Změny a novinky ERP Money verze 1.9.2.5221

Solitea, a.s. | 08. 03. 2018

Přehled novinek ve verzi 1.9.2.5221 zavedených do Money od verze 1.9.1.5190

Účetnictví

 • Bankovní výpisy – pro lepší orientaci při výběru importu denních výpisů je v Průvodci importem bankovního výpisu (tlačítko Import HB) na 2 v seznamu Nalezené soubory nový sloupec, ve kterém je u nabízených souborů uvedené jejich Datum změny.
 • Homebanking MultiCash
  • S ohledem na funkčnost exportu zahraničního příkazu k úhradě (menu Účetnictví / Banka / Příkazy k úhradě / Export HB) prostřednictvím homebankingu MultiCash TatraBanka bylo upraveno načítání adresních údajů zahraničních bank u všech typů homebankingu. Nově se adresní údaje přebírají z Bankovního spojení zadaného na položce příkazu.
  • Soubory s příkazy pro slovenský zahraniční platební styk jsou nyní generovány s příponou .ska.
  • Do menu Seznamy / Bankovní / Konfigurace homebankingu byl přidán nový homebanking MultiCash Raiffeisenbank (MC RB) společně s kódovou stránkou OEM-852.
  • V menu Seznamy / Adresní / Státy byl změněn kód Velké Británie z UK na GB. Současně došlo k úpravě věty 52D u všech homebankingů typu MultiCash.
 • Režim přenesení daňové povinnosti – k 1. 1. 2018 byly na Slovensku pro vybrané komodity zrušeny limity RPDR. CZ ani SK legislativa neumožňuje v RPDP vystavit zjednodušený daňový doklad, protože neobsahuje potřebné náležitosti, jako je adresa odběratele, jeho DIČ aj. V Money proto byla nově zavedena kontrola překročení limitu RPDP, a to pro následující doklady:
  • Prodejky vydané – v Průvodci nastavením programu v záložce Sklady přibylo nové pole Překročení limitu na prodejce vydané, kde se volbou v roletové nabídce (Upozornit nebo Nepovolit) aktivuje mechanismus kontroly položek na Prodejkách vydaných. Kontrolní podmínky jsou následující:
   • registrace k platbě DPH odběratele se musí rovnat registraci DPH dodavatele (u SK se kontroluje IČ DPH, u CZ je kontrolováno DIČ)
   • položka prodejky má vazbu na kartu Položky katalogu, kde je v záložce Výkazy uvedený kód RPDP
   • celková suma této položky překročí limit příslušného kódu RPDP, případně pro tento kód limit neexistuje

   Jestliže program při kontrole prodejky narazí na položku vyhovující výše uvedeným podmínkám, zobrazí upozornění, že pro ni nesmí být vystavený zjednodušený daňový doklad. Současně je uvedena i výše limitu.

  • Faktury vydané, Pohledávkové doklady a Pokladní doklady příjmové – na položkách těchto dokladů se kontroluje, zda:
   • registrace k platbě DPH odběratele odpovídá registraci DPH dodavatele (u SK jde o IČ DPH, u CZ o DIČ)
   • položka dokladu má v záložce Výkazy uvedený kód RPDP
   • celková suma této položky překročila limit příslušného kódu RPDP
   • položka dokladu má v záložce Obecné nastavený jiný Typ ceny než správnou hodnotu Pouze základ

   Pokud k této situaci dojde, program zobrazí okno Chybné nastavení pro přenesenou daňovou povinnost, kde je na horní liště nové tlačítko Nastavit RPDP. Po jeho stisku program na položkách opraví Typ ceny na hodnotu Pouze základ a do Členění DPH doplní z karty Nastavení dokladů údaj uvedený v poli Členění pro RPDP CZ/SK (stát zvolí podle registrace DPH na dokladu). Vhodná členění pro RPDP jsou:

   • CZ legislativa: 19Ř25
   • SK legislativa: R00_UPDP
 • Penalizace (Upomínky a penalizace) – s ohledem na sjednocení vzhledu karty Nastavení penalizací s Nastavením upomínek (menu Agenda / Nastavení skupin a seznamů) bylo pole Použít vlastní text do penalizační faktury přemístěno na jinou pozici na kartě.
 • Saldo (Tiskové sestavy) – byl upraven průvodce tiskem salda na straně Nyní je funkce Zahrnout i data vzniklá při účetní závěrce dostupná pouze v případě, kdy je současně aktivní (zatržená) volba K datu.

Adresář

 • Firmy
  • V modulu CSW Automatic Synchronizace insolvenčního rejstříku je pro ověřování firem v insolvenčním rejstříku nově možné nastavit Počet dnů platnosti ověření. Po uplynutí této lhůty vždy proběhne nové ověření firem v ISIR.
  • Vzhledem k tomu, že firma Bisnode bez náhrady zrušila podporu produktu Firemní lustrátor, tlačítko On-line info nad seznamem tyto služby již nenabízí. Současně byla odstraněna možnost aktivovat Bisnode také z menu Agenda / Průvodce nastavením programu / On-line služby.

CRM

 • Položky dokladů – karty položek dokladů spadajících do CRM byly rozšířeny o novou záložku CRM, ve které je možné položce individuálně zadat Přiděleného obchodníka. Přidělený obchodník se tak jako doposud automaticky vloží do hlavičky dokladu na základě výběru Firmy, na položce se pak dá změnit ručním výběrem. Nová funkčnost se týká následujících dokladů:
  • Faktury vydané
  • Zálohové faktury vydané
  • Objednávky přijaté
  • Dodací listy vydané

  Individuální výběr Přiděleného obchodníka se zachová při přebírání dokladů a zobrazuje se také v seznamech Položky faktur vydaných a Položky objednávek přijatých. Hodnota byla přidána i do příslušných filtrů, sloupců a zobrazení detailů.

 • Reklamační doklady – v hlavičkách dokladů se nově zobrazuje záložka CRM s Přiděleným obchodníkem automaticky přebíraným z karty Firmy. Rozšíření se netýká položek dokladů.

Fakturace

 • Odpočty záloh – pro usnadnění výběru uhrazených záloh na vyúčtovací faktuře byla na kartu Výběr přijaté zálohy přidána do Výběru sloupců (okno se otevře pravým tlačítkem myši nad hlavičkou sloupců) možnost zobrazit Popis z hlavičky dokladu a Párovací symbol z uhrazené zálohové faktury. Seznam nabízených přijatých záloh lze podle těchto hodnot také filtrovat.

Sklady

 • Položky rezervačních dokladů – na položkách dokladů Objednávka přijatá a Zálohová faktura vydaná je v záložce Rezervace nově přepracovaná tabulka s přehledem rezervovaného zboží (s nenulovou prioritou). Nyní je na první pohled patrné, v jakém pořadí bude položka daného dokladu vyřízena a kdy bude k dispozici pro vyřízení v případě, že není skladem dostatečné množství nebo je blokována rezervací s vyšší prioritou.

Reklamace

 • Přebírání dokladů
  • Program nově umožňuje individuálně přebírat položky delegované evidence z jednotlivých záložek Reklamace přijaté (tuto činnost doposud bylo možné vykonat jen prostřednictvím Automatických akcí):
   • Spotřebované položky – dají se přebrat do Dodacího listu vydaného a Faktury vydané
   • Výměny – do Dodacího listu vydaného
   • Závady – do Faktury vydané
  • Reklamační doklady se také dají ručně přebírat do dodacích listů:
   • Reklamace přijatá
    • Dodací list vydaný (vratka bez vyřizování) – naskladní reklamované zboží v případě, kdy je v agendě evidovaný zdrojový doklad, kterým bylo zboží zákazníkovi vydáno
    • Dodací list přijatý (bez vyřizování) – tímto dokladem se naskladní reklamované zboží, ke kterému zdrojový doklad v Money neexistuje
   • Reklamace vydaná
    • Dodací list vydaný (bez vyřizování) – slouží k vyskladnění reklamovaného zboží při jeho odeslání dodavateli
    • Dodací list přijatý (vratka) – zboží vyskladní pro odeslání dodavateli v případě, kdy byl doklad Reklamace vydaná vytvořený převzetím Dodacího listu přijatého (ev. související Faktury přijaté), kterým bylo zboží naskladněno
    • Dodací list přijatý – naskladní zpět reklamované zboží po jeho návratu od dodavatele
 • Reklamace přijaté/vydané
  • V detailech obou seznamů je nová záložka Aktivity, ve které se zobrazují všechny Aktivity přidělené dané reklamaci. Aktivity se dají vytvářet přímo ze záložky nebo volbou místní nabídky nad seznamem (obdobná funkčnost je např. v objednávkách přijatých).
  • Variabilní tlačítko s nabídkou následujících stavů reklamačního dokladu obsahuje nyní také možnost vrátit se do předchozího stavu, tedy o krok zpět. Volba je v roletové nabídce stavů na levé straně označená ikonou šipky „zpět“.
 • Reklamace přijaté
  • Tlačítko Tisk nabízí novou tiskovou sestavu Reklamační protokol – oprávněná reklamace. U položek v sestavě se neuvádí ceny a netiskne se závěrečná cenová rekapitulace.
  • Jestliže reklamační doklad obsahuje zboží s vazbou na Položku katalogu, která má definované Závady, všechny tyto položky se z katalogové karty automaticky přeberou do záložky Závady na reklamačním dokladu.
 • Naplněné seznamy – pro snadnější sestavení reklamačního procesu byly pro modul naplněny následující seznamy:
  • Scénáře procesů – seznam v menu Workflow obsahuje dva vzorové scénáře, jeden pro Reklamaci vydanou a druhý pro Reklamaci přijatou. Tyto scénáře nelze editovat ani smazat, ale je možné vytvořit jejich kopie, které se pak dají libovolně upravit.
  • Typy reklamací – obsahuje položky Oprávněná a Neoprávněná.
  • Způsoby vyřízení reklamace – zde jsou doplněné karty Dobropis, Oprava a Výměna.

Expedice

 • Tisk uzávěrky – tlačítko Tisk uzávěrky nad seznamem Uzávěrek nabízí dva nové návrhy tiskové sestavy. Oba uvádějí soupisku balíků pro všechny označené uzávěrky napříč přepravními společnostmi:
  • Seznam všech zásilek – zobrazuje součet cen všech českých i zahraničních zásilek jak v české, tak i v zahraniční měně.
  • Seznam zahraničních zásilek – obsahem soupisky je výběr zásilek do zahraničí. Pro potřeby této sestavy je na Expedičním dokladu v záložce PPL nové pole Obsah zásilky, do kterého se automaticky přebírá text z kolonky Popis na zdrojovém dokladu.

  Konkrétní sestavu vybíráte z roletové nabídky na kartě Tisk sestavy, kterou program zobrazí vždy bezprostředně před tiskem. V nabídce návrhů pro Tisk uzávěrky zůstala zachovaná i původní volba Seznam expedičních balíků, která uvádí soupisku vždy jen pro uzávěrku pod kurzorem. Z tohoto důvodu doporučujeme raději používat nové designy.

 • Expediční doklady – pro přepravní službu PPL byly podle požadavků přepravce zcela přepracovány všechny sestavy nabízející Tisk štítků PPL. U balíku PPL Parcel CZ Private přibylo označení Den a Večer a pod hlavičkou přepravce se nově uvádí typ produktu.
 • Přepravní služba – nastavení přepravní služby PPL obsahuje nové pole Sobotní doručení. Na Expediční doklad bylo pole umístěno za pole Večerní doručení. Vztahuje se na balíky PPL Parcel CZ Business, PPL Parcel CZ Private a PPL Parcel Connect.
 • Konfigurace přepravce – na kartě Nastavení uzlu přepravce (otevře se pravým tlačítkem myši na položce Konfigurace přepravce v Navigátoru) je nyní v záložce PPL /PSČ/večerní doručení možné v rámci Importu seznamů pomocí CSW Automatic načíst také PSČ pro večerní doručení.

EET

 • Evidence úhrad platební kartou – s ohledem na legislativní úpravy, které nařídil ústavní soud s účinností od 1. 3. 2018, došlo v programu k následujícím úpravám:
  • Při úhradě faktury kartou se již elektronická evidence nevyžaduje. V menu Seznamy / Ostatní / Způsob platby je proto na všech kartách pro platby Platební kartou třeba ručně změnit stav pole Evidovat tržbu tak, aby pole nebylo zatržené. Pozn: Vzhledem k tomu, že finanční správa evidenci v těchto případech ani přímo nezakazuje, je možné nechat Money beze změny a úhrady kartou evidovat i nadále.
  • Z tiskových výstupů pro tisk dokladů a paragonů bylo v části s účtenkou EET odstraněno DIČ dodavatele. V hlavičce dokladu se DIČ tiskne.

Administrace

 • Automatické akce – do možností nastavení automatického odeslání pošty přibyly nové zástupné znaky:
  • Číslo dokladu
  • Odkaz na doklad (objednávka č.)
  • Odkaz (přijatý doklad)
  • Variabilní symbol
  • Datum vystavení
  • Datum splatnosti
  • Popis
  • Název firmy
  • Název firmy – konečný příjemce

  Pozn.: Nastavení karty této Automatické akce je následující: v poli Akce zvolte Jiná akce, v poli Modul vyberte Ekonomické jádro. Poté tlačítkem Konfigurace otevřete kartu Nastavení automatického odesílání pošty a zde v záložce Zpráva použijte tlačítko Editovat. Uvedené zástupné znaky najdete v roletové nabídce Vložit zástupný znak.

Ostatní

 • Přebírání dokladů – nová funkčnost umožnuje při přebírání dokladů provést výběr konkrétních položek. Možných postupů je několik:
  • V cílovém dokladu (např. Faktura vydaná) se tlačítkem Přidat dokladem otevře okno Výběr dokladu pro převzetí. Zde se pod seznamem zdrojových dokladů (např. Objednávky přijaté) otevře detail Položky a v jeho levém sloupci se dají označit položky určené k přebrání.
  • Okno Výběr dokladu pro převzetí nabízí také přímo seznamy položek dokladů (např. Položky objednávek přijatých).
  • V seznamu zdrojových dokladů (např. Objednávky přijaté) se v levém sloupci detailu Položky označí položky dokladu určené k převzetí, a poté se nad dokladem pravým tlačítkem myši otevře místní nabídka s možností převzít jej přímo do cílového dokladu (např. volba Převzít do / Faktura vydaná).
 • Dodavatelské doklady – na dodavatelských dokladech je nyní možné aktualizovat ceny podle obchodních podmínek dodavatele zadaných na kartě Firmy v záložce Obchod. Karty dodavatelských dokladů proto mají k dispozici tlačítko Výpočet ceny, kterým se otevře okno s volbami Aktualizovat ceny podle nastavení ceníků a cenových hladin a Dosadit slevu. Při změně dodavatele zobrazí program dotaz, zda má ceny přepočítat. Funkčnost je přístupná v agendách, které mají licenci pro Nákupní ceníky, a to na následujících dodavatelských dokladech:
  • Faktury přijaté
  • Zálohové faktury přijaté
  • Příjemky
  • Dodací listy přijaté
  • Prodejky vydané
  • Poptávky vydané
  • Nabídky přijaté
  • Objednávky vydané
 • Vazby dokladů
  • V detailu Vazby dokladů byly rozšířeny volby místní nabídky:
   • Převzít do – tato funkce umožní k dokladu vytvořit navazující
   • Najít v seznamu – volbou se v nové záložce otevře seznam, ve kterém se příslušný doklad nachází, přičemž je přímo na řádku s dokladem umístěn kurzor.
  • V detailu se nyní nezobrazují smazané doklady ani vazby na ně.

POZOR

Po aktualizaci doporučujeme provést v programu dodatečnou kontrolu připravených seznamů pomocí horní lišty Nápověda – Aktualizace připravených seznamů.

Novinky ve verzi pro tisk si můžete stáhnout zde.

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články