Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Změny a novinky Money S3 verze 11.094

adminX | 11. 04. 2011

Tento dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 11.092 (v distribuci od 18. 02. 2011) a verzí 11.094 (v distribuci od 11. 04. 2011).

Účetnictví

  • Byly aktualizovány výkazy pro příspěvkové organizace pro rok 2011 (Rozvaha a Výkaz zisku a ztrát – základní a příspěvkové organizace).
  • U přiznání k DPH za období, jehož počátek spadá za datum 1. 4. 2011 včetně, bude program koeficienty řádků 52 a 53 v Průvodci přiznáním k DPH brát, jako by byly zadané v procentech. Tato změna má vliv na výpočet hodnoty odpočtu na řádku 52 a na hodnoty koeficientů zobrazované v tiskové sestavě na řádcích 52 a 53. Stávající hodnoty koeficientů v průvodci je nutné odpovídajícím způsobem ručně změnit, program provede pouze jejich matematické zaokrouhlení na celá čísla.
  • Na základě legislativních změn platných od 1. 4. 2011 vznikla nová tisková sestava Výpis k režimu přenesení daňové povinnosti – najdete ji v menu Účetnictví / Tiskové sestavy umístěnou pod položkou Přiznání k DPH. Sestava slouží k tisku Výpisu z evidence dodavatele nebo odběratele k režimu přenesení daňové povinnosti. Jedná se o povinnou přílohu k sestavě Přiznání k DPH v případě, že jste uskutečnili nebo přijali zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti. Režim platí pro dodání uskutečněná mezi plátci v tuzemsku. Sestavu je možné podávat pouze v elektronické podobě pomocí nové XSLT šablony (buď s pomocí datových stránek ve stanoveném formátu XML, nebo s pomocí aplikace EPO), program však umožňuje i tisk této sestavy pro vaše interní potřeby.

Analýzy

V hlavním menu vznikla nová položka Analýzy, kterou najdete mezi moduly Objednávky a Mzdy. Do menu Analýzy se sdružily dva moduly:

  • Účetní analýzy a Účetní sestavy – jde o doteď používaný modul Aktivní saldo a jeho tiskový výstup Obecné sestavy. Pro zachování kompatibility se staršími verzemi je možné i nadále spouštět Účetní analýzy (dříve Aktivní saldo) z menu Účetnictví / Aktivní saldo / Účetní analýzy a tiskovou sestavu Účetní sestavy (dříve Obecné sestavy) spouštět z menu Účetnictví / Tiskové sestavy / Obecné účetní sestavy. Rozhodně však doporučujeme využít přehlednějšího uspořádání a od verze 11.094 oba moduly spouštět z menu Analýzy.
  • Skladové analýzy – zcela nový placený modul Money S3, jehož funkčnost je podmíněna licenčním číslem, které jej povoluje. Jedná se o aparát poskytující analýzy (řezy) nad datovou analýzou proměnných skladových pohybů. Primárně slouží jako základní analytický nástroj skladových pohybů. Je funkční jak v podvojném účetnictví, tak i v daňové evidenci, podmínkou je ovšem existence modulu Sklady v licenčním čísle. Pokud tento modul nemáte zakoupený, můžete si jeho funkčnost vyzkoušet v ostré verzi 10krát. Ve zkušební verzi START, kde je použití modulu omezené pouze standardními omezeními této verze, musíte zvolit Skladové analýzy jako volitelný komplet.

Ostatní

  • Na přihlašovací stránce do Datových schránek se zachová vyplněný login a heslo. Pro přihlášení do datové schránky stačí opsat kód z obrázku (tzv. captchu) a pak stisknout tlačítko Přihlásit.

Štítky článku

Money S3

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

09. 04. 2020
Splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 04. 2020
Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20. 04. 2020
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.