Od tvůrců úspěšného účetního programu

Money ERP/Změny a novinky ERP Money verze 1.8.6.4964

Změny a novinky ERP Money verze 1.8.6.4964

Změny a novinky ERP Money verze 1.8.6.4964
Změny a novinky ERP Money verze 1.8.6.4964

Přehled novinek ve verzi 1.8.6.4964 zavedených do Money od verze 1.8.5.4927

Vážení zákazníci, upozorňujeme, že kompatibilita konkrétní verze operačního systému Microsoft Windows s produkty Solitea Česká repulika, se řídí oficiálním datem ukončení rozšířené podpory operačních systémů společností Microsoft. Z tohoto důvodu systémy ERP Money od verze 1.8.6 již nebudou podporovat operační systém Windows Vista.

Věnujte prosím této informaci zvýšenou pozornost a v případě nejasností kontaktujte naši technickou podporu na telefonu 549 522 502.

Účetnictví

 • Interní doklady – v přehledu Detailů pod seznamem je nová záložka Součty dokladů, která zobrazuje celkovou hodnotu vybraných dokladů včetně rekapitulační tabulky s DPH. Do součtování lze zahrnout pouze doklady v domácí či zahraniční měně a dá se nastavit, zda se součty budou přepočítávat automaticky, či na vyžádání.
 • Pohledávky a závazky – na Pohledávkových/Závazkových dokladech i na kartách Nastavení skupiny obou seznamů je nová volba DUZP převzít z data platby. Pokud je pole na dokladu zatržené a pokud nejsou současně doplněná data DUZPPlnění/Uplatnění DPH, Money tato data na doklad automaticky doplní podle data úhrady dokladu. Jestliže je však datum DUZP či Plnění/Uplatnění DPH na dokladu uvedené, program je nepřepíše.
 • Upomínky (Upomínky a penalizace) – na kartě Nastavení upomínek (otevře se pravým tlačítkem myši nad položkou UpomínkyNavigátoru) je možné zadat texty pro jednotlivé stupně upomínek, které se mají tisknout na upomínkových dopisech vygenerovaných při vypořádání. Jedná se o stejnou funkčnost, jaká je již dostupná v seznamu Penalizací.
 • Zvláštní režim DPH – v Money je nově možné vykazovat Cestovní služby, Použité zboží, Umělecká díla, Sběratelské předměty a starožitnosti podle pravidel zvláštního režimu DPH v české i slovenské legislativě. V ČR jsou navíc ve speciálních atributech vykazovány datové věty na Účtenkách EET. DPH se v tomto režimu vykazuje pouze při prodeji, a to z obchodní přirážky (rozdíl mezi celkovou prodejní a pořizovací cenou).Funkčnost se v Money aktivuje v Průvodci nastavením programu v části Agenda zatržením pole Evidovat zvláštní režimy DPH. Poté lze na Položkách katalogu i na Položkách dokladu (a také v Nastavení skupin v záložce Obchod, resp. Obchodní podmínky) vybrat typ zvláštního režim DPH včetně sazby DPH.

  Money také podporuje import položek se zvláštním režimem a to ručně, pomocí CSW Automatic nebo z iDokladu (zde se zvláštní režim neeviduje, takže při importu do Money dochází k inicializaci hodnot podle nastavení Položky katalogu v Money).

  Podrobný popis funkčnosti najdete v nápovědě k programu a také v samostatném dokumentu na našich stránkách.

 • Mezinárodní DPH – všechny seznamy pro českou/slovenskou legislativu z modulu Mezinárodní DPH jsou nyní součástí Synchronizace připravených seznamů a do se Money importují automaticky.
 • Příkazy k úhradě (Banka) – u příkazů vystavených v cizí měně byl upraven způsob výpočtu Částky v měně platby a Částky v měně účtu tak, aby hodnoty na položkách přesně odpovídaly částkám uvedeným na hrazeném dokladu.

Adresář

 • Aktivity – ve vizualizovaném Kalendáři je nové tlačítko Seskupit, pomocí kterého lze zobrazit aktivity ve formě časové osy pro jednotlivé zaměstnance.

Sklady

 • Katalog
  • V Detailech seznamu jsou nové záložky Rozměry a Jednotky, ve kterých se zobrazují údaje zadané na Položce katalogu v části Specifikace položky.
  • V jednoduchých i pokročilých Filtrech jsou nové filtrovací podmínky Hlavní jednotka, Vedlejší jednotka, Rozměr jednotka a Rozměr veličina.
 • Položka katalogu – v záložkách Obchodní podmínky, Dodavatelé a Odběratelé bylo upraveno pole Záruka tak, že je zde nyní možné zadat záruční dobu až do trvání 999 jednotek. Pole bylo stejným způsobem upraveno i a na dokladech.
 • Skladové zásoby – do jednoduchých i pokročilých filtrů byla doplněna podmínka Datum exspirace, podle níž je možné rychle zjistit zásoby s konkrétním datem exspirace.
 • Ceníkové ceny
  • V seznamu ceníkových cen jsou v obou typech filtrů nové filtrovací podmínky Výrobce, Dodavatel, Hlavní dodavatel, Typ podrobné evidenceDatum posledního příjmu.
  • V seznamu bylo dále upraveno vyhledávání položek (Ctrl+F) podle sloupce Typ výchozí ceny tak, že se nyní typ ceny hledá podle názvu (nákupní, skladová apod.).
 • Intrastat – na dokladech ovlivňujících výkaz Intrastat je nyní možné zadat do pole Navýšení ceny také zápornou částku, která se ve výkazu projeví např. v dobropisu se slevou. Pole bylo proto přejmenováno na Navýšení/snížení ceny. Záporná hodnota se zobrazuje i v exportních souborech pro Intrastat.
 • Prodejky vydané (Skladové doklady) – do tiskové sestavy Seznam prodejek vydaných byl doplněn nový tiskový návrh Seznam prodejek vydaných s rozpisem plateb. Výstupem je přehled hotovostních a nepeněžních plateb vč. záznamu o evidenci EET, který lze využít např. při předávání tržby.
 • Skladové doklady – do nabídky tisku v seznamech následujících dokladů byly doplněny nové sestavy, které nabízejí tisk dokladů v pořizovacích cenách:
  • Dodací list vydaný se zaúčtováním v pořizovacích cenách
  • Prodejka vydaná se zaúčtováním v pořizovacích cenách
  • Dodací list přijatý se zaúčtováním v pořizovacích cenách
  • Prodejka přijatá se zaúčtováním v pořizovacích cenách

  Zobrazování těchto sestav v nabídce tisku je možné zakázat tlačítkem Deaktivovat sestavu v menu Agenda / Nastavení tiskových sestav.

Objednávky

 • Objednávky přijaté – v seznamu se dají zobrazit tři nové sloupce (na kartě Výběr sloupců, která se otevře pravým tlačítkem myši nad záhlavím sloupců). Tyto sloupce nabízejí k objednávce rychlou informaci z navazujících zálohových dokladů:
  • Existují zálohy – zatržené pole znamená, že existuje vazba na minimálně jednu zálohovou fakturu vydanou
  • Zálohy uhrazeno – celkový součet všech uskutečněných úhrad ze zálohové faktury
  • Zálohy k úhradě – celková částka, která dosud nebyla uhrazena

  Pozor: Vzhledem k tomu, že zálohová faktura může obsahovat řadu položek z různých objednávek, je třeba mít na paměti, že vždy jde o částky, které jsou uvedené na faktuře a které tedy nemusí odpovídat částkám uvedeným na objednávce.

Personalistika

 • Pracovník – pokud je v automatické akci pro odesílání e-mailů doplněný zástupný znak pro podpis, do zpráv se doplňuje text z pole Podpis pro e-mail, který má vybraný pracovník nastavený v záložce Doplňující údaje.

Mzdy

 • Slevy na dani (Mzdové seznamy / Pojištění a daně) – na základě legislativní úpravy daňového balíčku bylo do Money zapracováno zvýšení daňových výhod na druhé, třetí a další vyživované dítě. Na kartu Daňové zvýhodnění na vyživované dítě bylo proto přidáno nové období s platností od července 2017.
 • ČSSZ – do Money byly zavedeny nové certifikáty poskytované Českou správou sociálního zabezpečení pro šifrování při elektronickém podání VREP. Platnost starých certifikátů končí 22. 8. 2017.

Seznamy

 • RPDP – s účinností od 1. 7. 2017 došlo k rozšíření položek, u kterých se uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti:
  • Zlato – zprostředkování dodání investičního zlata (§ 92b odst. 3)
  • Dodání nemovité věci v nuceném prodeji (§ 92d odst. 2)
  • Stavební a montážní práce – poskytnutí pracovníků (§ 92e odst. 3)
  • Dodání zboží poskytnutého původně jako záruka (§ 92ea)
  • Dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví (§ 92ea)

Administrace

 • Automatické akce – akce Odesílání dokladů poštou (nastavení: Objekt – Faktury vydané či jiný druh dokladů, Akce – Jiná akce, Modul – Ekonomické jádro) nyní umožňuje na kartě Konfigurace v poli Formát sestavy vybrat pro text e-mailu formát HTML včetně jeho kombinací s formáty PDF, CSW, XLS s HTML. Další úpravy byly na kartu implementovány do oddílu Příjemce tak, aby obsah lépe odpovídal logice hromadného odesílání zpráv z modulu Adresář. Do záložky Zpráva byly na kartu Editovat e-mail přidány další zástupné znaky pro nastavení textu a předmětu zprávy: Datum, Datum a čas, Variabilní symbol, Datum vystavení, Datum splatnosti, Celková částka, Měna, Odkaz na doklad (objednávka č.), Odkaz (přijatý doklad), Oslovení, Podpis (přihlášený uživatel), Podpis (vytvořil) a Podpis (změnil).
 • CSW Automatic – aplikace nabízí nový modul nazvaný Vyvolání jiné akce. Spouští se jím Automatické akce, které mají v záložce Události zatržené pole Jiná akce a současně nemají aktivovanou funkci Zpracovat na pozadí. Tento modul umožňuje na konkrétní dny v týdnu či měsíci naplánovat komplexnější administraci vybraných automatických akcí:
  • CRM – automatické odesílání informací o aktivitách poštou
  • Ekonomické jádro – automatické odesílání dokladů poštou
  • Expedice – tisk štítků
  • Objednávky – automatické vytváření dodacích listů, faktur, interních dokladů, zakázek či záloh z objednávkových dokladů
  • Systémový modul – automatické připojování dokumentů

Ostatní

 • Příznaky – do seznamů dokladů je nově možné ve Výběru sloupců přidat nový sloupec Příznaky, ve kterém se doklady mohou označit barevnou vlajkou. Vlajky se přidávají a odebírají z místní nabídky (otevřené pravým tlačítkem myši nad sloupcem). Místní nabídka obsahuje i možnost Nastavení příznaku, kde se pro každý seznam individuálně dá uskutečnit výběr vlajek a každé z nich přidělit vlastní slovní charakteristika. Volitelně lze nastavení přenést i do ostatních agend. Doklady se navíc dají podle jednotlivých příznaků filtrovat.
 • Komentáře – obdobně je možné do seznamů dokladů přidat nový sloupec Komentář. Zde se ke každému dokladu dá napsat libovolná charakteristika či upozornění. Uložené komentáře jsou v seznamech označeny ikonkou a zobrazují se ve chvíli, kdy se nad tuto ikonku najede myší. Také podle textu komentářů lze seznamy dokladů filtrovat.obrázek

DMS

 • Zakázky – nově lze do seznamu k jednotlivým zakázkám pomocí funkce drag and drop přetáhnout myší jakýkoliv dokument (z průzkumníka, přílohy e-mailu apod.).

POS

POZOR: zákazníci Money S4/S5, kteří zároveň používají Centrálu PSQL, musí s novou verzí Money 1.8.6 současně nasadit také aktuální verzi Prodejny 3.1.8.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce

Komunita samostatných účetních

Přidejte se zdarma

Přidejte se
do největší komunity samostatných účetních

blankVýhody
blank