Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Změny a novinky Money S3 verze 20.201

Solitea Česká republika, a.s. | 17. 02. 2020

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 20.100 a verzí 20.201

Money

Možnosti a nastavení

 • Nově je možné exportovat Sklady a Ceníky ze seznamu Skladů a ceníků. Pro potřeby exportu jsme vytvořili předdefinovanou definici exportu "_SKL (sklady, ceníky)".
 • Do systémové definice XML přenosů / Import _PRSQL - import z programu Prodejna SQL byly doplněny importy Zásob z dokladů Skladová prodejka a Vystavený dodací list.
 • Bylo změněno chování číselných řad v seznamu Zakázek. Pokud Číselná řada obsahuje zástupné znaky roku, tak se po přechodu na nový rok čítač takové řady nuluje. Je to z toho důvodu, aby nedocházelo k nelogické posloupnosti řady, kdy se mění prefix například ze ZAK2019 na ZAK2020, ale číslo záznamu pokračuje v předchozí řadě. Například ZAK2019001 a následně ZAK202002. Pokud číselná řada zástupné znaky roku neobsahuje tak se čítač nenuluje.

Účetnictví

Závěrky

 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přehled OSVČ (zdravotní pojišťovny) byl aktualizován podle platné legislativy formulář 51/2019 pro zdaňovací období 2019.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (ČSSZ) byl aktualizován podle platné legislativy formulář 89 324 19 I/2020 pro zdaňovací období 2019.

Obchod

Prodej/Nákup

 • Na Kartu nastavení vzoru periodické fakturace v záložce Popis dokladu, Texty byla přidána možnost nastavení měsíce a roku číslem. Popis dokladu nastavujete v Editoru výrazů.
 • Při výběru Cizí měny na dokladu lze nastavit možnost používat denní či pevný kurz této měny.

Adresář

 • Do Karty hromadných operací s adresářem byla doplněna nová volba Účetnictví, nákup a prodej pro hromadné nastavení slev na dokladu, použití kreditu, splatnosti pro závazky a pohledávky, dopravy atd.

Nastavené údaje se přenesou na Kartu adresáře do záložky Účetnictví, nákup a prodej.

Sklad

Sklad

 • Na kartě Zásoby a na položkách dokladů byla proměnná Katalog navýšena z 20 znaků na 60 znaků.
 • Na složených zásobách na skladě v Definici sestavy byly přidány nové sloupce Cena bez DPH a Cena s DPH. Tyto proměnné je možné pomocí Editoru formulářů přidat i do tisku Kusovníku.

Skladové doklady

 • Na Vystavený dodací list byla doplněna nová pole pro Dopravu/vyskladnění a Expedici. Nové proměnné jsou zohledněny při přebírání dokladů, při exportu/importu XML, při tisku a při přetypování dokladu. Nejvyšší prioritu při přebírání a při přetypování dokladů mají tyto údaje nastavené na Kartě adresáře.

Režie

Jízdy a cestovní náhrady

 • Kontrola variabilního symbolu pouze na numerické hodnoty byla doplněna i na Cestovní příkaz. Tato kontrola se nastavuje v Nastavení účetního roku.

Nástroje

Výměna dat

 • Do modulu pokročilé datové výměny XMLDE Profi jsou od verze 20.200 doplněny nové funkce. Při importu dokladů lze nastavit import skladových zásob, které na skladu ještě nefigurují. Tato stávající funkce byla rozšířena o plnění proměnných: prodejní ceny, typu ceny, režimu ETT, zvláštního režimu DPH a jeho sazby daně zásobám, které se z dokladů importují.
 • Doposud nebylo možné ovlivnit název výstupního souboru při XML exportu na FTP. Od verze 20,200 lze název definovat přímo v definici exportu, na záložce "FTP server", kde v poli "Vzdálený adresář pro export" na konec zadané cesty lze zapsat i název výstupního souboru s koncovkou .xml. V cílovém adresáři se budou výstupní data přepisovat, pokud nedojde k jejich odstranění po importu z FTP.

Ostatní

 • Při hromadném odesílání dokladů e-mailem ve formátu PDF je nově možné vypnout otevírání vytvořených poštovních zpráv a tím výrazně urychlit odesílání e-mailů. Nový přepínač se zobrazuje při zapnuté volbě Dotázat se na možnost seskupení dokladů v Uživatelské konfiguraci / Ostatní / Poštovní klient - možnosti emailu.
Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

01. 06. 2020
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
01. 06. 2020
Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
01. 06. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.