Změny a novinky ERP Money verze 1.7.11.4679

Solitea, a.s. | 28. 11. 2016

Přehled novinek ve verzi 1.7.11.4679 zavedených do Money od verze 1.7.10.4641

Účetnictví

 • Interní doklady

  • V Nastavení seznamu / záložka Kontroly byla doplněna kontrola duplicitního nebo prázdného pole Přijatý doklad.
  • Pokud byl Interní doklad vygenerovaný funkcí Vytvořit daňový doklad nad Seznamem záloh, po jeho stornování se zruší vazba na tento seznam.
 • Daňový doklad k platbě – při generování Interního dokladu prostřednictvím tlačítka Vytvořit daňový doklad (v detailu Zálohy u seznamů Bankovní výpisy, Položky bankovních výpisů, Pokladní doklady a Interní doklady, příp. volbou místní nabídky nad seznamem Zálohové faktury vydané/přijaté) provádí Money dvě kontroly:
  • zda má úhrada nastavené Členění DPH bez vlivu
  • zda má úhrada nulovou Sazbu DPH

  V případě, kdy nejsou tyto podmínky splněné, zobrazí se protokol s hlášením o obou problémech.

 • Upomínky (Upomínky a penalizace) – byly upraveny tiskové sestavy, které nad seznamem upomínek nabízí tlačítko Tisk:
  • V Návrhu formuláře sestav Upomínka v měně a Upomínka v domácí měně je možné přidat pole IČ odběratele z dokladu.
 • Kontrola DPH a Kontrola zaúčtování DPH – v průvodcích tiskem obou tiskových sestav umístěných v menu DPH je nová volba Tisknout bez položek bankovního výpisu, ke kterým byl vygenerován daňový doklad. Důvodem je usnadnění práce se zálohami – daňový doklad k platbě se v Money realizuje prostřednictvím interního dokladu, a pokud se takový doklad generuje k položce bankovního výpisu, který je úhradou zálohy, musí mít bankovní výpis Členění DPH bez vlivu, ale současně musí mít nastavenu Sazbu DPH a nerozúčtované DPH (jinak by nebylo možné interní doklad vygenerovat). Zatržením volby se takovéto doklady vyřadí z tisku v seznamu chybně evidovaných či zaúčtovaných dokladů.
 • Hlášení a závěrky DPH a Přiznání a závěrky DPH – ze stejného důvodu (usnadnění práce se zálohami) přibyla na poslední stranu Průvodce zpracováním KH DPH a Průvodce přiznáním a závěrkou DPH volba Tisk bez položek bankovního výpisu, ke kterým byl vygenerován daňový doklad. Po zatržení této volby se nebudou v sestavě Tisk dokladů, které nevstupují do kontrolního hlášení (přiznání k DPH) uvádět položky bankovních výpisů s Členěním DPH bez vlivu, ale vyplněnou Sazbou DPH, ke kterým byl vygenerován Daňový doklad k platbě.

Adresář

 • Firma
  • V záhlaví karty Firmy se nyní zobrazuje také IČ a název firmy ve tvaru „Firma IČ Zařadit jako (název) – karta“. Například karta firmy, která má v poli Zařadit jako (název) uvedené jméno ABC a v poli číslo 12345678, bude mít v záhlaví karty text: Firma IČ 12345678 ABC – karta.
  • Byla upravena funkčnost kontroly dokladů po opravě DIČ na adresní kartě, která byla nově zavedená do verze 1.7.4:
   • Výpis dokladů, na kterých nesouhlasí DIČ s údajem uvedeným na kartě firmy, se nyní zobrazí pouze jednou, a to hned po změně DIČ na adresní kartě, ať už byla provedena ručně nebo načtením z databáze ARES.
   • Pro omezení počtu uvedených dokladů byla na kartu Nastavení firmy (otevřenou pravým tlačítkem myši nad položkou Firmy v navigátoru) přidaná pole týkající se kontroly DIČ: Kontrolu omezit na aktuální období a Z kontroly vyloučit doklady s prázdným DIČ (tato funkčnost se využívá při přechodu firmy z neplátce na plátce DPH).
   • Výpis dokladů nyní navíc uvádí i datum vystavení a DIČ dokladu.
 • Aktivity – tlačítko Hromadné generování aktivit se přejmenovalo na Generování opakovaných aktivit.
 • Karta aktivity – na kartu Aktivity přibyla možnost Vytvořit/Zrušit vazbu na vyúčtovací doklad. Vazba se dá editovat prostřednictvím tlačítka v záhlaví karty a v souvislosti s touto úpravou bylo původní tlačítko Vytvořit/Zrušit vazbu na doklad přejmenováno na Vytvořit/Zrušit vazbu na zdrojový doklad. Obě vazby jsou na kartě uvedené v sekcích Zdrojový doklad a Vyúčtovací doklad.

Sklady

 • Katalog – s ohledem na lepší komfort při práci se stavem zásob byl v seznamu zpřístupněn nový sloupec Výchozí množství zásob, ve kterém se zobrazuje stav zásob ve skladu, který je zadaný jako výchozí v Průvodci nastavením dokladu / Sklady. Přednost má Výchozí sklad uživatele před Výchozím skladem agendy. Podle tohoto sloupce lze seznam i filtrovat.
 • Položka katalogu
  • V záhlaví karty Položky katalogu se nyní zobrazuje také kód a název položky katalogu ve tvaru „Položka katalogu Kód Název – karta“. Například karta položky s Kódem ART00001 a Názvem Zboží bude mít v záhlaví uvedeno: Položka katalogu ART00001 Zboží – karta.
  • V záložkách Příslušenství a Alternativy jsou nové sloupce zobrazující Množství zásob (zbývající množství na všech skladech), Poslední nákupní cena, Výchozí množství zásob a Výchozí ceníková cena (oba tyto údaje se vztahují k Výchozímu skladu a Výchozímu ceníku, které jsou zadané v Průvodci nastavením programu, přičemž má přednost nastavení uživatele před nastavením agendy). Sloupce jsou skryté a lze je zobrazit na kartě Výběr sloupců, která se otevře z místní nabídky nad záhlavím sloupců.
 • Zaúčtování prodejek – v menu Skladové doklady / Prodejky vydané/přijaté / Zaúčtování prodejek byla upravena konfigurace zaúčtování následujícím způsobem:
  • Při nastavení Způsobu vytváření dokladů na hodnotu Jednotlivě nebo Podle data se do vygenerovaného Pokladního/Interního dokladu doplní datum platby z data skladového pohybu uvedeného na Prodejce.
  • Při nastavení Způsobu zaúčtování pokladních dokladů na hodnotu Na položky nebo Na skupinu položek se do vygenerovaného Pokladního/Interního dokladu doplní na položku Členění DPH podle Předkontace.
 • Výrobky – tisk Kusovníku byl zpřístupněn pro Money S4. Funkce je přístupná pro agendy s licencí 411 – varianty.

Objednávky

 • Objednávky přijaté – v seznamu je nový sloupec Vyřídit, který pomocí názorných ikon upozorňuje na nevyřízených dokladech na překročení data Vyřídit do. Je-li toto datum shodné s pracovním datem Money, zobrazí se ikona malého budíku. Pokud je datum vyřízení překročeno, zobrazí se velký budík. Money vždy kontroluje položky dokladu a ikony se zobrazí ve chvíli, kdy datum k vyřízení dosáhne/překročí alespoň jedna položka. Ikony se pro jednotlivé položky zobrazují také v detailu Položky a v seznamu položek na kartě Přijaté objednávky.
 • Objednávka vydaná – nad seznamem položek na kartě objednávky je možné spustit Hromadnou operaci určenou k nastavení Typu ceny na položkách. Pomocí této funkce se dá změnit typ ceny na všech označených položkách dokladu s výjimkou následujících případů:
  • Na skladových položkách nelze nastavit hodnota Pouze daň
  • Typ ceny není možné změnit na položce typu Sada
  • Na položce typu Komplet nelze změnit Typ ceny v případě, kdy se cena určuje výpočtem z jednotlivých komponent
 • Generování objednávek (Řízení objednávek) – na kartě Nabídka požadavků, která se zobrazí po dokončení průvodce v případě, kdy je na poslední straně průvodce zatržené okno Zobrazit nabídku požadavků, došlo v záložkách Položky objednávek přijatých a Položky objednávek vydaných k následujícím úpravám:
  • Záložky nyní obsahují nové sloupce Číslo dokladu a Přijatý doklad.
  • Změnil se obsah sloupců Odběratel/Dodavatel název – místo Hlavního dodavatele uvedeného na Položce katalogu se nyní doplňuje údaj z pole Odběratel/Dodavatel název na kartě Objednávky přijaté/vydané.

Mzdy

 • Typy pracovních poměrů (Mzdové seznamy / Pracovní poměry) – na kartách Jednatelé s.r.o., komanditisté a Společníci je pole Zákonné pojištění nyní nastavené na hodnotu Ne. Pozor: Tato změna nastavení se týká pouze nově založených databází, ale v aktualizovaných agendách zůstává nastavení na hodnotě Ano.

Pomůcky

 • Zrychlené zadávání dokladů – nově je možné v tomto režimu přidávat položky dokladu pomocí Čárových kódů. Funkčnost tak umožňuje vytvářet doklady pouhým snímáním čárových kódů pomocí čtečky, například přímo ve skladu. Položky se pak automaticky přidávají do dokladu, aniž by po každém pípnutí bylo třeba akci potvrdit. Zrychlené zadávání dokladů respektuje i jednotky přiřazené danému čárovému kódu – zboží je tak možné opatřit dvěma kódy, kdy první označuje např. jeden kus a druhý balení několika kusů.

Administrace

 • iDoklad (Výměna dat) – komunikace s iDokladem byla přesunuta z 3D modulu do jádra Money. K převodu dojde při aktualizaci a Money pak komunikuje přímo s API 2.0 iDokladu. Důvodem je neustále se rozšiřující funkčnost iDokladu a zejména napojení iDokladu na mobilní aplikace ProfiÚčtenka, QR Faktura a EET. Nový modul umožňuje:
  • importovat nové firmy z iDokladu do Money
  • aktualizovat karty firem uložených v Money podle údajů uvedených na importovaných dokladech
  • importovat do Money faktury vydané, včetně dobropisů, prodejky vydané, včetně účtenek EET, a faktury přijaté
  • importovat do Money prodejní místa a způsoby úhrady
  • exportovat z Money do iDokladu ceníkové položky
  • aktualizovat stav skladu v Money na základě importovaných dokladů
  • volitelně evidovat EET v iDokladu nebo v Money

  Režim přenosu dat se nastavuje na kartě Konfigurace výměny dat z iDokladem individuálně pro každou agendu iDokladu.

  Funkčnost je vázaná na licenci iDoklad. Jednotlivé funkce výměny dat s iDokladem spadají pod licenci EET, Sklady a Ceníkové ceny.

Ostatní

 • Datum uplatnění DPH na přijatých dokladech – na Fakturách přijatých, Položkách bankovních výpisů, Závazkových dokladech, Výdajových pokladních dokladech, Výdajových položkách bankovních výpisů a Interních dokladech se nyní zobrazí upozornění v případě, kdy je Datum uplatnění DPH nižší než Datum účetního případu.
 • Stromečkové seznamy – program si nyní u každého uživatele pamatuje poslední stav, tedy jakým způsobem byly jednotlivé větve rozbalené. Jedná se např. o seznamy Kategorie katalogu, Finanční úřady, Uživatelské role.
 • QR kód – na dokladech byla výrazně rozšířena funkčnost tisku QR kódu:
  • QR kód se nyní tiskne i na Interních dokladech, konkrétně v obou designech tiskové sestavy Daňový doklad (Daňový doklad a Daňový doklad CSW).
  • Na ostatních tiskových sestavách podporujících tisk QR kódů (Faktura vydaná CSW barevná, Faktura vydaná CSW – obyčejná, Zálohová faktura vydaná CSW – barevná a Zálohová faktura vydaná CSW – obyčejná) Money podle charakteru dokladu automaticky zvolí typ kódu:
   • QR Platba – slouží k vyplnění platebního příkazu nebo k evidenci platby
   • QR Faktura – využívá se k načtení údajů, které se používají při sestavení kontrolního hlášení DPH
   • QR Platba + F – jedná se o QR Fakturu integrovanou s kódem QR Platby

  Pozn.: Podrobný popis funkčnosti najdete v nápovědě k programu v části Ovládání programu / Doklad / QR kód.

 • Uživatelské role – uživatel, který nemá povolené uživatelské právo Správa, nyní nemůže mazat ani editovat uložené globální filtry. Změnu v těchto filtrech však může realizovat tak, že si kopii filtru uloží do seznamu lokálních filtrů, kde může uskutečnit jakoukoliv úpravu.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články