Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Změny a novinky Money S3 verze 14.050

Solitea Česká republika, a.s. | 16. 12. 2013

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 14.003 (v distribuci od 21. 10. 2013) a verzí 14.050 (v distribuci od 16. 12. 2013)

Money

Možnosti a nastavení

  • Připravené seznamy – k dispozici jsou seznamy potřebné pro založení nového roku 2014 obsahující změny v účtové osnově pro všechny typy subjektů (podnikatelské subjekty, neziskové organizace, příspěvkové organizace). Po založení roku 2014 tedy doporučujeme provést synchronizaci účtové osnovy v menu Nástroje / Synchronizace / Účetní konstanty, kde je po výběru agendy a roku potřeba zvolit možnost Synchronizace účtové osnovy a po provedení testu samotnou synchronizaci dokončit volbou Synchronizovat. U příspěvkových organizací došlo k rozdělení účtu 336 na tři oddělné účty (336 – Sociální zabezpečení, 337 – Zdravotní pojištění a 338 – Důchodové spoření), a proto je nutné předkontace používané při zaúčtování mezd dát do souladu s novou účtovou osnovou pro rok 2014.

Účetnictví

DPH

  • Seznam podání – na kartě Nastavení je možné zvolit testovací režim.

Závěrky

  • Počáteční stav salda – v seznamu se zobrazují všechny záznamy včetně záznamů vytvořených ručně nebo při uzavření roku.

Přehledy a tiskové sestavy

  • Další sestavy / Obratová předvaha po obdobích – do tiskové sestavy se načítají počáteční stavy i v případě rozšířené analytiky.
  • Rozvaha a Výsledovka – pro podnikatelské subjekty a neziskové organizace se výkazy nově exportují do Taxeditu a do aplikací třetích stran v XML formátu MFČR místo dosavadního textového formátu. Pro příspěvkové organizace se pak exportují do Taxeditu a do aplikací třetích stran nově v XML formátu CSÚIS.

Sklad

Skladové doklady

  • Skladové pohyby – v seznamu se vykreslují kontrolingové proměnné k záznamům, ke kterým patří, a to i po aplikaci pracovního filtru.

Režie

Mzdy

  • Zaměstnanci / Tisk / Sociální pojištění / Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění – tiskovou sestavu je možné exportovat do XML pro potřeby odeslání datové věty na ČSSZ.
  • Zaměstnanci / Tisk / Sociální pojištění / Potvrzení o teoretické a praktické přípravě pro účely důchodového pojištění – vznikl nový formulář vč. podpory pro elektronické podání.

Ostatní

  • Během parametrického spuštění XML datové výměny nebo datové výměny přes E-shop konektor dochází k potlačení zobrazení okna Infoboxu.
  • S3 Kasa – v programu je funkční filtrování pomocí jednoduchého filtru a zároveň lze použít i filtry nastavené prostřednictvím Money S3 na seznamu zásob na skladě.

Štítky článku

Money S3

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

01. 06. 2020
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
01. 06. 2020
Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
01. 06. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.