Změny a novinky ERP Money verze 1.8.5.4927

Solitea, a.s. | 22. 06. 2017

Přehled novinek ve verzi 1.8.5.4927 zavedených do Money od verze 1.8.4.4889

Účetnictví

 • Účetní výkazy – v rámci legislativních změn roku 2017 je pro Příspěvkové organizace v připojených souborech nová XML šablona Příloha č. 5 s kódem 507, která je určená pro Export do XML – výkazy S3 (XMLVykS3.exe). V éto šabloně byl do Sekce L – Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru přidán identifikátor NEN (V národním elektronickém nástroji).
 • Stav závazků a pohledávek ke dni (Pohledávky a závazky) – průvodce tiskem nabízí po dokončení nový návrh sestavy Stav závazků a pohledávek ke dni – ČSOB (od r. 2017), která se používá při tisku seznamu pohledávek pro financování úvěru se zástavou pohledávek u ČSOB. Money po dohodě s bankou řeší jen export části Příloha 3 – seznam pohledávek v požadovaném formátu XLS nebo XLSX, a to na kartě Tisk sestavy pomocí tlačítka Soubor / XLS nebo Náhled / Exportovat dokument. Pozor: Banka dále požaduje list Záhlaví, který tato tisková sestava neřeší a který je třeba vyplnit ručně.

Adresář

 • Průvodce hromadnou změnou v adresáři – v průvodci, který se v seznamu Firem otevře tlačítkem Hromadná změna, došlo k následujícím úpravám:
  • Na straně 6/7 – Protokol je po stisku tlačítka Protokoly dostupná nová tisková sestava Protokol hromadné změny v adresáři. Sestavu lze využít pro odesílání přehledu hromadných změn uskutečněných v adresáři pomocí CSW Automatic, kdy se protokol odesílá jako příloha e-mailu.
  • Tlačítko Protokoly je nyní dostupné i na poslední straně průvodce 7/7 – Průběh operace. Přehled provedených změn se tak zá zobrazit i po dokončení průvodce.
 • Ověřování subjektů v insolvenčním rejstříku – insolvenční rejstřík Ministerstva spravedlnosti ČR poskytuje veřejné informace o probíhajících insolvenčních řízeních firem i soukromých osob. Pro každý podnikatelský subjekt je životně důležitá aktuální informace, které fyzické či právnické osoby (odběratelé, dlužníci, zaměstnanci) jsou evidovány jako povinní v insolvenčním řízení. Firma se tak může vyhnout rizikovým obchodům, včas přihlásit své pohledávky u insolvenčního soudu nebo ještě před uzavřením mezd zjistit, který ze zaměstnanců je v insolvenci. Ověření lze provádět na základě zadaného IČ nebo rodného čísla:
  • v seznamu Firem tlačítkem On-line info
  • na kartě Firmy po zadání IČ
  • na kartě Zaměstnance po zadání rodného čísla
  • na kartě Pracovníka po zadání rodného čísla
  • na kartách Faktury vydané, Pohledávkového dokladu a Dodacího listu vydaného po doplnění IČ

  Kontrola se aktivuje v Průvodci nastavením programu / On-line služby, kde je možné také volbou Automaticky ověřovat firmy a zaměstnance nastavit program tak, že se firmy i osoby budou ověřovat při každém otevření karty s doplněným IČ nebo rodným číslem.

  Záložku Insolvenční spisy s podrobným výpisem všech řízení pak obsahuje karta:

  • Firma (menu Adresář / Firmy)
  • Zaměstnanec (menu Mzdy / Zaměstnanci)
  • Pracovník (menu Personalistika / Pracovníci)

  V nastavení Rolí navíc lze volbou ISIR – zaměstnanci určit, kdo všechno může vidět stav insolvence u svých spolupracovníků.

  Seznam Firem i karty Firem, Pracovníků, Zaměstnanců a příslušných dokladů jsou po každém ověření doplněné názornými ikonkami. Po najetí myší se zobrazí podrobnější informace.

  Více se dočtete v nápovědě k programu.

CRM

 • Firmy – na kartě Nastavení skupiny v seznamu Firem je nová záložka CRM, do níž se dá doplit Přidělený obchodník a Zprostředkovatel. Současně jsou v místní nabídce seznamu (otevřené pravým tlačítkem myši) nové Hromadné operace určené k uskutečnění změn v těchto polích (přidání, odebrání, záměna).
 • CZ-NACE (pouze CZ legislativa) – seznam EU pro klasifikaci ekonomických činností, který najdete v menu CRM, je nyní synchronizovaný v připravených seznamech. Seznam se stahuje automaticky a nedá se editovat. Nově je přehled všech činností firmy vidět v detailu CZ-NACE pod seznamem Firem a také na kartě Firmy v záložce CRM. Zde se také dají nastavit i Hlavní činnosti, na základě kterých je možné firmy filtrovat.

Sklady

 • Katalog – kontroly zadané v Nastavení seznamu tak, aby upozornily na nedoplněné údaje v polích Kombinovaná nomenklatura, Vlastní hmotnost v kg a Stát původu se nově neprovádí na položkách katalogu typu Služba nebo Poplatek.
 • Výrobky (Skladové doklady) – v seznamu přibyla možnost dodatečného naskladnění zboží (obdobná již funguje na skladových Převodkách):
  • Nad seznamem je nové tlačítko Provést příjem, které na dokladech se Způsobem provedení nastaveným na hodnotu Pouze výdej uskuteční dodatečné naskladnění hotových výrobků na sklad.
  • Nastavení skupiny je nyní možné určit Způsob provedení. Na výběr je Provést pouze výdej nebo Provést výdej i příjem.

Objednávky

 • Objednávky přijaté – při přebírání objednávek do Faktury vydané a Zálohové faktury vydané se do pole Objednávka č. na cílovém dokladu přenáší číslo zdrojové objednávky přijaté. Pokud se do cílového dokladu přebere více objednávek současně, v poli se objeví všechna jejich čísla oddělená středníkem.
 • Objednávka přijatá – do seznamu položek na dokladu byl přidán nový sloupec Číslo položky, který pomůže při identifikaci u většího počtu položek se stejným názvem. Sloupec je skrytý a dá se zobrazit na kartě Výběru sloupců (pravým tlačítkem myši).

Expedice

 • Nastavení konfigurace přepravce Geis – na kartě Nastavení konfigurace přepravce jsou v záložce Geis dvě nové podzáložky:
  • Svozové trasy a depa – do této záložky se dá pomocí tlačítka Import nově stáhnout přehled svozových tras a dep ze stránek přepravce Geis, a je tedy možné se seznamem pracovat off-line. Aktualizaci seznamu lze nastavit pomocí služby CSW Automatic.
  • Číselné řady – v záložce je nyní možné vygenerovat číselnou řadu přes webovou službu a již tedy není třeba o ni žádat přepravce jinou cestou.
 • Tisk štítku Geis – Zebra – na Expedičním dokladu v záložce Balíky i přímo v seznamu Balíků se dají štítky tisknout pomocí tlačítka Tisk štítku Geis – Zebra. Nově je možné tisk štítků tohoto přepravce spustit také pomocí klávesy F8.

Mzdy

 • Zaměstnanci – na kartě Zaměstnance lze v záložce Doplňující údaje měnit Datum nástupu/výstupu i v případě, kdy je již vytvořena mzdová závěrka. Změnu program umožní uskutečnit pouze za předpokladu, že datum spadá do posledního uzavřeného období.
 • Příloha žádosti o dávku (Tiskové sestavy / Sociální pojištění) – ČSSZ přešla na novou službu NEMPRI16 a předchozí služba NEMPRI15 byla ukončena. Elektronické podání funguje podle požadavků ČSSZ.
 • Roční zúčtování daně (Tiskové sestavy / Daně) – Money nově hlídá dodržení maximální částky 60 300 Kč, kterou může poplatník uplatňovat jako daňový bonus a která je uvedená na řádku č. 25.

Kniha jízd

 • Seznam jízd – nad seznamem je nové tlačítko Přepočet tachometru, které pomůže zpětně vyřešit chybné zápisy v knize jízd. Po jeho stisku se otevře karta Přepočet stavu tachometru s výpisem všech jízd vozidla, které patří k jízdě pod kurzorem. V ní je možné vybrat jiné vozidlo a také zvolit čas, od kterého se mají jízdy přepočítat tak, aby na sebe chronologicky navazovaly (rozhodujícím údajem je počet ujetých kilometrů).

Ostatní

 • Intrastat – při přebírání dokladů, které vstupují do Intrastatu, se na položkách dokladu příznak Vstupuje do výkazu Intrastat nezatrhne na hlavní položce Sady a na všech položkách složení Kompletu. Chování je tedy obdobné, jako by se vytvořil nový doklad.
 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články