Skrýt menu
Skrýt formulář

Změny a novinky Money S3 verze 14.500

Solitea, a.s. | 15. 05. 2014

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 14.400 (v distribuci od 15.4.2014) a verzí 14.500 (v distribuci od 15.5.2014).

Účetnictví

Pokladna a banka

  • V průvodcích tiskových sestav Pokladní kniha a Kniha bankovních dokladů jsou nové filtrační proměnné pro příjmové a výdajové doklady. Je tedy uživatelsky umožněno tisknout pouze příjmy nebo výdaje.

DPH

  • Dodatečné přiznání k DPH - zrušeno zatržení přepínače "opravné" pokud pracovní datum programu spadá do opravného období dodatečného přiznání za předchozí zdaňovací období.

Závěrky

  • Při uzavírání roku Účetnictví / Závěrkové operace / Uzavření roku se správně navedou počáteční stavy do nového roku i v případě rozšířených míst analytických účtů Účtové osnovy.

Přehledy a tiskové sestavy

  • Tiskové sestavy Dlužníci a Věřitelé umístěné v menu Účetnictví / Přehledy a tiskové sestavy byly optimalizovány, rychlost výpočtu je tedy výrazně rychlejší než doposud.

Sklad

Skladové doklady

  • Je umožněn tisk Skladových dokladů obsahující položky se 100% slevou.

Režie

Mzdy

  • Na kartu Zaúčtování mezd byla doplněna možnost nastavení Členění DPH pro zaúčtování Závazkového a Interního dokladu. Při zaúčtování se přednostně dosadí Členění DPH z karty Zaúčtování mezd, pokud zde není vyplněno, převezme se z Uživatelské konfigurace.

Nástroje

Výměna dat

  • Při xml importu faktur se skladovými položkami se dosadí Číselná řada z Typu skladového dokladu nastaveného v Uživatelské konfiguraci v záložce Fakturace/ Skladové doklady.

Ostatní

  • V kompletu Money S3 Sklad jsou plně funkční Skladové analýzy.
  • Byla vylepšena funkčnost programu provozovaného na operačním systému s jiným než českým jazykovým prostředím.

Štítky článku

Money S3

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články