Od tvůrců úspěšného účetního programu

Novinky z Money / Produktové novinky/Změny a novinky Money S3 verze 14.200

Změny a novinky Money S3 verze 14.200

Změny a novinky Money S3 verze 14.200

Dokument popisuje všechny novinky a podstatné změny mezi verzí 14.101 (v distribuci od 22.1.2014) a verzí 14.200 (v distribuci od 18.2.2014)

Money

Možnosti a nastavení

  • V Připravených seznamech je k dispozici aktualizovaný seznam kódů kombinované nomenklatury.

Obchod

Prodej / Nákup

  • Do tiskových sestav Kniha přijatých faktur, Kniha vystavených faktur, Seznam skladových dokladů, Přijatá faktura a do tiskových sestav skladových dokladů je nově možné přidat proměnné pro tisk data skladového pohybu.

Adresář

  • Do hromadných operací adresáře Hromadné změny vybraných údajů adresy byla doplněna možnost nastavovat a rušit slevy na Kartách adresáře.

Sklad

Sklad

  • Import zásob z Excelu byl upraven tak, aby nebylo při importu nutné zadávat skladovou skupinu. V případě, že se při nezadané skupině bude provádět import v režimech „nové a oprava“ nebo „jen nové“ vytvoří se nové zásoby ve skupině „Nezařazeno“.

Tiskové sestavy

  • Další / Podlimitní a nadlimitní zásoby – do sestavy je nově možné přidat proměnnou pro tisk PLU. Do sestavy nevstupují za žádných okolností zásoby z Ceníkových skladů, netisknou se Skladové skupiny, které neobsahují žádnou podlimitní nebo nadlimitní zásobu a Skladová skupina Nezařazeno se tiskne pro každý sklad vždy jen jednou.

Správa skladu

  • V hromadných operacích Změny konfiguračních údajů zásoby lze nově hromadně odstranit Parametry zásob, se kterými se obchoduje na internetu.

Režie

Mzdy

  • Na tiskových sestavách Výplatní lístek, Vyúčtování mezd a Mzdový list se správně tiskne seznam mzdových složek. Dříve se tiskl 2x nadpis Seznam složek.
  • Do seznamu Zaměstnanci / Tisk / Daňové sestavy / Potvrzení o zdanitelných příjmech (srážková daň) byla podle platné legislativy doplněna nová tisková sestava s platným formulářem 25 5460/A MFin 5460/A (vzor č. 1), určeným pro období 2014. Tisková sestava je určena pro vykazování zdanitelných příjmů ze závislé činnosti plynoucích na základě dohod o provedení práce.

Ostatní

  • V případě, že je XML datový soubor porušen, pak Money hlásí, že nastala chyba při načítání čísla přenosu z XML. Toto upozornění se při parametrickém importu nadále zobrazovat nebude. Pouze je o něm proveden zápis do výstupní zprávy.

Byly informace v článku užitečné?

Hodnocení pouze pro uživatele našeho blogu.

blank Ano
blank Ne
blank

Sledujte podobné články na naší

Facebookové stránce
Banner na svobodnaucetni.cz