Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Změny a novinky Money S3 verze 19.101

Solitea Česká republika, a.s. | 14. 01. 2019

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 19.000 a verzí 19.101

Money

Možnosti a nastavení

 • Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Správa seznamů je nová funkce Uživatelská pole. Na vybraných seznamech dokladů a na skladových zásobách lze definovat vlastní Uživatelská pole. Tyto proměnné definované uživatelem je možné zobrazit na seznamech dokladů a jejich (skladových) položek pomocí Výběru sloupců. Uživatelská pole lze také definovat přímo z karty vybraného dokladu na záložce Uživatelská pole (nebo Uživatelská pole zásoby na položkách dokladu).
 • Jsou k dispozici nové Připravené seznamy pro rok 2019, které obsahují všechny údaje a konstanty potřebné pro účtování a zpracování mezd v novém roce. V Časově rozlišitelných parametrech mezd je nový řádek platný od 1. 1. 2019, byl aktualizován seznam Typy příplatků, seznam Sazeb domácího stravného, Ceny PHM, Sazby příplatků (amortizace) a seznam Kódů kombinované nomenklatury.
 • Do Datových schránek se z Money S3 již automaticky rovnou přihlásíte, bez nutnosti znovu zadávat heslo.

Správa dat

 • Doposud bylo nutné při obnově zálohy agendy nejprve vytvořit novou prázdnou agendu a v ní obnovit zálohu dat. Nově je umožněno přímo v Průvodci přidáním nové agendy zvolit možnost Vytvořit novou agendu ze zálohy (LZ nebo ZIP) a touto funkcí docílit téhož výsledku v jednom kroku.

Obchod

Doklady

 • Pro Faktury přijaté a Pokladní výdajové doklady, které splňují podmínky pro tvorbu Reverse charge (přenesení daňové povinnosti) se nově automaticky již po uložení dokladu nabídne karta na generování Interního dokladu s nárokem na odpočet (přiznání daně, odpočet daně) nebo bez nároku na odpočet daně. Pro úplnou přehlednost si můžete v seznamu Pokladních dokladů a Faktur přijatých ve Výběru sloupců nastavit zobrazení sloupce Reverse charge, který zobrazuje jednotlivé stavy, zda je možné generovat Interní doklad, zda již byly doklady vygenerovány, nebo zda existuje jen doklad pro přiznání daně či odpočet daně. Dále můžete využít i Filtrování dokladů podle zvoleného stavu a zobrazit např. jen doklady, pro které ještě nejsou Interní doklady pro reverse charge vygenerovány.

Režie

Mzdy

 • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5460 MFin 5460 - vzor č. 27 pro zdaňovací období 2019.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) byl podle platné legislativy doplněn nový formulář  25 5460/A MFin 5460/A - vzor č. 6 pro zdaňovací období 2019.
 • Tisková sestava Režie / Zaměstnanci / Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) se již správně exportuje do formátu PDF (s diakritikou).
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Výpočet daně a daňového zvýhodnění u DzPFO byl podle platné legislativy doplněn nový formulář 25 5460/1  MFin 5460/1  vzor č. 23 a je určen pro zdaňovací období 2018.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Prohlášení poplatníka, žádost o roční zúčtování byl doplněn nový formulář Žádost o roční zúčtování záloh a daňové zvýhodnění 25 5457/B MFin 5457/B – vzor č.1, který bude poprvé použit pro zdaňovací období roku 2018 (původní čtyřstránkový formulář byl rozdělen na dva samostatné formuláře: Prohlášení poplatníka a Žádost o roční zúčtování). Formuláře je možné tisknout samostatně i společně a lze to určit na první straně průvodce tiskovou sestavou.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků byl doplněn nový formulář  25 5556 MFin 5556 – vzor č. 2.

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

 • Režie / Mzdy - tiskové sestavy /  Daňové sestavy / Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti byla podle platné legislativy aktualizována příloha č.1 - vzor č. 18 (formulář a ostatní přílohy zůstávají beze změny).

Sklad

Sklad

 • Na seznamech Zásoby na skladě a Kmenové karty je funkce Stav zásoby, pomocí které lze jednoduše zjistit na jakých skladech a v jakém množství se daná zásoba vyskytuje. Původně byla informace o skladu zastoupena jeho číslem, nově se zobrazuje název skladu.
 • Byla opravena chyba, která způsobila problém se zobrazováním Vlajek na seznamu Zásoby na skladě. Vlajky na seznamu zásob se budou nyní opět nacházet na původním místě a budou se korektně zobrazovat na všech Skladech i Cenících.
  Upozornění: Změny ve vlajkách provedené na seznamu Zásoby na skladě ve verzi 19.100 bude nutné manuálně opravit.

Další články

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

01. 06. 2020
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
01. 06. 2020
Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
01. 06. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.