Změny a novinky Money S3 11.042

Publikováno 20. 08. 2009

Tento dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 11.041 (v distribuci od 23.06.2009) a verzí 11.042 (v distribuci od 20.08.2009).

Účetnictví

  • Jestliže byl zvolen typ závazku nebo pohledávky v cizí měně, pak při editace pohledávky nebo závazku docházelo k vynulování částek v hlavičce dokladu vystaveného v cizí měně.

Objednávky

  • Uživatelsky nastavené pořadí položek v objednávkových dokladech se neukládalo.

Mzdy

  • Na základě legislativy platné od 1. 8. 2009 byla do mezd zapracovaná možnost uplatňování měsíčních slev na sociálním pojištění. Metodika zpracování mezd od srpna 2009 je umístěna na našich webových stránkách.

Majetek

  • Kvůli možnosti mimořádných daňových odpisů majetku pořízeného od 1. 1. 2009 byly zavedeny dvě nové odpisové skupiny, 1. mimořádná a 2. mimořádná. Současně na kartě výpočtu odpisů přibyla nová proměnná Odepsat do výše x % zůstatkové ceny.

Ostatní

  • Docházelo k chybě při práci na počítači, který neobsahuje comport a k jeho simulaci využívá usb redukci - při volbě comportu pokladní komponenty nebylo možné tento comport nastavit.
  • Byly tyto informace užitečné?
  • AnoNe


Témata: Nezařazené, Produktové novinky
Produkty: Money S3