Změny a novinky ERP Money verze 1.7.2.4375

Solitea, a.s. | 05. 04. 2016

Přehled novinek ve verzi 1.7.2.4375 zavedených do Money od verze 1.7.1.4291

Účetnictví

 • Účtový rozvrh - karty Účtů byly doplněny o překlad v části Alternativní názvy:
  • Jazyk 1– angličtina
  • Jazyk 2 – němčina
 • Definice účetních výkazů – do seznamu Tiskové sestavy / Definice účetních výkazů byly doplněny cizojazyčné výkazy pro rok 2016:
  • Anglicky:
   • 20 Balance sheet – překlad výkazu 01 Rozvaha v plném rozsahu 2016
   • 22 Profit and loss statement – překlad výkazu 08 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (OB) 2016
  • Německy:
   • 21 Bilanz – překlad výkazu 01 Rozvaha v plném rozsahu 2016
   • 23 Gewinn und Verlustrechnung – překlad výkazu 08 Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu (OB) 2016
 • Definice účetních výkazů – pro příspěvkový typ subjektu byly pro rok 2016 aktualizovány následující výkazy:
  • 10 Rozvaha příspěvkové organizace
  • 21 Příloha č. 5 – (sekce A.4)
  • 22 Příloha č. 5 – (sekce A.5)
  • 23 Příloha č. 5 – (sekce A.6)
  • 25 Příloha č. 5 – (sekce B.1 až B.3)
  • 30 Příloha č. 5 – Rezervní fond (organizační složky státu)
  • 32 Příloha č. 5 – Rezervní fond (příspěvkové organizace zřizované)
  • 34 Příloha č. 5 – Fond investic
 • Režim přenesení daňové povinnosti– podle legislativní úpravy platné od 1. 2. 2016 se dodavatel a odběratel mohou dohodnout, že budou RPDP používat pro všechny komodity bez ohledu na zákonný limit 100 000 Kč. Proto je na kartě Firmy možné v záložce Obchod zatrhnout volbu Nekontrolovat limit. Tato funkčnost zruší na dokladech s uvedeným partnerem kontrolu výše limitu a při zadání nižší částky se nezobrazí upozornění, že hodnota zboží nesplňuje limit pro přenesení daňové povinnosti.
 • Přiznání a závěrky k DPH MOSS – z důvodu zlepšení funkčnosti se nyní eviduje informace o ruční editaci (opravě, přidání či smazání) řádku v přiznání MOSS. Informace se zobrazuje jak ve sloupcích a detailech k seznamu Přiznání a závěrky DPH MOSS, tak i v průvodci na straně 2/3.
 • Hlášení a závěrky DPH – na poslední straně Průvodce zpracováním kontrolního hlášení je nová tisková sestava Kontrola na přiznání DPH, která usnadňuje kontrolu částek uplatněných v přiznání DPH vůči částkám uvedeným v oddílu C kontrolního hlášení. Vzhledem k tomu, že v Přiznání k DPH dochází v jednotlivých řádcích k zaokrouhlování daňové povinnosti na celá čísla, částky se skoro vždy mírně liší oproti sumám v oddílu C. Rozdíly jsou uvedené barevně.
 • Bankovní výpisy – byla rozšířena možnost importu a párování transakcí z následujících bank:
  • UniCredit (formát výpisu – txt, csv, xlsx) – položky výpisů z karet lze párovat:
   • Referenční číslo – variabilní symbol
   • Referenční číslo – párovací symbol
   • Referenční číslo – číslo dokladu
  • Komerční banka – položky výpisů z karet lze párovat:
   • Číslo transakce – variabilní symbol
   • Číslo transakce – párovací symbol
   • Číslo transakce – číslo dokladu
   • Číslo karty – variabilní symbol
   • Číslo karty – párovací symbol
   • Číslo karty – číslo dokladu
   • Číslo autorizace – variabilní symbol
   • Číslo autorizace – párovací symbol
   • Číslo autorizace – číslo dokladu
  • Česká spořitelna – položky výpisů z karet lze párovat:
   • Referenční číslo – variabilní symbol
   • Referenční číslo – párovací symbol
   • Referenční číslo – číslo dokladu
   • Autorizační kód – variabilní symbol
   • Autorizační kód – párovací symbol
   • Autorizační kód – číslo dokladu

  Po zpracování transakcí importovaných z kterékoliv z uvedených bank jsou vytvořeny tři druhy položek bankovního výpisu:

  • Položky úhrad
  • Položky poplatků
  • Korekční položka

Adresář

 • Firmy– do Výběru sloupců seznamu byly přidány nové sloupce Závazky a Saldo.
 • Aktivity (licence Zakázky a CRM) – klávesové zkratky pro přidání (CTRL + N) a kopírování (ALT + K) záznamu respektují poslední zvolenou variantu tlačítka.

  Příklad: Pokud byla naposledy vybrána funkčnost tlačítka Přidat zjednodušeně, po použití klávesové zkratky CTRL + N se uskuteční tato funkce .

CRM

 • Přidělený obchodník – pole bylo přidáno do záložky CRM na Prodejky přijaté/vydané. Funkčnost je stejná jako v ostatních dokladech.

Fakturace

 • Šablony dokladů
  • V seznamu Faktur vydaných/přijatých lze vytvořit šablonu i v případě, kdy je ve skupině Nezařazeno aktivní volba Tato skupina není určená pro ukládání záznamů.
  • Šablony je nově možné kopírovat a editovat v případě, kdy spadají do uzavřeného období DPH.

Sklady

 • Katalog – při ukládání změn na Položce katalogu, ke které jsou vytvořené Varianty, se nyní pro jednotlivá pole ze záložek Popisy, HTML popisy a Poznámka na kartě Chcete provést změnu i ve variantách? rozlišuje, o který popis (1, 2, 3) či poznámku (1, 2, 3) jde.
 • Nastavení katalogu – do záložky Kontroly byla přidána nová kontrola pro doplňování pole Druh položky katalogu.
 • Katalog a Skladové zásoby – v obou seznamech byly upraveny následující Detaily:
  • Statistika prodeje – do detailu byl doplněn přehled za celou historii, a to jako poslední řádek nazvaný Od počátku.
  • Statistika prodeje a Statistika prodeje měsíční – do těchto detailů byly přidány sloupce Zisk, Rabat (%) a Marže(%). Jejich hodnoty se počítají podle následujících vzorců:
   Zisk = Prodejní cena – Pořizovací cena
   Rabat (%) = (Prodejní cena – Pořizovací cena) / Prodejní cena * 100
   Marže (%) = (Prodejní cena – Pořizovací cena) / Pořizovací cena * 100
 • Skladové pohyby – nad seznamem je nové tlačítko Skrýt fiktivní pohyby. Je-li tlačítko aktivní, v seznamu se nezobrazují záporné dodávky, ale pouze reálné.
 • Skladové inventury – při změně Stavu inventury se zobrazují čekací „hodiny“ a uvádí se počet zpracovávaných položek. Akci lze ukončit, vždy však pouze ve fázi, kdy se vytváří inventura a současně se zpracovávají položky.
 • Stav zásob po pohybech (Tiskové sestavy / Stavy zásob) – nová tisková sestava vypíše pro vybraný okruh zásob všechny skladové pohyby.
  Pozn.: Fiktivní pohyby se netisknou.

Objednávky

 • Nastavení objednávek přijatých/vydaných – v rámci sjednocení funkčnosti byla na kartě Nastavení v obou seznamech doplněna volba Upozorňovat na nevyřízené položky s následujícími možnostmi:
  • Ne – program na nevyřízené položky upozorňovat nebude.
  • Stejné položky stejného odběratele/dodavatele – program upozorní pouze při shodě partnera a položky, uvedené na editovaném dokladu (dříve hodnota Stejného odběratele).
  • Stejné položky všech odběratelů/dodavatelů – kontroluje se shoda nevyřízených položek na dokladu bez ohledu na uvedeného partnera (dříve hodnota Ano).
  • Všechny položky stejného odběratele/dodavatele – kontrolují se všechny nevyřízené položky daného partnera bez ohledu na to, zda jsou uvedené na editovaném dokladu.

Zakázky

 • Seznam zakázek – pokud se v detailech Jízdy a Cestovní příkazy přidává záznam s vyplněnými kontrolingovými proměnnými a současně tyto údaje vybraný Pracovník nemá doplněné, kontrolingové proměnné na kartě zůstanou beze změny. Tato logika chování byla upravena v rámci sjednocení s ostatními oblastmi programu.

Expedice

 • Expediční doklady – nově lze expediční doklad uložit i v případě, že v řadě balíků existuje záznam s vyšším číslem.

Mzdy

 • Výplatní lístek (Tiskové sestavy / Přehledy) – v nabídce tiskového formuláře v poli Tisknout návrh sestavy je nová sestava Výplatní lístek – zjednodušená forma (1ks/A4) – srážky, v níž se zobrazuje navíc i rozpis jednotlivých srážek ze mzdy.

Seznamy

 • Správy sociálního pojištění (menu Organizace) – byl aktualizovaný seznam úřadů.
 • Připojené dokumenty (menu Ostatní) – byla změna logika ukládání připojených dokumentů a souborů:
  • Připojené dokumenty se nyní ukládají až po uložení dokladu.
  • Soubory nelze připojit k uzamčenému dokladu.
  • Soubory lze nově k dokladu připojit i během editace dokladu a doklad není nutné před připojením dokumentu uložit.
  • Pokud se rozpracovaný doklad neuloží, nedojde ani k uložení připojeného souboru.

Administrace

 • Uživatelské role (menu Přístupová práva) – na kartě Uživatelské role je nová volba Povolit export dat. Není-li tato volba aktivní, uživateli se ve všech seznamech, tiskových dialozích i detailech skryje možnost exportu do XLS, PDF a jiných typů souborů. Důvodem je možnost zakázat export dat ze seznamů a eliminovat tak nebezpečí zneužití údajů. Všechny stávající role mají tento export implicitně povolen.

Ostatní

 • InfoBox a RSS čtečka – Money nově umí číst RSS zprávy z www.money.cz/feed a přijímat zprávy z InfoBoxu (vnitřní e-mailový klient, který umí přijímat zprávy odeslané z firemního Money). Zasílání informací přímo do Money zvýší konverzi zpráv zasílaných klientům a zlepší dostupnost informací. Money nyní pravidelně zjišťuje, zda jsou dostupné nové zprávy a po přijetí je zobrazuje (nejčastěji po spuštění Money). Pokud nejsou všechny zprávy přečtené, ikona zpráv je doplněna červeným vykřičníkem. Nepřečtené zprávy jsou označené tučně. InfoBox se dá aktualizovat také ručně.
 • CSWDMT – převod dokladů v režimu MOSS a dokladů vstupujících do kontrolního hlášení byl upraven tak, aby doklady z Money S3 do Money S4/S5 převáděl korektně. Kompatibilita byla vyzkoušena od verze Money S3 16.101 až do verze 16.201 (prozatím poslední), a to pro CZ i SK.

modul Zakázky

Přehled novinek ve verzi 1.7.2.4375 zavedených do modulu Zakázky od verze 1.6.11.4218

 • Výkaz činností pracovníků na zakázkách – menu modulu Zakázky obsahuje novou funkci Výkaz činností pracovníků na zakázkách. Po jejím potvrzení se otevře průvodce tiskem sestavy a po jeho dokončení nabízí tiskový formulář v poli Tisknout návrh sestavy tři možnosti:
  • Výkaz činností
  • Souhrnný výkaz činností
  • Příloha výkazu činností
 • Konfigurace aktualizace zakázek – karta konfigurace byla rozšířena o možnost zahrnout Výdajové pokladní doklady do skutečných nákladů zakázek.

Seznam zakázek

 • Rychlý filtr – v seznamu Zakázek je nové tlačítko Moje zakázky / Vybrané zakázky, které umožní rychlé filtrování položek. Volba Moje zakázky v seznamu zobrazí pouze karty, kde je v poli Zodpovídá zadaný přihlášený uživatel. Volba Vybrané zakázky umožní zvolit pracovníka či skupiny pracovníků podle pracovní pozice – jedná se o obdobnou funkčnost jako v seznamu Aktivit.
 • Celkový přehled zakázky – do nabídky tiskových sestav nad seznamem zakázek přibyla nová sestava, která poskytuje komplexní přehled o zakázce včetně rozpisu odvedených prací a dodaných položek katalogu. Hodnoty zobrazené v sestavě se nastavují pomocí průvodce.

Aktivity

 • Aktivity – nad seznamem je nové tlačítko, kterým se spustí funkce Hromadné generování aktivit.
 • Zjednodušená karta aktivity – pro rychlejší a jednodušší práci bylo v seznamu Aktivit rozšířeno tlačítko Přidat na tři nové varianty: Přidat (plná karta aktivity), Přidat zjednodušeně (zjednodušená karta aktivity) a Přidat podle šablony (aktivita vytvořená podle uložené šablony). Obdobně bylo upraveno tlačítko Kopírovat.
 • Vazba pracovníka na katalog – karta Pracovníka byla v záložce Doplňující údaje rozšířena o možnost zadání vazby na Položku katalogu typu Služba. Pokud se na kartu Aktivity vloží takový pracovník do pole Přiděleno, automaticky se přebere také tato služba. Funkce slouží k zjednodušení evidence odvedených prací na zakázkách.

Seznamy

 • Seznam svátků – seznam byl přesunut ze mzdových seznamů do menu Seznamy / Ostatní.

Evidence nákladů na stroje a dopravní prostředky

 • Vozidlo – na kartě seznamu Kniha jízd / Vozidla byla rozšířena nabídka Druhů vozidel o položku Stroj. U takto definovaného Vozidla je možné vedle ujetých kilometrů evidovat také odpracované motohodiny a na kartě se proto objeví i pole Počáteční/Aktuální stav motohodin, Nákladová cena za motohodinu a Položka katalogu pro motohodinu.
 • Jízda – na kartu v seznamu Kniha jízd / Seznam jízd, která je přiřazená vozidlu typu Stroj, byly přidány údaje Místo práce, Datum a čas zahájení/ukončení, Počet motohodin, Počáteční/Koncový stav motohodin. U ostatních typů vozidel údaje nejsou viditelné. Závislost mezi údaji Počáteční/Koncový stav motohodin na kartě Jízdy a Aktuální stav motohodin na kartě Vozidla je stejná jako mezi údaji Stav tachometru při odjezdu/příjezdu na kartě Jízdy a Aktuální stav tachometru na kartě Vozidla.
 • Seznam jízd – tlačítko Vytvořit aktivity umožňuje nad seznamem spustit novou funkci generování aktivit. Po dokončení průvodce se vytvoří dva typy aktivit, pro motohodiny a kilometry. Vazba na katalog a ceník je v aktivitách vytvořená podle vazeb na katalog na kartě vozidla.
 • Konfigurace aktualizace zakázek – byl rozšířen výběr aktualizovaných údajů o skutečné náklady a výnosy z knihy jízd a podle cestovních příkazů. Obdobně jako u ostatních dokladů lze použít filtry.
 • Aktualizace zakázek – jízdy a cestovní příkazy ovlivňují skutečné náklady a výnosy zakázek. Částky nákladů a výnosů jízd se odvíjejí od položky katalogu, kterou má přiřazené vozidlo z jízdy, v případě nákladů to také může být nákladová cena, zadaná u vozidla. Nákladová či výnosová cena je součinem počtu motohodin/kilometrů z jízdy a ceny. Cena je nastavená v konfiguraci aktualizace zakázky.
 • Seznam zakázek – pod seznamem jsou nové detaily Jízdy a Cestovní příkazy.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články