Změny a novinky ERP Money 1.10.10.5895

Solitea Česká republika | 31. 10. 2019

Přehled novinek ve verzi 1.10.10.5895 zavedených do Money od verze 1.10.9.5852

Účetnictví

 • Položky bankovních výpisů (Banka) – do tiskových sestav Seznam položek výpisuSeznam položek výpisu se zaúčtováním byl doplněn údaj o typu položky Výdej/Příjem.
 • Příjmový pokladní doklad (Pokladna) – při přebírání Dodacího listu vydaného do příjmového Pokladního dokladu program nově zaúčtuje položky tak, že Předkontaci převezme z Konfigurace účtů pohybů zásob nastavené ve zdrojovém dodacím listu.
 • Hlášení a závěrky DPH (DPH) – při tvorbě následného kontrolního hlášení byly rozdílové tiskové sestavy mezi verzemi 1.10.4 (a nižší) a 1.10.6 (a vyšší) kvůli změně ve struktuře XML nekompatibilní a sestavu nebylo možné vygenerovat. V nové verzi Money je kompatibilita XML zajištěna.
 • Kontrola DPH (DPH) – u položek, které mají Typ ceny nastavený na hodnotu Pouze daň, sestava nově nekontroluje, zda výše DPH pro danou sazbu odpovídá základu.
 • Výsledovka (Tiskové sestavy) – pokud je v Průvodci tiskem výsledovky za období na straně 2 zatržená volba Tisknout zvlášť za středisko/zakázku/činnost, položky jsou v sestavě seřazené podle Kódu střediska, zakázky nebo činnosti abecedně.

Adresář

 • Firmy
  • Při generování Daňových dokladů k platbě se do pole Název firmy na dokladu nyní z karty Firmy přebírá text z pole Název, nikoliv z pole Zařadit jako, jak tomu bylo doposud.
  • V Průvodci hromadným odesláním e-mailů (spouští se z místní nabídky volbou Hromadný e-mail) byla upravena funkce Varianta e-mailového spojení tak, že při volbě Použít první adresu v pořadí program nyní dohledá e-mailovou adresu s nejvyšší prioritou (i v případě, kdy má přidělené pořadové číslo vyšší než 1).

Fakturace

 • Faktury vydané
  • Pokud je v agendě poprvé použita funkce Platby, aniž by na kartě Nastavení skupiny faktur vydaných byly předem určeny konkrétní skupiny interních, pohledávkových a příjmových dokladů, program pro generování těchto dokladů nyní automaticky použije nastavení skupiny Nezařazeno v příslušných seznamech.
  • Nově není umožněno automatické generování hradících dokladů (konfigurovaných v Nastavení skupiny faktur vydaných / záložka Rozúčtování) u hotovostních faktur v případě, kdy zdrojový doklad není schválený. Při uložení takového dokladu se zobrazí informace, že pro neschválené doklady není možné hradící doklad generovat.
 • Faktury přijaté
  • Došlo k úpravě systému schvalování dokladu při použití funkce Vytvořit opravný daňový doklad – dobropis. Pokud je zdrojová faktura evidovaná jako Schválená a současně není v Průvodci nastavením programu v záložce Ostatní aktivovaná volba Automaticky schvalovat doklad při uložení, dobropis se nově uloží jako neschválený.
  • Funkčnost Reverse charge byla upravena tak, aby program při automatické tvorbě Interního dokladu vždy respektoval měnu individuálně zvolenou na zdrojové faktuře a neřídil se volbou měny nastavené na kartě Firmy (záložka Obchod) vybraného partnera.
 • Zálohové faktury vydané/přijaté – způsob aktualizace pole Zbývá uhradit byl uveden do souladu s funkčností používanou na ostatních dokladech a pole se nyní aktualizuje již v průběhu úprav na dokladu.

Mzdy

 • Hromadné oznámení pro zdravotní pojišťovnu (Tiskové sestavy / Zdravotní pojištění) – na kartu Zaměstnanec, která je dostupná na první straně průvodce v části Seznam zaměstnanců, byly do roletové nabídky Kód přidány další kódy používané pojišťovnami pro identifikaci zaměstnanců (Q, S, R, X, Y, Z).
 • Průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců (Tiskové sestavy / Přehledy) – sestava byla upravena následujícím způsobem:
  • Při výpočtu měsíční mzdy se nyní od odpracovaných hodin odečítají svátky připadající na pracovní dny a také svátky připadající na pracovní dny, které spadají do nepřítomnosti typu Dovolená.
  • Na první straně průvodce je možné v rámci vybraného období v Seznamu zaměstnanců téhož zaměstnance vykázat vícekrát v případě, kdy má různě nastavenou hodnotu Pracovní poměr nebo Týdenní pracovní fond.
 • Mzdový list (Tiskové sestavy / Přehledy) – s ohledem na legislativní požadavky došlo k úpravě vykazování nemoci, která trvá přes přelom roku. Nyní se v sestavě zobrazí jen ta část nepřítomnosti, která spadá do vybraného kalendářního roku.

Kniha jízd

 • Cestovní příkazy – používání cizích měn bylo uvedeno do souladu s ostatními moduly Money a kurz se nyní dosazuje na základě volby Typu kurzu zadané v Průvodci nastavením programu, záložka Agenda.

Seznamy

 • Banky (Bankovní seznamy) – seznam byl aktualizován na základě číselníku ČNB. Byly do něj přidány následující banky:
  • BEPS – Beekash Payment Solutions, kód 8282
  • SON – Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, kód 8190
  • FAS – FAS finance company, kód 8198
  • MPE – MoneyPolo Europe, kód 8199
  • BOC – Bank of Communications Co., Prague Branch odštěpný závod, kód 8255
 • Dále byly aktualizovány záznamy:

  • PAYMA – na kartu byl přidán SWIFT PYYMCZPP
  • MPUZ – název MPU banka byl změněn na TRINITY BANK

  Z etalonu pro nové agendy byly odstraněny neplatné záznamy (ve stávajících agendách zůstávají):

  • ANCA – Andraste Capital, kód 8298
  • EURP – EUROPAY, kód 8290

Administrace

 • Automatické akce
  • Akce S5AutoExportPDFAutomat (Jiná akce / Ekonomické jádro) určená pro ukládání PDF souborů do zvoleného adresáře byla přejmenovaná na S5AutoExportFileAutomat a její funkčnost byla rozšířena o možnost ukládání souborů také ve formátu XLS a CSV.
  • Konfigurace akce S5MailAutomat (Jiná akce / Ekonomické jádro) byla v záložce Zpráva upravena tak, že se pole E-mailová adresa pro náhled již nedoplňuje automaticky a adresu je zde potřeba zapsat individuálně. Vzhledem k tomu, že tato funkce slouží pouze pro ověření nastavené podoby e-mailových zpráv, adresa se neukládá a při dalším otevřením karty Nastavení automatického odesílání pošty je pole opět prázdné.

Ostatní

 • Korekce dokladů – v případě, kdy jsou na dokladu provedené Korekce a současně zde není zadané Členění DPH, účetní doklad není možné uložit. Program v takovém případě nově zobrazí chybovou hlášku, ve které je uvedena podstata problému. Úprava se projeví ve fakturách, pokladních, pohledávkových, závazkových a interních dokladech.
 • Součty dokladů – výpočet cen v Detailu dostupném v seznamech dokladů byl upraven a nyní u odpočtů záloh bere v úvahu také vratky (které při odpočtu mění znaménko).

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

02. 03. 2020
Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
02. 03. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
11. 03. 2020
Splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img