Od tvůrců úspěšného účetního programu

Money ERP/TIP: Ukaž hlášku – nová automatická akce S5MessageBoxAutomat

TIP: Ukaž hlášku – nová automatická akce S5MessageBoxAutomat

TIP: Ukaž hlášku – nová automatická akce S5MessageBoxAutomat
TIP: Ukaž hlášku – nová automatická akce S5MessageBoxAutomat

Nová funkcionalita slouží pro specifikaci individuálních kontrol nad seznamy v programu, které si vytvoříte zcela jednoduše prostřednictvím aparátu Automatických akcí. Toto elegantní řešení si můžete nastavit tak, že na základě stanovených podmínek bude kontrolovat vámi určená pole. Funkčnost najdete v menu Administrace / Automatické akce, kde si volbou Přidat založte novou kartu.

Na následujících příkladech vás provedeme nastavením karty takové automatické akce:

  1. Prodej v hotovosti přesáhne částku 270 000 Kč, je tedy potřeba upozornit uživatele na překročení stanoveného limitu.
  2. Upozornění uživatele na povinnost vyplnit pole Středisko na dokladu Objednávka přijatá.
  3. Upozornění uživatele na potřebu kontroly věku zákazníka při prodeji konkrétního zboží.


Příklad č. 1: Prodej v hotovosti přesáhne částku 270 000 Kč, je tedy potřeba upozornit uživatele na překročení stanoveného limitu.

blank

V záložce Obecné zadejte Kód automatické akce a její Název. Důležitý je výběr Objektu, nad kterým se bude automatická akce spouštět. V našem příkladu půjde o skladový doklad Prodejky vydané.

blank

Pro automatické spouštění akce zatrhněte volbu Zapnuto. Doklady definované automatickou akcí máte možnost omezit volbou konkrétní skupiny. Kromě toho akce umožňuje doklady či jejich obsah vymezit i výběrem filtru ze seznamu nebo jeho přímou definicí. V tomto příkladu zvolte Definici vlastního filtru, pomocí kterého se nastaví spouštění automatické akce pro platby v hotovosti nad 270 000 Kč.

blank

V části Akce jste zvolili možnost Jiná akce, pro kterou následně vyberte modul Ekonomické jádro a službu S5MessageBoxAutomat.

blank

blank

blank

Poté můžete přejít k samotnému Nastavení zobrazení hlášky – okno se otevře po stisku tlačítka Konfigurace. V části Text zprávy definujte vlastní znění upozorňující hlášky. Když pak v části Typ dialogu zvolíte možnost Upozornění, uživateli se při prodeji zobrazí vámi definovaný upozorňující text.

blank

Zároveň je třeba nastavit, aby systém takto vytvořený doklad vůbec nepovolil uložit. Zatržením volby Přerušit událost, která spouští tuto automatickou akci zakážete uložení dokladu při splnění podmínky definované filtrem.

blank

V záložce Události pak na kartě Automatické akce nastavte, kdy se má akce spustit, tzn. na jakou událost bude vázaná.

blank

V záložce Zdroj vyberte, zda se bude automatická akce spouštět i nad importovanými objekty. Seznam pracovníků, kterým se má automatická akce spouštět, určíte v záložce Uživatelé. Výsledkem výše uvedeného nastavení je upozornění vámi definovaným textem a současně i zákaz uložení dokladu Prodejka vydaná s platbou v hotovosti vyšší než 270 tis. Kč.

blank

Příklad č. 2: Upozornění uživatele na povinnost vyplnit pole Středisko na dokladu Objednávka přijatá.

Vytvořte si automatickou akci, která se bude spouštět nad objektem Objednávky přijaté. Definujte vlastní filtr, v kterém určíte doklady s hodnotou pole Středisko jako Nezadané.

blank

blank

V Konfiguraci automatické akce doplňte text upozornění a zároveň zatržením volby Přerušit událost, která spouští automatickou akci zamezte uložení dokladu v případě, kdy se splní podmínky definované filtrem.

blank

Výsledkem takto nastavené automatické akce je přerušení spuštěné události ve chvíli, kdy v dokladu není vyplněné povinné pole.

blank

Příklad č. 3: Upozornění uživatele na potřebu kontroly věku zákazníka při prodeji konkrétního zboží.

Předpokládejme, že obchodujete se zbožím, které nelze prodávat osobám mladším 18 let. Na tuto skutečnost potřebujete upozornit obsluhu při prodeji. V menu Seznamy / Skladové si vytvořte Produktový klíč a přidělte jej příslušným položkám katalogu. Klíč následně využijete při Definici filtru v nastavení automatické akce.

blank

blank

V Konfiguraci automatické akce vyberte v poli Typ dialogu možnost Dotaz. Při prodeji se pak zobrazí Text zprávy a zároveň otázka s možností volby, zda si prodavač skutečně přeje přerušení události. Je možné také omezit spouštění následujících automatických akcí (tento typ dialogu vyžaduje zatržení jednoho z omezení).

blank

Výsledkem výše uvedeného nastavení automatické akce je upozornění uživatele dotazem zadaným v poli Text zprávy ve chvíli, kdy do dokladu vloží položku katalogu s vybraným produktovým klíčem. Prodavač má v tomto případě možnost volby, jestli takový doklad i přes zobrazené upozornění uloží, či nikoliv.

blank

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank