Změny a novinky Money S3 verze 18.200

adminX | 15. 02. 2018

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 18.100 (v distribuci od 18.01. 2018) a verzí 18.200 (v distribuci od 13.02. 2018)

Money

Možnosti a nastavení

 • V Uživatelské konfiguraci bylo přesunuto nastavení pro odesílání dokladů na samostatnou kartu Poštovní klient - možnosti emailu.

Účetnictví

Pokladna a banka

 • Na všech účetních dokladech - Pokladní, Bankovní, Interní, Závazky a Pohledávky (Formát položky Normální ) - došlo k rozšíření počtu desetinných míst u pole Cena a Počet MJ ze dvou na čtyři desetinná místa.

DPH

 • Uživatelé si doposud museli závazky pro odvod DPH Finančnímu úřadu nebo pohledávky pro vratku DPH od FÚ tvořit sami. Nově od verze 18.200 dochází po vygenerování Přiznání k DPH k automatickému nabídnutí Pohledávky nebo Závazku, podle povahy částky daně. Doklad lze vygenerovat pouze s hlavičkovou cenou, nebo také s využitím rozúčtovacích položek, kde uživatel docílí přeúčtování DPH z analytických účtů na dokladech na analytický účet určený pro odvod, nebo vratku DPH od Finančního úřadu.

Závěrky

 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přehled o příjmech a výdajích OSVČ (ČSSZ) - byl podle platné legislativy aktualizován formulář 89 324 17 I/2018 pro zdaňovací období 2017.
 • Účetnictví / Závěrkové operace / Přehled OSVČ (zdravotní pojišťovny) - byl podle platné legislativy aktualizován formulář 51/2017 pro zdaňovací období 2017.

Přehledy a tiskové sestavy

 • V seznamu Upomínek je nová funkce pro odesílání Upomínek e-mailem pomocí tlačítka Mail. Můžete využít již nadefinované Karty exportu tisku ve formátu PDF nebo HTML. Další možností je vytvoření vlastní Karty exportu tisku. V programu S3 Automatic lze naplánovat automatickou tvorbu a odesílání Upomínek.

Sklad

Nastavení

 • Byl aktualizován číselník Kódů kombinované nomenklatury.

Režie

Mzdy

 • Ve mzdovém období Zaměstnance na kartě Režie / Zaměstnanci / záložka Mzdy / Výpočet pojistného je nově možné nastavit doplatek zdravotního pojištění v případě, kdy je nižší vyměřovací základ než je minimální mzda. Možnosti nastavení jsou: zaměstnanec, zaměstnavatel a zaměstnanec i zaměstnavatel.
 • Režie / Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti byl aktualizován formulář.

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

 • Režie / Daňové / Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti / Příloha počet zaměstnanců byl aktualizován formulář.

Nástroje

Plánování

 • Do programu S3 Automatic byla přidána nová úloha Upomínky - automatické odesílání upomínek. Pomocí této úlohy můžete generovat a odesílat Upomínky e-mailem obchodním partnerům. Stejně jako u ostatních úloh můžete nadefinovat, kdy přesně se má úloha spouštět a v jakém časovém rozmezí.
Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

02. 03. 2020
Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
02. 03. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2020
11. 03. 2020
Splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img