Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Změny a novinky Money S3 verze 15.200

adminX | 16. 02. 2015

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 15.102 (v distribuci od 23.1.2015) a verzí 15.200 (v distribuci od 16.2.2015)

Money

Money Dnes

 • Byla optimalizována práce programu s Money Dnes v síťovém provozu.

Možnosti a nastavení

 • Do výčtu dostupných Předmětů plnění na Kartě členění DPH byly zavedeny komodity, které nově podléhají režimu přenesené daňové povinnosti.
 • Byl aktualizován seznam Peněžních ústavů.
 • Příkaz k úhradě vygenerovaný pomocí ABO formátu FIO banky, ořezává zprávu pro příjemce na 35 znaků tak, aby i nová webová aplikace FIO banky takový příkaz dokázala zpracovat.

Obchod

Adresář

 • Tisk štítků majetku a adresáře byl upraven tak, aby se nastavení umístění štítků na stránce počítalo od levého horního okraje stránky.

Doklady

 • K zálohovým fakturám se zobrazují vazby na vyúčtovací faktury.
 • Aby nedocházelo k zaokrouhlovacím rozdílům při generování Interních dokladů Reverse charge s položkami pro přiznání i odpočet daně, tak se na hlavičkách těchto Interních dokladů nepřepočítává DPH v jednotlivých sazbách ze součtů jejich základů, ale provede se pouze součet DPH z položek v jednotlivých sazbách
 • Po použití ruční korekce na účetních dokladech se zaúčtovaná částka v seznamech dokladů shoduje s částkou zaúčtovanou v Účetním nebo Peněžním deníku.
 • Editace hradícího dokladu (pokladní, bankovní nebo interní doklad) s vazbou na Daňový doklad - pokud bude při otevírání hradícího dokladu zjištěno, že hradící doklad má vazbu na Daňový doklad, nebude možné bez výmazu daňového dokladu hradící doklad měnit. Na kartě hradícího dokladu bude zobrazen žlutý informační text „K dokladu existuje daňový doklad k přijaté platbě č. <Doklad>. Před editací nejprve vymažte daňový doklad.“

Režie

Mzdy

 • Na kartě Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) byl doplněn nový formulář 25 5460/A MFin 5460 A – vzor č. 2, určený pro zdaňovací období 2015.
 • Na kartě Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (zálohová daň) byl doplněn nový formulář 25 5460 MFin 5460 – vzor č. 23, určený pro zdaňovací období 2015.
 • Byla aktualizována šablona pro export tiskové sestavy Přehled o výši pojistného tak, aby odpovídala aktuálnímu schématu ČSSZ.
 • U zaměstnanců bez pracovního úvazku vstupuje na Kartu mzdy do pole Dnů Proplacené dovolené nulová hodnota.

Ostatní

 • Bylo upraveno zobrazování částek v cenových rozpisech dokladů pořízených ve starších verzích programu.

Štítky článku

Money S3

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

09. 04. 2020
Splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 04. 2020
Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20. 04. 2020
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.