Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Uplatnění slevy na dani na manželku bez vlastních příjmů

adminX | 12. 03. 2012

Pokud je mezi manželi pouze jeden ekonomicky činný, zákon o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) umožňuje za určitých okolností, snížit si daň z příjmů fyzických osob a to formou slevy na dani.

Autor: Mgr. Zdeněk Zralý, daňový poradce č. 3177

Žije-li poplatník ve společné domácnosti s manželkou, která nemá za zdaňovací období vlastní příjmy přesahující částku 68.000 Kč, může si na ní uplatnit slevu na dani. Za zdaňovací období 2011 činí sleva 24.840 Kč. Pokud je manželka držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka slevy na dvojnásobek – 49.680 Kč. V obou případech se jedná o nezanedbatelné částky.

Je potřeba zmínit, že pokud je v článku uvedeno, že lze uplatnit slevu na manželku, tak samozřejmě to platí též obráceně - pokud je výdělečně aktivní pouze manželka a manžel nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč, tak přirozeně manželka si tuto slevu může uplatnit na manžela.

Rozhodující skutečnost pro možnost uplatnění slevy na manželku je hranice vlastních příjmů ve výši 68.000 Kč. ZDP stanoví, které příjmy se mezi vlastní příjmy manželky (manžela) nezahrnují.

Pro rok 2011 se do vlastních příjmů manželky nezahrnují:

 • dávky státní sociální podpory (zákon č. 117/1995 Sb.):
  • přídavek na dítě
  • příspěvek na bydlení
  • rodičovský příspěvek
  • dávky pěstounské péče
  • porodné
  • pohřebné
 • dávky pomoci v hmotné nouzi (zákon č. 111/2006 Sb.):
  • příspěvek na živobytí
  • doplatek na bydlení
  • mimořádná okamžitá pomoc
 • příspěvek na péči (zákon č. 108/2006 Sb.)
 • sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb.)
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem (zákon č. 42/1994 Sb.)
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření (zákon č. 96/1993 Sb.)
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb.
 • příjmy plynoucí z majetku, který je součástí společného jmění manželů a plyne druhému z manželů nebo se pro účely ZDP považuje za příjem druhého z manželů.

Ostatní příjmy jako např. nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, podpora v nezaměstnanosti (zákon č. 435/2004 Sb.) či příjmy od daně z příjmů osvobozené podle § 4 ZDP se do vlastních příjmů manželky (manžela) zahrnují.

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

31. 03. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020
01. 04. 2020
Podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
01. 04. 2020
Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.