložit do souboru, pomocí kterého lze připojit dokument bez nutnosti jeho otevření.
 • Předčíslí účtů finančních úřadů (část Organizace) – do seznamu a na kartu Předčíslí účtů finančních úřadů byla přidána data Platnost od/do. Nad seznamem je nově tlačítko Jen platné, které vyfiltruje pouze aktuálně platné záznamy.

Administrace

 • Automatické akce – seznam se nově dá rozdělit do skupin.

Ostatní

 • Doklady – pokud se na doklad přidává Položka katalogu s evidencí detailu, karta Položky dokladu se vždy otevře v záložce Výrobní čísla, Série nebo Expirace. V této záložce na kartě položky dokladu navíc přibylo tlačítko Čárové kódy, díky kterému je nyní možné přidávat detaily pomocí snímače čárových kódů.

POS

POZOR: zákazníci Money S4/S5, kteří zároveň používají Centrálu PSQL, musí s novou verzí Money 1.6.7.4111 současně nasadit také aktuální verzi Prodejny 3.1.3.

 • Komunikace mezi Prodejnou SQL a Money S4/S5 – nově byl přidán export výrobních čísel přiřazených k položce zboží – při prodeji nebo vrácení zboží nabídne Prodejna seznam výrobních čísel, ze kterého je možné vybrat konkrétní kus.
 • Prodejní místa – volby Moduly POS (ve slovenské agendě) a Centrála PSQL (v české agendě, původně v menu Administrace / Výměna dat) se přesunuly do nového uzlu v menu.
 • Vklady a výběry provozních pokladen – modul Prodejní místa obsahuje zcela nový seznam, který umožňuje přímo v Money přidat nový vklad nebo výběr.
  • V SK agendě se do tohoto seznamu převedl obsah seznamu Historie vkladů a výběrů, který byl v rámci modulu POS pouze evidenční (neumožňoval editovat či mazat přidané záznamy).
  • Při nastavené komunikaci s Centrálou PSQL se Vklady a výběry provozních pokladen importují do Money z jednotlivých prodejních míst Prodejny.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články