Aktuální informace k současné situaci – naše služby  |změny pro podnikatele

Změny a novinky Money S3 verze 19.600

Solitea Česká republika, a.s. | 27. 06. 2019

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 19.501 a verzí 19.600

Money

Možnosti a nastavení

 • Od verze 19.600 je v Nastavení agendy / Období DPH nové období od 1. 7. 2019 (od VII/2019 do neurčeno), kde je nastaven způsob výpočtu DPH z ceny včetně daně na „matematicky“. V předchozích obdobích DPH byl způsob výpočtu DPH z ceny včetně daně nastaven na „koeficient“. Výpočet DPH z ceny včetně daně se řídí nastavením Období DPH, do kterého doklad spadá. Období DPH, do kterého doklad náleží, je pak určeno Datem plnění DPH. Podrobnosti k novému výpočtu DPH a řešení v Money S3 naleznete na našich stránkách.
 • Na Kartě cizí měny se při používání pevného kurzu zobrazují všechna čtyři desetinná místa.
 • V případě, že máte naplánované akce v S3 Automatic (Údržba dat nebo Zálohování) je nutné ukončit veškerou práci s Money S3. Uživatelům se často stávalo, že se při práci na síti nebo na terminálu někdo zapomněl odhlásit a v ten moment naplánované úkoly programu Automatic nebylo možné provést. Z tohoto důvodu vznikla nová funkce Automatické vypnutí programu, která se nachází na kartě Money / Možnosti a nastavení. Zde je možné nastavit přesný čas vypnutí programu. Zároveň uživatel nastavuje čas, po který se mu bude v intervalu 30 vteřin zobrazovat upozornění na blížící se ukončení programu. V případě, že v nastavenou dobu probíhá nějaká programová činnost, kterou nelze přerušit, tak program čeká než se činnost ukončí. Zda se po ukončené operaci program vypne je volitelné nastavením času Maximálního zpoždění. Pokud se činnost ukončí před stanoveným časem, pak se program vypne.

Účetnictví

Pokladna a banka

 • Do tiskových formulářů Pokladních dokladů byla doplněna proměnná Razítko a podpis z Nastavení agendy.

DPH

 • Přiznání k DPH je nově možné vytvořit a podávat za vybranou část zdaňovacího období.

Obchod

Doklady

 • V seznamu Faktur vystavených a v seznamu Typů faktur vystavených je doplněn nový sloupec Doprava/vyskladnění.
 • Pro tvorbu tuzemského Reverse charge není nutné mít v Nastavení agendy / Údaje o firmě a na Kartě adresy u Dodavatele vyplněn Kód státu. Nevyplněný Kód státu se automaticky považuje jako CZ Česká republika.
 • V seznamu položek Faktur vystavených a přijatých, Pokladních dokladů, Bankovních dokladů, Interních dokladů, Pohledávek a Závazků se nově zobrazuje počet měrných jednotek na čtyři desetinná místa.

Sklad

Skladové doklady

 • Do seznamu Skladových pohybů byl přidán nový sloupec Konečný příjemce. Podle této proměnné lze v seznamu i filtrovat.

Správa skladu

 • V seznamu Skladových inventur je doplněn nový sloupec Číslo řádku a současně se přejmenoval sloupec Číslo na Inventura.

Režie

Mzdy

 • Na základě legislativní změny dochází od 1. 7. 2019 ke zrušení karenční doby, čili dobu prvních tří dnů pracovní neschopnosti, za které nenáleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti. Protože tuto změnu zaplatí zaměstnavatelé, tak novela současně snižuje odvod pojistného na nemocenské pojištění o 0,2 procentních bodů. Na sociální zabezpečení se tak celkový odvod zaměstnavatele sníží z 25 % na 24,8 %.
 • Do seznamu Mzdy zaměstnanců byl doplněn nový sloupec E-mail.

Mzdy – tiskové sestavy a exporty

 • Do formuláře Výplatního lístku byly doplněny tiskové proměnné k typu nepřítomnosti Další mateřská dovolená (Další mateřská dovolená - kal. dní, Další mateřská dovolená - dní, Další mateřská dovolená - hodin). Všechny tyto proměnné je možné vložit do vámi používaných formulářů pomocí Editoru formulářů.
 • Režie / Zaměstnanci / Další sestavy přibyla nová tisková sestava Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Formulář je určen pro Úřad práce.
 • V seznamu Majetku je nyní nový sloupec Přiřazeno zobrazující osoby, kterým byl majetek přiřazen a mají stále platné datum přiřazení.

Nástroje

Výměna dat

 • Všechny XML Definice importu a exportu, které jsou z Připravených seznamů nelze měnit. Doposud nebyli uživatelé na tuto vlastnost upozorňováni. Od verze 19.600 se při otevření připravené definice zobrazí upozornění: "Provedené změny na definicích XML přenosů, které jsou součástí připravených seznamů, se po vypnutí programu zruší! Pokud si přejete definici zachovat, proveďte její kopii".

Ostatní

 • Poštovní klient S3 již odesílá i přílohy, které jsou ve formátu Microsoft Office 97-2003.
 • V Pokročilém filtru všech seznamů byla u datového pole Způsob platby rozšířena nabídka výběru operátorů.

Další články

Manuál pro EET

Nejhledanější

DPH Daň z příjmu Majetkové daně Daň z nemovitosti Daňové přiznání Sociální a zdravotní pojištění

Oblíbené články

Daňový kalendář

01. 06. 2020
Splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
01. 06. 2020
Splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
01. 06. 2020
Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
Další termíny

Slovník pojmů

eBook plný rad z praxe

Jak vybrat účetní systém

ebook-img

Informace k současné situaci

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 jsme přijali potřebná interní opatření k eliminaci možné nákazy, a tak většina našich zaměstnanců v současnosti pracuje z domu.

Chceme vás však ujistit, že naše služby držíme na stejné úrovni, na jakou jste zvyklí. To se nezmění ani v případě, že by opatření vlády trvalo delší dobu. Zákaznická podpora našich produktů bude fungovat beze změn. Každý všední den budou naši konzultanti od 8 do 17 hodin vyřizovat Vaše telefonické i písemné dotazy na:

Na linkách zákaznické podpory Money S3 a Prodejna SQL jsme připraveni vám poradit se všemi změnami v podnikatelském prostředí, které souvisejí s opatřeními vlády. Aktuální opatření sledujeme každý den.

Aktuální informace k současné situaci vám budeme přinášet také na našem blogu.