Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Změny a novinky Money S3 verze 16.300

Solitea Česká republika, a.s. | 30. 03. 2016

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 16.201 (v distribuci od 3. 3. 2016) a verzí 16.300 (v distribuci od 30. 3. 2016)

Money

Možnosti a nastavení

 • Na kartě Money / Možnosti a nastavení / Uživatelská konfigurace - Fakturace / záložka Platba v hotovosti přibyla nová možnost nastavení - volba Nabídnou částku úhrady.
 • V konfiguraci homebankingu GEMINY (Money / Možnosti a nastavení / Homebanking-el. platební styk / Vlastnosti) je možné zvolit mezi elektronickým a listinným číslem bankovního výpisu.
 • Připravené seznamy se nově budou instalovat vždy, jak novým, tak i stávajícím uživatelům. Veškeré seznamy, které jsou součástí Připravených seznamů, bude možné pouze prohlížet.

Správa dat

 • Karta Money / Správa dat / Verifikace dat - do verifikací dat byly doplněny nové kontroly na duplicity čísel položek a existenci položek faktur. Kontrola na duplicitní čísla položek je umístěna na záložce Doklady, podzáložka Doklady. V případě, že kontrola odhalí položky, které mají duplicitní číslo v rámci jednoho dokladu, tak jim přidělí nové jedinečné číslo. Kontrola na existující položky faktur je zapracována pod stávající kontrolu Kontrolovat vazby položek faktur na skladové položky, která je umístěna na záložce Doklady v podzáložce Faktury (sklad). Tato kontrola vytváří položky faktur v případě, kdy v databázi skladových položek najde informaci o tom, že by faktura navázaná na skladový doklad měla obsahovat danou položku, ale není tomu tak.
 • Byly optimalizovány funkce Stav datových souborů a Celková údržba dat pro data s větším počtem používaných Uživatelských konfigurací.

Účetnictví

Pokladna a banka

 • Import bankovního výpisu FIO banky dokáže nově kontrolovat duplicity i na položkách vnitřních pohybů banky.
 • V průvodci importem bankovního výpisu FIO banky je uživatel upozorněn zvýrazněným textem na fakt, že zvolený druh importu neobsahuje pořadové číslo výpisu.

DPH

 • V tiskových sestavách pro MFČR (např. Kontrolní hlášení DPH) se kontroluje PSČ na číselník obcí podle MFČR. Pro některá PSČ zde ale chybí požadovaná obec, v tomto případě má uživatel možnost při validaci sestavy pomocí tlačítka Pokračovat tuto chybu ignorovat.

Režie

Mzdy

 • Režie / Mzdy / Tisk / Sociální pojištění / Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění – ČSSZ posunula nasazení nové služby NEM_PRI16 na období od 15. 4. 2016. S odvoláním na tuto změnu bylo nutné udělat změny v programu tak, abychom zajistili správné podání tiskové sestavy jak v elektronické, tak i v tištěné podobě.

Ostatní

 • V programu Money S3 Kasa je možné se pohybovat v seznamu zásob i pomocí kolečka myši.
 • Byla zavedena dodatečná kontrola na neplatné znaky na konci souboru u výstupních XML souborů elektronických podání po jejich transformaci.

Štítky článku

Money S3

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

09. 04. 2020
Splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. 04. 2020
Záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20. 04. 2020
Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.