Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Daňový řád – stručné seznámení

Solitea Česká republika, a.s. | 11. 10. 2010

1. 1. 2011 vstupuje v platnost zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, který nahradí dosavadní zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Nejde o dílčí novelu, ale o nový procesní zákon, který upravuje pravidla správy daní.

Autor: MVDr. Antonín Kozdera, CSc., daňový poradce č. 1844

Úvod

Nový daňový řád se připravoval od roku 2000, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů v roce 2009, s účinností od 1. 1. 2011. Významným dílem byla při tvorbě daňového řádu zohledněna judikatura Ústavního soudu a Nejvyššího správního soudu. Účel daňového řádu je nejlépe vystižen v § 1.

Zákon upravuje:

 • postup správců daní
 • práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob

Správa daně je postup, jehož cílem je:

 • správné zjištění a stanovení daní
 • zabezpečení jejich úhrady

Základem pro správné zjištění a stanovení daně je daňovým subjektem podané:

 • daňové přiznání (dodatečné daňové přiznání)
 • hlášení (následné hlášení)
 • vyúčtování (dodatečné vyúčtování)

Pro tyto úkony jsou v zákoně zavedeny nové pojmy, tzv. legislativní zkratky, „řádné daňové tvrzení“ a „dodatečné daňové tvrzení“. Oproti zákonu č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, daňový řád obsahuje jednak nové pojmy (osoba zúčastněná na správě daní, úřední osoba, atrakce, nicotnost rozhodnutí atd.), některé stávající pojmy významově ponechává, některé mají nový obsah a některé zmizely úplně. Kromě terminologických změn má daňový řád řadu věcných a procesních odlišností.

Struktura daňového řádu

Zákon je rozdělen na 6 základních částí, tyto části se dále dělí na hlavy, díly, oddíly a paragrafy. Celkový počet paragrafů je 266.

Části daňového řádu:

1. část - Úvodní ustanovení

 • Hlava I - Předmět a účel úpravy
 • Hlava II - Základní zásady správy daní

2. část - Obecná část o správě daní

 • Hlava I - Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní
 • Hlava II - Lhůty
 • Hlava III - Doručování
 • Hlava IV - Ochrana a poskytování informací
 • Hlava V - Dokumentace
 • Hlava VI - Řízení a další postupy
 • Hlava VII - Opravné a dozorčí prostředky

3 část - Zvláštní část o správě daní

 • Hlava I - Registrační řízení
 • Hlava II - Řízení o závazném posouzení
 • Hlava III - Daňové řízení
 • Hlava IV - Nalézací řízení
 • Hlava V - Placení daní
 • Hlava VI - Správa daně vybírané srážkou
 • Hlava VII - Právní nástupnictví a vztah k insolvenci

4. část - Následky porušení povinností při správě daní

5. část - Ustanovení společná, zmocňovací, přechodná a závěrečná

6. část - Účinnost

Přijetí nového daňového řádu s sebou přineslo řadu změn v dalších zákonech. Proto byl zároveň s daňovým řádem přijat zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu. Tímto zákonem se mění příslušné paragrafy, týkající se správy daní, u 198 zákonů.

Štítky článku

Daňový řád

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

01. 06. 2020
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
01. 06. 2020
Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
01. 06. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.