Money News

Money News je informační zpravodaj pro uživatele systémů Money a všechny ostatní, kteří chtějí mít ty nejčerstvější legislativní novinky.

DPH – Daňové doklady v roce 2009

11. 05. 2009  Témata: Money News

V rámci novely zákona o dani z přidané hodnoty č.302/2008 Sb. došlo k řadě změn i v Díle 5 – Daňové doklady. V první části článku se budeme věnovat nejdůležitějším bodům § 26 a § 27, zabývajícími se vystavováním a uchováváním daňových dokladů.

Změny v daňové uznatelnosti úroků z úvěrů a půjček

11. 05. 2009  Témata: Money News

Od 1. dubna 2009 nabyl účinnosti zákon č. 87/2009 Sb., který mimo jiné vcelku významným způsobem změnil daňovou uznatelnost úroků z úvěrů a půjček z pohledu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění platných přepisů (dále jen „ZDP").

Novela zákona o dani z přidané hodnoty od 1.4.2009

07. 04. 2009  Témata: Money News

Od 1.dubna 2009 je účinná novela zákona o dani z přidané hodnoty č.87/2009 Sb., která mimo jiné ruší zákaz nároku na odpočet DPH u osobních vozidel. Dále novela řeší osvobození dovozu zboží pro soukromou potřebu.

Rozhodnutí o zrušení povinnosti hradit zálohy

10. 03. 2009  Témata: Money News

Ministerstvo financí rozhodlo o zrušení povinnosti hradit zálohy na daň z příjmů.

Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2008

04. 02. 2009  Témata: Money News

Ministerstvo financí zveřejnilo ve svém pokynu D-321 jednotné kurzy za zdaňovací období 2008 pro poplatníky, kteří nevedou účetnictví. Zdroj: Ministerstvo financí

Změny pro poskytování cestovních náhrad zaměstnanců pro rok 2009

09. 01. 2009  Témata: Money News

Od 1. ledna 2009 dochází ke změnám v sazbě základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, v sazbách stravného a nově jsou stanoveny průměrné ceny pohonných hmot pro rok 2009.

Minimální mzda v roce 2009 zůstává na stejné úrovni

08. 01. 2009  Témata: Money News

Nejnižší hrubá minimální mzda v České republice zůstává na úrovni dosavadních 8.000 Kč za měsíc pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou resp. 48,10 Kč za každou odpracovanou hodinu pro pracovníky odměňované mzdou hodinovou.

Změna úrokových sazeb ČNB od 18. 12. 2008

08. 01. 2009  Témata: Money News

Česká národní banka snížila s platností od 18.prosince 2008 všechny tři úrokové sazby.

Tištěné Money News 1/2009

01. 01. 2009  Témata: Money News

Vážení uživatelé Money, věřím, že jste do nového roku vykročili pravou nohou. A aby nezůstalo jen u prvního kroku, zasíláme Vám také předplacenou Aktualizaci 2009, která reflektuje nejen veškeré legislativní novinky a změny, ale také přináší i řadu nových funkcí, tentokrát zejména pro účetní - např. dodatečné přiznání k DPH či nové přehledové adresy s […]

Nemocenské pojištění u OSVČ od 1. 1. 2009

17. 12. 2008  Témata: Money News

Od 1. 1. 2009 dochází k významným změnám v oblasti nemocenského pojištění u osob samostatně výdělečně činných (dále jen „OSVČ"). Článek vychází z materiálu uveřejněného na webu České správy sociálního zabezpečení.