Skrýt menu
Skrýt formulář
 • Domů » Návody » Zaúčtování mezd v daňové evidenci

Zaúčtování mezd v daňové evidenci

Příklad vám ukáže, jak zaúčtovat mzdy v případě vedení daňové evidence.

K ukončení zpracování mezd nám schází poslední krok a tím je Zaúčtování mezd.
Před provedením této operace je potřeba, abyste měli dobře nastavení:

 • Uživatelská konfigurace (na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace). Pod tlačítkem Ostatní je možnost volby Uživatelská konfigurace / Mzdy.

Uživatelská konfigurace

 

 • Je nutné, aby byl aktivní příznak Vždy automaticky vytvářet zaúčtování mezd.
 • V Uživatelské konfiguraci si dále správně nastavíte Uživatelskou konfiguraci tlačítko Účetnictví záložka Závazky (zvolíte si číselnou řadu, členění DPH, typ dokladu).
 • Nyní můžete přistoupit k samotnému Zaúčtování mezd.

Zaúčtování mezd

 

 • Všechny konstantní symboly vyberete přes tlačítko se třemi tečkami ze seznamu Konstantních symbolů.
 • Variabilní symbol doplníte dle skutečnosti.
 • Adresy jednotlivých úřadů vyberete z Adresáře.
 • Předkontace doplníte ze seznamu Předkontací. Údaje byly doplňovány pouze při prvním zaúčtování mezd. Údaje zůstanou stejné pro následující měsíce. Podle příslušného měsíce budete pouze měnit data zaúčtování vytvářených dokladů.
 • Úspěšné Zaúčtování mezd se vám projeví na kartě Účetnictví / Ostatní doklady / Závazky, kde budou nově vytvořené doklady - Závazky.
 • Zaúčtování náhrady mzdy je třeba rozlišovat na refundovanou část a nerefundovanou část. Součet těchto dvou částek tvoří zákonem stanovenou minimální výši náhrady mzdy za nemoc (karanténu), která je osvobozena od daní z příjmů. Účtování refundované i nerefundované náhrady mzdy je od ledna 2009 v programu Money S3 stejné u velkých i malých organizací.
 • Po zaúčtování mezd se vytvoří Závazkové doklady. Závazkový doklad obsahuje i částku, kterou nárokujete u Správy sociálního zabezpečení. Částka závazku je ponížena o částku refundované náhrady mzdy. V případě, že nemocenské dávky jsou vyšší než odvod, je závazek označen jako dobropis. Nemocenské dávky a refundovaná náhrada se účtují souhrnně podle nastavených předkontací z karty zaúčtování mezd.
  Na nerefundované náhrady se žádný doklad v daňové evidenci nevytváří.

Závazkové doklady

 

 • Byly tyto informace užitečné?
 • AnoNe

V případě problémů s Vaším Money S3 kontaktujte prosím naši Zákaznickou podporu, a to buď písemně přes Zákaznický portál, nebo telefonicky na čísle 549 522 503 (pouze pro uživatele se zaplacenou službou Podpora a Aktualizace).