Změny a novinky ERP Money verze 1.8.4.4889

Solitea, a.s. | 22. 05. 2017

Přehled novinek ve verzi 1.8.4.4889 zavedených do Money od verze 1.8.3.4855

Účetnictví

 • Příkazy k úhradě (Banka) – při ukládání položek příkazu byla v případě, kdy je Typ platby nastavený jako Zahraniční, odstraněna kontrola formátu čísla účtu. Důvodem jsou rozdílné formáty bankovního spojení u zahraničních bank.
 • Pokladní doklady (Pokladna) – tisková sestava Paragon byla upravena tak, že v agendách s registrací k EET nyní tiskne účtenku EET. Stejná úprava platí i pro tiskovou sestavu Paragon v seznamu Faktur vydaných.

Adresář

 • Firmy
  • V případě, kdy se pro firmu přidává zakázka nebo aktivita z místní nabídky seznamu Firem (pravým tlačítkem myši) volbou Přidat zakázku/aktivitu, Money nově nabídne výběr skupiny, z níž má zakázka/aktivita přebrat nastavení.
  • K dispozici je nový detail seznamuPoznámkou uvedenou v příslušné záložce na kartě Firmy.
 • Aktivity – seznam je nyní možné filtrovat podle doby vytvoření záznamu. Vzhledem k tomu, že proměnná Vytvoření záznamu bere v úvahu nejen datum, ale i čas s přesností na vteřiny, nedá se k filtraci použít operátor Je rovno, který vyfiltruje pouze aktivity vytvořené v 0.00 hod. Místo něj lze zvolit např. operátor Je větší/rovno.
 • Aktivita – na nástrojové liště karty Aktivity je s ohledem na úsporu místa nové rozložení tlačítek. Původní tlačítka Vytvořit/Zrušit vazbu na zdrojový dokladVytvořit/Zrušit vazbu na vyúčtovací doklad byla nahrazena tlačítky Vytvořit vazbuZrušit vazbu, která po „rozbalení“ nabízejí výše uvedené volby pro zdrojový a vyúčtovací doklad.

Fakturace

 • Faktury vydané/přijaté – v nabídce sloupců byly v obou seznamech provedeny následující změny:
  • Původní sloupec Cena se zálohami byl přejmenován na Celkem bez záloh.
  • Přibyly dva nové sloupce Základ bez zálohy a DPH bez zálohy.

Sklady

 • Skladové zásoby – seznam je možné filtrovat podle nových proměnných:
  • Aktuální množství menší než pojistná zásoba
  • Aktuální množství větší než obratová zásoba
  • Dostupné množství menší než pojistná zásoba
  • Dostupné množství větší než obratová zásoba
 • Převodky (Skladové doklady) – po uložení převodky se z hlavičky dokladu nově přebírá Poznámka do vygenerované Příjemky / Výdejky.
 • Inventurní doklady (Skladové operace) – na kartu Inventurního dokladu byl do seznamu v záložce Položky přidán nový sloupec Kód položky katalogu. Stejný sloupec přibyl i v detailu Položky pod seznamem Inventurních dokladů.

Expedice

 • PPL – na štítku i v soupisu balíků posílaných přepravní službou PPL se nově tiskne kód země v případě, kdy se balík odesílá do zahraničí.

EET

 • Fakturace – na kartách Způsob platby (Seznamy / Ostatní) přibyla možnost evidovat tržbu. Pokud se na Fakturu vydanou či Zálohovou fakturu vydanou doplní Způsob platby se zatrženým polem Evidovat tržbu, a tato faktura je vystavená ve skupině s připojeným Prodejním místem, evidence tržby se na dokladu nastaví automaticky. Ve výchozím stavu je pole zatržené jen u typu platby P – Platební kartou, funkčnost ale umožňuje evidovat tržbu i v uživatelsky vytvořených způsobech platby.

Administrace

 • CSWAutomatic – konfigurace automatické akce Expediční doklady byla pro zásuvný modul Zaslání e-mailu když dochází číselná řada upravena tak, aby bylo možné volit mezi různými typy šifrování.
 • Automatické akce – karta Konfigurace automatické akce S5MailAutomat (Jiná akce / modul Ekonomické jádro) byla rozšířena o možnost odesílat e-maily libovolnému příjemci uvedenému na dokladu, nikoliv pouze na kontaktní údaje uložené na kartě Firmy v adresáři. Funkčnost se zadává na kartě Nastavení automatického odesílání pošty v poli E-mailové spojení firmy prostřednictvím nové volby Použít e-mail konečného příjemce dokladu. Pošta se pak odesílá na e-mailovou adresu uvedenou na dokladu v záložce Konečný příjemce.

Obecné

 • Filtry – filtrování podle proměnné Skupina, při kterém je zatržený požadavek Včetně podřízených, bylo upraveno tak, že po uložení filtru vždy zůstane nastavená vybraná skupina.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články