Od tvůrců úspěšného účetního programu

Money ERP/Změny a novinky Money verze 1.11.3.6110

Změny a novinky Money verze 1.11.3.6110

Změny a novinky Money verze 1.11.3.6110
Změny a novinky Money verze 1.11.3.6110

Přehled novinek ve verzi 1.11.3.6110 zavedených do Money od verze 1.11.2.6054.

Vzhledem k tomu, že firma Microsoft ke dni 14. 1. 2020 ukončila podporu operačního systému Windows 7, ERP Money nebude od verze 1.11.9 (září 2020) podporovat provoz na tomto systému. Věnujte této informaci prosím zvýšenou pozornost a v případě nejasností kontaktujte technickou podporu na telefonu 549 522 502.

Účetnictví

 • DPH – v rámci úprav legislativy pro rok 2020 byly zpřísněny podmínky pro průkazné dokládání ověření firem v aplikaci VIES. V Money došlo proto k následujícím změnám:
  • Informace o plátci v registru plátců DPH VIES – kartu otevřete v seznamu Firem tlačítkem On-line info / Registr plátců – kontrola firmy. Pokud takto ověřujete plátce DPH z členského státu EU, pro který nemáte v agendě platnou registraci k DPH, na kartě je dostupné tlačítko Tisk, s jehož pomocí si můžete online vytisknout Ověření DIČ pro účely DPH prostřednictvím systému VIES, kde je uvedené unikátní číslo konzultace.
  • Historie ověření DIČ – tuto novou tiskovou sestavu najdete v nabídce tlačítka Tisk nad seznamem Firem. V poli Tisknout návrh sestavy jsou k dispozici dva designy:
   – Historie ověření DIČ firmy v registrech plátů DPH
   – Poslední ověření DIČ v registrech plátců DPH
  • Přiznání a závěrky DPH – z poslední strany Průvodce přiznáním a závěrkou DPH se dá vytisknout sestava Kontrola firem v registrech plátců DPH s možností podrobného nastavení online kontroly. V sestavě se u firem ověřených přes VIES nově uvádí i Unikátní číslo konzultace.
 • Seznam bankovních účtů – na kartu Bankovního účtu bylo přidáno pole Interní číslo účtu. Důvodem je Citibank, která používá při exportu dat interní čísla odlišná od standardního čísla účtu. Money při importu dat přes homebanking interní číslo použije přednostně.

Fakturace

 • Faktury vydané – pokud se do faktury přebírá několik Dodacích listů vydaných současně, program nově doplní data Plnění DPH a DUZP z dokladu, který má nejnovější datum Skladového pohybu.

Sklady

 • Katalog
  • V detailu Ceníky se teď u variantních položek zobrazují ceny bez ohledu na to, zda ve zdrojovém seznamu Ceníkových cen je, či není aktivováno tlačítko Varianty.
  • S ohledem na minimalizaci možnosti ztráty zapsaných dat je nově znemožněno smazání Položky katalogu v případech, kdy byla vložena do objednávkového dokladu nebo zálohové faktury (tedy do dokladů, ve kterých je možné Položku katalogu uvádět bez vazby na sklad).
  • Skladové zásoby – do jednoduchých i pokročilých filtrů byly přidány dvě nové proměnné Parametr a Hodnota parametru. S jejich pomocí se dá rychle zjistit množství zásob jednotlivých variant zboží (např. konkrétní barva nebo velikost).
  • Skladové pohyby – ve Výběru sloupců je k dispozici nový sloupec Výrobce. Jeho zobrazením se dá zvýšit komfort při sledování prodeje.

Expedice

 • Česká pošta – přepravní systém České pošty po vyčerpání čísel svým uživatelům nepřiděluje novou číselnou řadu, ale po uplynutí lhůty 13 měsíců jim povolí zásilky začít číslovat znovu od začátku. Tím se dostává do rozporu s Money, které s ohledem na minimalizaci chyb při vydávání čísel hlídá ve všech číselných řadách duplicity. V systému proto došlo k následujícím úpravám:
  • Na kartě Přepravní služby je nové pole Počet měsíců jedinečnosti čísel balíků, kde je uvedená doba, po jejímž uplynutí je možné čísla začít opakovat. Česká pošta má mít hodnotu nastavenou na 13, ostatní přepravci na 0.
  • Pokud je pole na hodnotě 0, kontrola probíhá stejně jako doposud a Money tedy nepovolí vytvořit balík s číslem, které pro danou přepravní službu už bylo evidováno.
  • Jestliže je v poli uvedené kladné číslo, proběhne výpočet data, po němž půjde čísla duplikovat. Měsíc, ve kterém byla číselná řada poprvé použita, se nepočítá. Po něm musí uběhnout zadaný počet měsíců a čísla zásilek se pak můžou začít duplikovat od prvního dne následujícího měsíce (výpočet vychází ze systému České pošty).

   Příklad: Jestliže jste první zásilku odeslali např. 21. 3. 2020, pak se interval pro jedinečnost začne počítat od 1. 4. 2020. K tomuto datu se přičte 13 celých měsíců, což představuje rozpětí duben 2020 až duben 2021. Čísla se tedy dají duplikovat od 1. 5. 2021.

POZOR! Aby se čísla zásilek mohla začít opakovat, je nutné uskutečnit následující krok: po vyčerpání číselné řady je potřeba otevřít kartu Přepravní služby a zde v polích Od a Aktuální číslo ručně nastavit původní hodnoty (tedy ty, které vám Česká pošta dodala spolu s přidělením číselné řady). Současně je třeba do pole Počet měsíců jedinečnosti čísel balíků ručně zapsat číslo 13.

 • Při každém následujícím přechodu zpět na začátek řady je potřeba na kartě ručně doplnit původně přidělené hodnoty Aktuální číslo a Od.

Mzdy

 • Konfigurace – správa sociálního zabezpečení vydala pro elektronická podání nový ČSSZ šifrovací certifikát DIS.CSSZ.2021, který by měl platit od 17. 2. 2020 do 8. 3. 2021. Money si jej do konfigurace mezd stáhne zcela samostatně.

Business Intelligence

 • Analýza – tlačítko Export do excelu na kartě Zobrazení analýzy obsahuje v nabídce novou možnost exportu do formátu CSV. Tento typ exportu vynechává nepoužitá pole, nedochází při něm ke slučování buněk a hodnoty se převádějí bez formátování.

Služby

 • Servisní doklady – seznam nově umožňuje vytvářet doklady na základě připravených šablon. Jedná se o stejnou funkčnost, jaká je dostupná např. v seznamech faktur – do režimu přípravy vzorových dokladů se dostanete prostřednictvím tlačítka Šablony, nové doklady na jejich základě pak vytvoříte tlačítkem Přidat podle šablony.

Kasa online

 • Prodej – na pokladní kase došlo k řadě úprav:
  • Funkce – v této záložce jsou dvě nová tlačítka Poznámka a Popis, určená k rychlému zadávání textů, který mají být vloženy do Prodejky vydané.
  • Nastavení – na kartě je nově možné zvolit Skupinu vkladů a výběrů.
  • Účtenka – nově není možné na účtenku přidat Položku katalogu, která je hlavní variantou, ale pouze jí podřízené karty s konkrétními parametry.
  • EET – program umožní změnu zatržení pole EET jen těm uživatelům, kteří mají možnost editace povolenou v Uživatelské roli.
 • Vklady a výběry Kasy Online
  • Na nástrojové liště seznamu je nově dostupné tlačítko Skupiny. Z nastavení skupiny lze na karty doplnit následující údaje:
   – Popis
   – Číselná řada pro vklady
   – Číselná řada pro výběry
   Poznámka: V seznamu Číselných řad není pro Vklady a výběry Kasy Online připravená speciální skupina, v případě potřeby si ji nastavte podle vlastních požadavků.
  • Seznam je nově možné filtrovat podle všech zobrazitelných sloupců. K dispozici jsou jednoduché i pokročilé filtry.
  • S ohledem na lepší srozumitelnost byl sloupec Počet nepeněžních platidel (ve kterém se zobrazuje množství použitých druhů nepeněžních platidel) přejmenován na Druhů nepeněžních platidel. Tento sloupec je nyní skrytý a je dostupný z karty Výběr sloupců.
  • V seznamu se místo něj zobrazuje nový sloupec Počet nepeněžních platidel, v němž se uvádí reálný součet kusů všech nepeněžních platidel.

Online bankovnictví

 • Konfigurace online banky – v poli Platební brána je nově dostupná volba FIO, která vám umožní načítat platby také přes API rozhraní FIO banky. Dále byla výrazně rozšířena i funkčnost Spouštět párování plateb – přijaté platby se teď párují na následující seznamy dokladů:
  • Faktury vydané/přijaté
  • Zálohové faktury vydané/přijaté
  • Pohledávkové doklady
  • Závazkové doklady
 • CSW Automatic – konfigurace souvisejícího modulu S5 CSW Online banking byla upravena tak, aby nově umožnila sestavit podrobný denní i týdenní plán stahování. Pro odesílání protokolů lze zvolit, aby se na vybrané adresy (oddělené středníkem) zprávy odesílaly Nikdy, Vždy, nebo Jen při chybě.

Poznámka: Pokud tento modul pro stahování plateb do Online bankovnictví již používáte, nezapomeňte si jej nastavit tak, aby fungoval podle vašich potřeb a nových možností konfigurace.

Seznamy

 • Předčíslí účtů celních úřadů (Organizace) – seznam byl aktualizován a přibylo v něm 9 nových záznamů.
 • Pojišťovny (Organizace) – zde došlo k následujícím úpravám:

  – VOZP (201) – změna konstantního symbolu na 3558
  – OZP (207) – změna konstantního symbolu na 3558
  – Česká pojišťovna (CP) – změna názvu na Generali Česká pojišťovna a. s.

Ostatní

 • Doklady – zobrazení seznamu položek na kartách dokladů bylo upraveno tak, aby poskytovalo uživatelům přehlednější informace a snadnější přípravu tiskových výstupů:
  • Seznam má k dispozici několik nových nástrojů sloužících k úpravě pořadí položek na dokladu.

   Na tiskových výstupech dokladů jsou položky přednostně seřazeny podle čísla Pořadí. To je položkám přiděleno tak, jak byly postupně vloženy do dokladu. Program přitom rozlišuje jednotlivé úrovně hierarchické struktury (zvlášť jsou číslovány nadřízené položky v hlavní úrovni, zvlášť podřízené, a to v každé úrovni zvlášť).

   Na nástrojové liště nad seznamem položek jsou k dispozici dvě nová tlačítka Nahoru a Dolů, s jejichž pomocí se lze měnit pozici položky pod kurzorem. Program přitom automaticky přečísluje pořadí.

   Poznámka: Tato funkčnost není přístupná na Bankovních výpisech a Expedičních dokladech.

   Položky se dají přesouvat pouze v rámci téže hierarchické úrovně. To znamená, že nadřízená položka se přesune i se všemi podřízenými. Pokud takto přesunete podřízenou položku, její pohyb je umožněn jen mezi položkami patřícími do stejné skupiny.

   Podle téhož principu položky třídí i stávající funkce místní nabídky Pořadí podle třídění. V tomto případě se položky automaticky přečíslují podle aktuálního zobrazení, které jste získali například setříděním položek podle ceny (klepnutím myší na hlavičku sloupce Cena).

   Tak jako dříve je možné přímo na kartě Položky změnit číslo v poli Pořadí.

  • V seznamu se nyní dají zobrazit nové sloupce, díky nimž se u podřízených položek (které tvoří příslušenství nebo součást kompletu či sady) dá na první pohled zjistit jejich vliv na doklad. Jedná se o sloupce:

   – Přičítat cenu k nadřízené položce
   – Zobrazovat na výstupu

   Sloupce si do seznamu individuálně vložíte z karty Výběr sloupců (otevřete ji pravým tlačítkem myši nad hlavičkou sloupců v seznamu položek na dokladu). Program si nastavení zapamatuje a v příslušném seznamu se tyto sloupce budou pak zobrazovat na všech kartách.

 • CSW Automatic – do nastavení objektu zásuvného modulu Synchronizace byla přidána možnost odesílat informační protokol o zpracování e-mailem.

Novinky ve verzi pro tisk si můžete stáhnout zde.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank