Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Změny a novinky Money S3 verze 16.200

Solitea Česká republika, a.s. | 26. 02. 2016

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 16.103 (v distribuci od 16. 2. 2016) a verzí 16.200 (v distribuci od 26. 2. 2016)

Money

Možnosti a nastavení

  • FIO banka změnila certifikát, který je nezbytný pro správné fungování odesílání příkazů k úhradě prostřednictvím homebankingu "FIO - banka přímý kanál“. Nový certifikát je součástí verze 16.200.

Správa dat

  • Odkaz Otevřít umístění datových souborů na kartě Money / Správa dat je povolen pouze uživateli, který má Přístupová práva na funkci Agenda / Datové soubory.

Účetnictví

DPH

  • Byl rozšířen výběrový seznam pole Kód podepisující osoby na průvodcích Přiznáním k DPH, Souhrnným hlášením a Kontrolním hlášením DPH tak, aby se v něm zobrazoval celý text s jednotlivými hodnotami.
  • Průvodce Přiznáním k DPH si ukládá hodnotu pole Kód podepisující osoby.
  • Záznam v Seznamu podání ve stavu "zpracovává se" nebo "přijato" je možné vrátit do stavu "nepodáno" i když nemá vyplněno ID podání.

Přehledy a tiskové sestavy

  • Podle platné legislativy byla aktualizována Rozvaha a Příloha č.5 pro příspěvkové organizace pro období 2016.

Obchod

Adresář

  • Hromadnou aktualizaci příznaku plátce DPH vůči registru DPH lze v Adresáři nově volitelně provádět buď jen pro označené, nebo pro všechny adresy v Adresáři. Do protokolu se navíc nově vypisuje, u kterých adres došlo ke změně.

Režie

Mzdy

  • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků (pro účely DPFO) - byla zapracována nová tisková sestava s formulářem 25 5558 MFin 5558 – vzor č.1. Tisková sestava se podává jako povinná příloha k DPFO v případě, kdy poplatník podává daňové přiznání a uplatňuje nárok na daňové zvýhodnění (toto platí za předpokladu, že druhý z poplatníků je zaměstnanec). Tiskopis nemusí být přiložen, pokud oba poplatníci podávají daňová přiznání. Plátce uvede, na které děti druhý z poplatníků uplatňoval/neuplatňoval daňové zvýhodnění a v jaké výši.

Štítky článku

Money S3

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

09. 04. 2020
Splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 04. 2020
Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20. 04. 2020
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.