Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Změny a novinky Money S3 verze 15.400

Solitea Česká republika, a.s. | 15. 04. 2015

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 15.300 (v distribuci od 30. 3. 2015) a verzí 15.400 (v distribuci od 15. 4. 2015)

Money

Možnosti a nastavení

  • Během načítání souboru hromadného příkazu k úhradě do FIO banky, docházelo k chybě vyvolané příliš dlouhou zprávou pro příjemce. Text se nyní ořezává na 35 znaků, tak aby podmínkám banky vyhovoval.
  • Homebankig / služba GEMINI formát (obecně) - u této služby je možné nově nastavit formát čísla účtu na příkazech "číslo účtu doplňovat zleva nulami". Pro GEMINI službu Raiffeisenbank je potřeba mít tuto volbu vypnutou, pro ostatní banky používající službu GEMINI naopak zapnutou.
  • V Nastavení uživatelské konfigurace / Ostatní / e-mail (export) je pro případ selhání odesílání e-mailů z Money S3 prostřednictvím rozhraní MAPI možné nastavit přímé odesílání pomocí aplikace Mozilla Thunderbird.

Účetnictví

DPH

  • Absolutní cesty k transformačním šablonám v konfiguraci Seznamu podání byly nahrazeny relativními cestami. Při obnově zálohy agendy do jiného umístění na disku tak odpadá nutnost přenastavení cest k transformačním šablonám.

Přehledy a tiskové sestavy

  • Do obou formulářů tiskové sestavy Účetnictví / Přehledy a tiskové sestavy / Saldo byla doplněna nová proměnná Název účtu.

Režie

Mzdy

  • Na Kartu pracovního poměru byla zavedena možnost v poli Daň z příjmů nastavit jen Srážkovou daň. Tuto možnost využijí jednatelé - daňový nerezidenti. Při odvodu jakékoliv výše srážkové daně, není nikdy uplatněna solidární daň.

Ostatní

  • Na Aktivní informační řádek za název agendy bylo doplněno IČ pro usnadnění identifikace používané agendy. IČ za název agendy je doplněn i na kartu Změna agendy a účetního roku pro lepší orientaci při výběru agendy.
  • Na kartě Money / Výběr agendy / Změna agendy a účetního roku je seznam agend setříděn vzestupně podle abecedy. Dále je umožněno vyhledávání v seznamu agend podle jejich názvu.

Štítky článku

Money S3

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

15. 04. 2020
Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20. 04. 2020
Daňové přiznání a splatnost daně k MOSS
20. 04. 2020
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.